Zarzuty od nakazu zapłaty – ile wynosi opłata sądowa?

zarzuty od nakazu zapłaty

W postępowaniu cywilnym co do zasady to powód ponosi koszty opłat sądowych związanych ze złożeniem pozwu. Jednak od tej zasady jest jeden wyjątek. Jeżeli pozwany chce złożyć zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, to on powinien uiścić opłatę sądową w odpowiedniej wysokości. 

Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Postępowanie nakazowe łączy się z wieloma odrębnościami.

Jedna z nich dotyczy opłaty za złożenie zarzutów od nakazu zapłaty.

Jeżeli pozwany nie zgadza się z rozstrzygnięciem sądu, to ma możliwość złożenia zarzutów od nakazu zapłaty. Jednak wtedy musi uregulować dodatkową opłatę.

Brak opłaty sądowej od zarzutów jest brakiem pisma procesowego. Gdy pozwany nie opłaci prawidłowo zarzutów, sąd wezwie go do uiszczenia prawidłowej opłaty sądowej w terminie tygodniowym. Jeżeli pozwany nie zapłaci opłaty w terminie, to pismo nie wywoła żadnych skutków prawnych.

Nakaz zapłaty uprawomocni się, a pozwany będzie musiał spłacić swój dług.

Ile wynosi opłata od zarzutów w postępowaniu nakazowym?

W postępowaniu nakazowym powód opłaca koszty sądowe w wysokości 1/4 opłaty, którą uiściłby w normalnym postępowaniu.

Resztę opłaty, tj. 3/4, opłaca pozwany w momencie składania zarzutów od nakazu zapłaty.

Na ogół opłata sądowa za złożenie pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Natomiast w sprawach, gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 zł, wysokość opłaty zależy od przedziału, w jakim znajduje się wartość przedmiotu sporu.

W listopadzie 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wysokości opłat za złożenie pozwu.

To komplikuje ustalenie, ile powinna wynosić opłata od pozwu. Tym bardziej że obowiązują jeszcze tzw. przepisy przejściowe. Mówią one, do których spraw mają zastosowanie przepisy i w którym brzmieniu.

Tu znajdziesz więcej informacji o tym, ile kosztuje złożenie pozwu

Zarzuty a sprzeciw od nakazu zapłaty

Pozwany musi wnieść opłatę od zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Natomiast wniesienie sprzeciwu od nakazu w postępowaniu upominawczym nie podlega opłacie.

Postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze to dwa odrębne tryby postępowania. Jedną z głównych różnic, która dzieli te dwa postępowania, jest właśnie opłata sądowa uiszczona przez pozwanego.

Dlatego jeżeli zastanawiasz się, czy przy odwołaniu od nakazu zapłaty musisz uregulować opłatę od tego pisma, to w pierwszej kolejności sprawdź, w jakim rodzaju postępowania sąd wydał ten nakaz.

Najczęściej z samego nakazu zapłaty wynika, czy został on wydany w ramach postępowania upominawczego czy nakazowego.

Jeżeli chcesz skorzystać z indywidualnej pomocy prawnej przy przygotowaniu zarzutów od nakazu zapłaty, to zapraszam do KONTAKTU.

3 komentarze “Zarzuty od nakazu zapłaty – ile wynosi opłata sądowa?

 1. W ramach uzupełnienia braków formalnych od zarzutów opłata sądowa została opłacona przelewem pocztowym w terminie. Natomiast nie zostało wysłane odrębne pismo do sądu celem potwierdzenia zapłaty, Jakie to ma skutki prawne?

  1. Polecam wysłać pismo do sądu z informacją, że opłata sądowa została złożona w terminie. Do pisma polecam dodać kopię potwierdzenia przelewu.
   Sąd sprawdzi w aktach, czy braki formalne zostały uzupełnione w terminie. Jak nie będzie widział pisma, to może uznać, że braki nie zostały uzupełnione w terminie.
   Lepiej więc wysłać pismo informujące sąd o dokonaniu wpłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  koszty sprzeciwu od nakazu zapłaty
  Spory sądowe

  Ile „kosztuje” sprzeciw od nakazu zapłaty?

  Otrzymałaś_eś nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym czy w postępowaniu nakazowym. Pewnie Twoją pierwszą myślą jest, że masz 14 dni na złożenie sprzeciwu lub zarzutów. W przeciwnym razie nakaz zapłaty się uprawomocni i zasądzoną kwotę trzeba będzie zapłacić. A czy pomyślałaś_eś o tym, ile wynoszą realne koszty sprzeciwu od nakazu zapłaty i jakie masz szanse na […]

  Czytaj więcej
  III CZP 17/17
  Aktualności
  Orzecznictwo
  Spory sądowe

  SN: bankowy tytuł egzekucyjny nie przerywa biegu terminu przedawnienia

  Bankowy tytuł egzekucyjny przeszedł już do historii za sprawą orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jednak nie oznacza to, że bankowe tytuły egzekucyjne nie budzą nadal wątpliwości. Jedną z nich rozwiał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 9 czerwca 2017 r. (III CZP 17/17).  Pytanie do Sądu Najwyższego i postanowienie (III CZP 17/17) Do Sądu Najwyższego z pytaniem […]

  Czytaj więcej
  zwrot kosztów procesu
  Spory sądowe

  Zwrot kosztów procesu – główne zasady

  Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego kosztuje. W momencie składania pozwu trzeba uiścić tzw. opłatę sądową od pozwu. Dochodzą do tego jeszcze koszty zastępstwa procesowego przez zawodowego pełnomocnika. Pisałam już o tym, ile kosztuje złożenie pozwu. Teraz przychodzi czas, żeby wytłumaczyć, kiedy można uzyskać zwrot kosztów procesu.  Jakie koszty procesu podlegają zwrotowi? Nie wszystkie koszty uiszczone […]

  Czytaj więcej