Nowe formularze KRS

nowe formularze KRS

Jeżeli chcesz złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego pamiętaj, że z początkiem lipca 2017 r. obowiązują nowe formularze KRS. Można je pobrać ze strony ministerstwa. Korzystanie z nowych formularzy KRS jest obowiązkowe. 

Nowe formularze KRS – co się zmienia?

W nowych formularzach KRS należy odpowiedzieć m.in. na dwa dodatkowe pytania. Brzmią one w następujący sposób:

Czy wnioskodawca jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców?

Czy wnioskodawca jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

Widać, że zmiana nie jest duża.

Wprowadzone zmiany dotyczą aż 22 formularzy KRS. Nowe formularze KRS mają następujące oznaczenia:

 • KRS-W1,
 • KRS-W2,
 • KRS-W3,
 • KRS-W4,
 • KRS-W5,
 • KRS-W6,
 • KRS-W7,
 • KRS-W8,
 • KRS-W10,
 • KRS-W20,
 • KRS-Z1,
 • KRS-Z2,
 • KRS-Z3,
 • KRS-Z10,
 • KRS-WH,
 • KRS-WK,
 • KRS-ZH,
 • KRS-W12,
 • KRS-Z12,
 • KRS-W13,
 • KRS-Z13,
 • KRS-W14.

Cudzoziemiec, czyli kto?

Odpowiedzi na pytanie kto jest cudzoziemcem należy szukać w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z 1920 (!) roku. Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest:

 1. osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
 2. osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
 3. nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych powyżej, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
 4. osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione powyżej.

W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną, w rozumieniu ustawy, uważa się spółkę, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu. Za spółkę kontrolowaną uważa się także podmiot działający jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami, albo podmiot mający pozycję dominującą w rozumieniu kodeksu spółek handlowych.

Formularz do sprawozdania finansowego – bez zmian

Co ważne, biorąc pod uwagę, że okres sprawozdań finansowych w pełni, nie uległ zmianie formularz KRS dotyczący sprawozdania finansowego tj. druk KRS-Z30. W związku z tym nie muszą się martwić ci, którzy złożyli już informację o sprawozdaniu finansowym do rejestru przedsiębiorców na „starych formularzach”.

Czy będzie łatwiej?

Ten, kto chociaż raz uzupełniał druki KRS wie, jaka to niewdzięczna praca.  Trudno jest uzupełnić formularz w taki sposób, żeby zawarte w nim treści były przedstawione w sposób estetyczny. Mam nadzieję, że w nowej wersji formularzy zostanie to poprawione. Na razie, po szybkim teście widzę, że to co było główną bolączką formularzy, nie zostało naprawione. Nadal będą przysparzać one sporo technicznych problemów z ich uzupełnieniem.

Dodatkowo formularze KRS przysparzają wiele problemów merytorycznych. Co wpisać w danej rubryce? Czego nie wpisywać? Jakie załączniki dodać? O błąd bardzo łatwo. A kara za nieprawidłowe wypełnienie wniosku jest sroga – postanowienie o zwrocie wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *