Zarzuty od nakazu zapłaty – ile wynosi opłata sądowa?

zarzuty od nakazu zapłaty

W postępowaniu cywilnym zasadą jest, że to powód ponosi koszty opłat sądowych związanych ze złożeniem pozwu. Jednak od tej zasady jest jeden wyjątek. Jeżeli pozwany chce złożyć zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, to on powinien uiścić opłatę sądową w odpowiedniej wysokości. 

 

Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym łączy się z wieloma odrębnościami. Jeżeli pozwany nie zgadza się z rozstrzygnięciem sądu, to ma możliwość złożenia zarzutów od nakazu zapłaty. Jednak łączy się to z koniecznością uiszczenia opłaty. Brak opłaty sądowej od zarzutów jest brakiem formalnym pisma procesowego. Sąd, gdy zauważy, że pismo nie zostało prawidłowo opłacone, wezwie pozwanego do uiszczenia opłaty sądowej w terminie tygodniowym od dnia otrzymania wezwania pod rygorem zwrócenia pisma. Jeżeli pozwany nie uiści opłaty lub zrobi to po upływie tygodniowego terminu, zarzuty od nakazu zapłaty nie wywołają żadnych skutków prawnych. Nakaz zapłaty uprawomocni się, a pozwany będzie musiał spełnić zasądzone świadczenie.

 

Ile wynosi opłata od zarzutów od nakazu zapłaty?

W postępowaniu nakazowym powód opłaca koszty sądowe w wysokości 1/4 opłaty, którą uiściłby w normalnym postępowaniu. Resztę opłaty – tj. 3/4 opłaca pozwany w momencie składania zarzutów od nakazu zapłaty.

Na ogół opłata sądowa za złożenie pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. W postępowaniu uproszczonym (czyli m.in. gdy dochodzi się roszczenia do 20.000 zł wynikającego z zawartej między stronami umowy), opłata od pozwu zależy od przedziału, w którym mieści się dochodzona kwota.

Tu znajdziesz więcej informacji o tym, ile kosztuje złożenie pozwu.

 

Dwie wskazówki, jak określić opłatę sądową 

Określenie prawidłowej wysokości opłaty sądowej nie jest zadaniem prostym. Jeżeli nie jesteś pewny, jaką opłatę powinieneś uiścić od nakazu zapłaty, mam dla Ciebie dwie wskazówki.

Po pierwsze, sprawdź jaką opłatę od pozwu uiścił powód. Do pozwu powinien być dołączony dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu. Wówczas będziesz wiedział, ile wynosi 1/4 opłaty. Pomnóż tę kwotę przez 3 i otrzymasz wartość opłaty sądowej, którą powinieneś uiścić.

Druga wskazówka wynika  z formy złożenia pozwu. Jeżeli pozew został złożony na formularzu, to najprawdopodobniej sprawa była rozpatrywana jednocześnie w postępowaniu nakazowym i uproszczonym. Wtedy należy uiścić opłatę stanowiącą 3/4 opłaty ustalonej na podstawie widełek – w zależności od wartości przedmiotu sporu.

Dwie powyższe wskazówki mogą okazać się pomocne przy ustaleniu wysokości opłaty. Jednak należy zauważyć, że powód mógł popełnić błąd – opłacić pozew w błędnej wysokości lub złożyć pozew na formularzu, mimo że nie było to wymagane. Stąd mimo wszystko trzeba zachować ostrożność przy stosowaniu tych wskazówek.

Jeżeli nie jesteś pewien, w jakiej kwocie uiścić opłatę od zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, zostaw poniżej pytanie. Chętnie pomogę ustalić wysokość opłaty. 

3 thoughts on “Zarzuty od nakazu zapłaty – ile wynosi opłata sądowa?

  1. W ramach uzupełnienia braków formalnych od zarzutów opłata sądowa została opłacona przelewem pocztowym w terminie. Natomiast nie zostało wysłane odrębne pismo do sądu celem potwierdzenia zapłaty, Jakie to ma skutki prawne?

    1. Polecam wysłać pismo do sądu z informacją, że opłata sądowa została złożona w terminie. Do pisma polecam dodać kopię potwierdzenia przelewu.
      Sąd sprawdzi w aktach, czy braki formalne zostały uzupełnione w terminie. Jak nie będzie widział pisma, to może uznać, że braki nie zostały uzupełnione w terminie.
      Lepiej więc wysłać pismo informujące sąd o dokonaniu wpłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *