Dzień: 20 października 2017

zarzuty od nakazu zapłaty
Spory sądowe

Zarzuty od nakazu zapłaty – ile wynosi opłata sądowa?

W postępowaniu cywilnym zasadą jest, że to powód ponosi koszty opłat sądowych związanych ze złożeniem pozwu. Jednak od tej zasady jest jeden wyjątek. Jeżeli pozwany chce złożyć zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, to on powinien uiścić opłatę sądową w odpowiedniej wysokości.    Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Nakaz zapłaty w postępowaniu […]

Czytaj więcej