Zarzuty od nakazu zapłaty – ile wynosi opłata sądowa?

zarzuty od nakazu zapłaty

W postępowaniu cywilnym co do zasady to powód ponosi koszty opłat sądowych związanych ze złożeniem pozwu. Jednak od tej zasady jest jeden wyjątek. Jeżeli pozwany chce złożyć zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, to on powinien uiścić opłatę sądową w odpowiedniej wysokości. 

Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Postępowanie nakazowe łączy się z wieloma odrębnościami.

Jedna z nich dotyczy opłaty za złożenie zarzutów od nakazu zapłaty.

Jeżeli pozwany nie zgadza się z rozstrzygnięciem sądu, to ma możliwość złożenia zarzutów od nakazu zapłaty. Jednak wtedy musi uregulować dodatkową opłatę.

Brak opłaty sądowej od zarzutów jest brakiem pisma procesowego. Gdy pozwany nie opłaci prawidłowo zarzutów, sąd wezwie go do uiszczenia prawidłowej opłaty sądowej w terminie tygodniowym. Jeżeli pozwany nie zapłaci opłaty w terminie, to pismo nie wywoła żadnych skutków prawnych.

Nakaz zapłaty uprawomocni się, a pozwany będzie musiał spłacić swój dług.

Ile wynosi opłata od zarzutów w postępowaniu nakazowym?

W postępowaniu nakazowym powód opłaca koszty sądowe w wysokości 1/4 opłaty, którą uiściłby w normalnym postępowaniu.

Resztę opłaty, tj. 3/4, opłaca pozwany w momencie składania zarzutów od nakazu zapłaty.

Na ogół opłata sądowa za złożenie pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Natomiast w sprawach, gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 zł, wysokość opłaty zależy od przedziału, w jakim znajduje się wartość przedmiotu sporu.

W listopadzie 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wysokości opłat za złożenie pozwu.

To komplikuje ustalenie, ile powinna wynosić opłata od pozwu. Tym bardziej że obowiązują jeszcze tzw. przepisy przejściowe. Mówią one, do których spraw mają zastosowanie przepisy i w którym brzmieniu.

Tu znajdziesz więcej informacji o tym, ile kosztuje złożenie pozwu

Zarzuty a sprzeciw od nakazu zapłaty

Pozwany musi wnieść opłatę od zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Natomiast wniesienie sprzeciwu od nakazu w postępowaniu upominawczym nie podlega opłacie.

Postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze to dwa odrębne tryby postępowania. Jedną z głównych różnic, która dzieli te dwa postępowania, jest właśnie opłata sądowa uiszczona przez pozwanego.

Dlatego jeżeli zastanawiasz się, czy przy odwołaniu od nakazu zapłaty musisz uregulować opłatę od tego pisma, to w pierwszej kolejności sprawdź, w jakim rodzaju postępowania sąd wydał ten nakaz.

Najczęściej z samego nakazu zapłaty wynika, czy został on wydany w ramach postępowania upominawczego czy nakazowego.

Jeżeli chcesz skorzystać z indywidualnej pomocy prawnej przy przygotowaniu zarzutów od nakazu zapłaty, to zapraszam do KONTAKTU.

3 komentarze “Zarzuty od nakazu zapłaty – ile wynosi opłata sądowa?

 1. W ramach uzupełnienia braków formalnych od zarzutów opłata sądowa została opłacona przelewem pocztowym w terminie. Natomiast nie zostało wysłane odrębne pismo do sądu celem potwierdzenia zapłaty, Jakie to ma skutki prawne?

  1. Polecam wysłać pismo do sądu z informacją, że opłata sądowa została złożona w terminie. Do pisma polecam dodać kopię potwierdzenia przelewu.
   Sąd sprawdzi w aktach, czy braki formalne zostały uzupełnione w terminie. Jak nie będzie widział pisma, to może uznać, że braki nie zostały uzupełnione w terminie.
   Lepiej więc wysłać pismo informujące sąd o dokonaniu wpłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  czas trwania procesu sądowego
  Spory sądowe

  Czas trwania procesu sądowego

  Podczas każdego spotkania dotyczącego dochodzenia należności na drodze sądowej z ust mojego przyszłego mocodawcy pada jedno pytanie: ile będzie trwać postępowanie sądowe? Niestety nie jestem w stanie udzielić jasnej odpowiedzi. Dlaczego? Poniżej wskazuję czynniki, od których zależy czas trwania procesu sądowego.  Czas trwania procesu sądowego a stopień skomplikowania sprawy Ważnym czynnikiem wpływającym na czas trwania […]

  Czytaj więcej
  właściwość sądu
  Nieruchomości
  Spory sądowe

  Właściwość sądu – do którego sądu złożyć pozew o zapłatę czynszu?

  Składasz pozew o zapłatę. Chcesz odzyskać od najemcy wynagrodzenie za zaległe czynsze najmu. Natomiast nie wiesz, do którego sądu wysłać pozew. Poniżej wyjaśniam, gdzie szukać odpowiedzi na to pytanie, jakie przepisy i zasady musisz wziąć pod uwagę, żeby Twój pozew trafił do odpowiedniego sądu. Na podstawie przedstawionych tu zasad określisz, czy sprawę o zapłatę powinien […]

  Czytaj więcej
  zarzuty od nakazu zapłaty
  Spory sądowe

  Zarzuty od nakazu zapłaty – ile wynosi opłata sądowa?

  W postępowaniu cywilnym co do zasady to powód ponosi koszty opłat sądowych związanych ze złożeniem pozwu. Jednak od tej zasady jest jeden wyjątek. Jeżeli pozwany chce złożyć zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, to on powinien uiścić opłatę sądową w odpowiedniej wysokości.  Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Postępowanie nakazowe łączy się z […]

  Czytaj więcej