Polityka prywatności

(dalej: „Polityka”)

CZĘŚĆ I
Postanowienia ogólne

Jakiej strony internetowej dotyczy Polityka?

Postanowienia zawarte w Polityce dotyczą strony mieszczącej się pod adresem: www.jakzrozumiecprawnika.pl (dalej: „Strona Internetowa”).

Kto jest właścicielem Strony internetowej i administratorem danych osobowych gromadzonych na stronie internetowej?

Administratorem Twoich danych osobowych i właścicielką Strony internetowej jest Joanna Legun , prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Joanna Legun, z głównym miejscem wykonywania działalności w Warszawie przy ulicy Hanki Czaki 2/49 , NIP: 672-200-91-89.

Jak mogę skontaktować się z administratorem?
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, napisać mail na adres joanna@legun.pl

Czy administrator zapewnia bezpieczeństwo moich danych osobowych?
Tak, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?
RODO daje Tobie szereg uprawnień, z których możesz skorzystać. Przysługuje Tobie prawo do:
i. żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych;
ii. sprostowania danych osobowych;
iii. usunięcia danych osobowych;
iv. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
v. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
vi. przenoszenia danych;
vii. wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Czy moje dane będą podlegać profilowaniu i czy będą przekazywane poza EOG?
Twoje dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG na mocy odpowiednich instrumentów prawnych.

CZĘŚĆ II
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?
Twoje dane osobowe podane w zapytaniu będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?
Twoje dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. operatorom pocztowym, firmom kurierskim, kancelariom prawnym, firmom księgowym, dostawcom i serwisantom usług IT.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?
D
ane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonego zapytania.

Czy muszę podać moje dane?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
DLA OSÓB, KTÓRE ZGODZIŁY SIĘ NA OTRZYMYWANIE NEWSLETTERA

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?
Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO).

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców firmom świadczącym usługi mailingowe, dostawcom i serwisantom usług IT.

Kiedy mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

Czy muszę podać moje dane?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak bez podania tych danych nie będzie można wysyłać do Ciebie newslettera.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG PRAWNYCH

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy lub przedstawienia oferty na usługi prawne. Dodatkowo dane osobowe mogą być przetwarzane w celu badania satysfakcji klientów czy wysłania kartek z życzeniami.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest żądanie zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia o ochronie danych RODO) oraz uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na badaniu satysfakcji klientów i wysyłce kartek świątecznych.

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?
Twoje dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. dostawcom i serwisantom usług IT.


Jak długo dane osobowe będą przechowywane?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń z umowy lub końcem realizacji obowiązków podatkowych.

Czy muszę podać moje dane?
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

Jesteś zobowiązany do podania danych osobowych, ponieważ bez nich nie moglibyśmy realizować umowy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
DLA OSÓB KOMENTUJĄCYCH WPISY NA BLOGU

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?
Dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia komentarza na blogu.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na weryfikacji kto umieszcza komentarze na blogu.

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?
Twoje dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. dostawcom i serwisantom usług IT.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Czy muszę podać moje dane?
Podanie danych osobowych jest warunkiem umieszczenia komentarza na blogu.

Jesteś zobowiązany do podania danych osobowych, ponieważ bez nie możemy umieścić komentarza na blogu.