Zarzuty od nakazu zapłaty – ile wynosi opłata sądowa?

zarzuty od nakazu zapłaty

W postępowaniu cywilnym co do zasady to powód ponosi koszty opłat sądowych związanych ze złożeniem pozwu. Jednak od tej zasady jest jeden wyjątek. Jeżeli pozwany chce złożyć zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, to on powinien uiścić opłatę sądową w odpowiedniej wysokości. 

Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Postępowanie nakazowym łączy się z wieloma odrębnościami.

Jedna z nich dotyczy opłaty za złożenie zarzutów od nakazu zapłaty.

Jeżeli pozwany nie zgadza się z rozstrzygnięciem sądu, to ma możliwość złożenia zarzutów od nakazu zapłaty. Jednak wtedy musi uregulować dodatkową opłatę.

Brak opłaty sądowej od zarzutów jest brakiem pisma procesowego. Gdy pozwany nie opłaci prawidłowo zarzutów, to sąd wezwie go do uiszczenia prawidłowej opłaty sądowej w terminie tygodniowym. Jeżeli pozwany nie zapłaci opłaty w terminie, to pismo nie wywoła żadnych skutków prawnych.

Nakaz zapłaty uprawomocni się, a pozwany będzie musiał spłacić swój dług.

Ile wynosi opłata od zarzutów w postępowaniu nakazowym?

W postępowaniu nakazowym powód opłaca koszty sądowe w wysokości 1/4 opłaty, którą uiściłby w normalnym postępowaniu.

Resztę opłaty – tj. 3/4 opłaca pozwany w momencie składania zarzutów od nakazu zapłaty.

Na ogół opłata sądowa za złożenie pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Natomiast w sprawach, gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000 złotych, wysokość opłaty zależy od przedziału, w jaki znajduje się wartość przedmiotu sporu.

W listopadzie 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wysokości opłat za złożenie pozwu.

To komplikuje ustalenie, ile powinna wynosić opłata od pozwu. Tym bardziej, że obowiązują jeszcze tzw. przepisy przejściowe. Mówią one do których spraw mają zastosowanie przepisy, w którym brzmieniu.

Tu znajdziesz więcej informacji o tym, ile kosztuje złożenie pozwu

Zarzuty a sprzeciw od nakazu zapłaty

Pozwany musi wnieść opłatę od zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Natomiast wniesienie sprzeciwu od nakazu w postępowaniu upominawczym nie podlega opłacie.

Postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze, to dwa odrębne tryby postępowania. Jedną z głównych różnic, która dzieli te dwa postępowania, jest właśnie opłata sądowa uiszczona przez pozwanego.

Stąd jeżeli zastanawiasz się czy przy odwołaniu od nakazu zapłaty musisz uregulować opłatę od tego pisma, to w pierwszej kolejności sprawdź, w jakim rodzaju postępowania sąd wydał ten nakaz.

Najczęściej z samego nakazu zapłaty wynika czy został on wydany w ramach postępowania upominawczego czy nakazowego.

Jeżeli chcesz skorzystać z indywidualnej pomocy prawnej przy przygotowaniu zarzutów od nakazu zapłaty, to zapraszam do KONTAKTU.

3 komentarze “Zarzuty od nakazu zapłaty – ile wynosi opłata sądowa?

 1. W ramach uzupełnienia braków formalnych od zarzutów opłata sądowa została opłacona przelewem pocztowym w terminie. Natomiast nie zostało wysłane odrębne pismo do sądu celem potwierdzenia zapłaty, Jakie to ma skutki prawne?

  1. Polecam wysłać pismo do sądu z informacją, że opłata sądowa została złożona w terminie. Do pisma polecam dodać kopię potwierdzenia przelewu.
   Sąd sprawdzi w aktach, czy braki formalne zostały uzupełnione w terminie. Jak nie będzie widział pisma, to może uznać, że braki nie zostały uzupełnione w terminie.
   Lepiej więc wysłać pismo informujące sąd o dokonaniu wpłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  Przedawnienie faktur z końcem grudnia
  Spory sądowe

  Co przedsiębiorca musi zrobić jeszcze w grudniu?

  Nie chodzi mi o przygotowanie podsumowania roku, sporządzenie planów na rok następny czy wysłanie życzeń świątecznych do klientów. Mowa będzie niestety o mniej przyjemnym zajęciu, ale przełożenie go na styczeń może okazać się kosztowną decyzją. Przedawnienie faktur z końcem grudnia Jeszcze w grudniu przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy przypadkiem nie ma zaległych należności od swoich kontrahentów. […]

  Czytaj więcej
  czas trwania procesu sądowego
  Spory sądowe

  Czas trwania procesu sądowego

  Podczas każdego spotkania dotyczącego dochodzenia należności na drodze sądowej z ust mojego przyszłego mocodawcy pada jedno pytanie: ile będzie trwać postępowanie sądowe? Niestety nie jestem w stanie udzielić jasnej odpowiedzi. Dlaczego? Poniżej wskazuję czynniki, od których zależy czas trwania procesu sądowego.  Czas trwania procesu sądowego a stopień skomplikowania sprawy Ważnym czynnikiem wpływającym na czas trwania […]

  Czytaj więcej
  przegranie sprawy sądowej
  Spory sądowe

  Przegranie sprawy sądowej przed jej rozpoczęciem – jak do tego nie dopuścić

  Nie szkoda przegrać sprawy sądowej po uczciwym boju, kiedy obie strony procesu mogły przerzucać się dowodami na poparcie swoich twierdzeń, dyskutować, stawiać zarzuty, zadawać pytania świadkom. Gorzej jeżeli sprawa została zakończona przedwcześnie – przegranie sprawy sądowej przez zaniedbanie pozwanego jest bardzo łatwe. Zebrałam kilka porad, w jaki sposób tego uniknąć i na co zwrócić uwagę przy pismach […]

  Czytaj więcej