zleceniodawca

odstąpienie od umowy
ABC prawa
Umowy

Umowne odstąpienie od umowy

Strony mogą w umowie przewidzieć, że jednej lub obu stronom będzie przysługiwało prawo do ostąpienia od umowy. W jaki sposób umieścić w umowie prawo do odstąpienia od umowy, żeby taki zapis był skuteczny i wiążący dla stron.  Odstąpienie od umowy  Odstąpienie od umowy jest bardzo silnym uprawnieniem. Pisałam już o różnicach między odstąpieniem a wypowiedzeniem […]

Czytaj więcej
odstąpienie a wypowiedzenie umowy
ABC prawa
Umowy

Odstąpienie a wypowiedzenie umowy

W prawie cywilnym pojawia się dużo pojęć, które dla laika znaczą to samo. Jednak w świecie prawnym różnica między jednym a drugim określeniem jest ogromna. Moim zdaniem każdy przedsiębiorca powinien orientować się w podstawowych różnicach między tymi pojęciami. Na sam początek proponuję odstąpienie a wypowiedzenie umowy – jakie są różnice między tymi dwoma pojęciami?  Często […]

Czytaj więcej
minimalna stawka godzinowa
Aktualności
Umowy

Minimalna stawka godzinowa w umowie zlecenia

Od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia oraz o świadczenie usług powinno być co najmniej równe minimalnej stawce godzinowej. W tym momencie to 13 zł brutto. Przedsiębiorcy powinni wprowadzić odpowiednie zmiany w umowach zawartych ze swoimi współpracownikami. Zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wysokość […]

Czytaj więcej
kara umowna
Umowy

Kara umowna – czy warto się zgodzić?

Jeżeli w umowie pojawia się postanowienie o karze umownej, to w większości przypadków kontrahenci nie zgadzają się na taki zapis. Jednak nie zawsze wykreślenie kar umownych, które nam grożą, może okazać się dobrym rozwiązaniem. Kara umowna może paradoksalnie obniżyć odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy. Czym jest kara umowna? Kara umowna to dodatkowe postanowienie umowne. […]

Czytaj więcej