Dzień: 2017-01-07

kara umowna
Umowy

Kara umowna – czy warto się zgodzić?

Jeżeli w umowie pojawia się postanowienie o karze umownej, to w większości przypadków kontrahenci nie zgadzają się na taki zapis. Nie zawsze jednak wykreślenie kar umownych, które nam grożą, może okazać się dobrym rozwiązaniem. Kara umowna może paradoksalnie obniżyć odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy. Czym jest kara umowna? Kara umowna to dodatkowe postanowienie umowne. […]

Czytaj więcej