Zarzuty od nakazu zapłaty – ile wynosi opłata sądowa?

zarzuty od nakazu zapłaty

W postępowaniu cywilnym co do zasady to powód ponosi koszty opłat sądowych związanych ze złożeniem pozwu. Jednak od tej zasady jest jeden wyjątek. Jeżeli pozwany chce złożyć zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, to on powinien uiścić opłatę sądową w odpowiedniej wysokości. 

Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Postępowanie nakazowe łączy się z wieloma odrębnościami.

Jedna z nich dotyczy opłaty za złożenie zarzutów od nakazu zapłaty.

Jeżeli pozwany nie zgadza się z rozstrzygnięciem sądu, to ma możliwość złożenia zarzutów od nakazu zapłaty. Jednak wtedy musi uregulować dodatkową opłatę.

Brak opłaty sądowej od zarzutów jest brakiem pisma procesowego. Gdy pozwany nie opłaci prawidłowo zarzutów, sąd wezwie go do uiszczenia prawidłowej opłaty sądowej w terminie tygodniowym. Jeżeli pozwany nie zapłaci opłaty w terminie, to pismo nie wywoła żadnych skutków prawnych.

Nakaz zapłaty uprawomocni się, a pozwany będzie musiał spłacić swój dług.

Ile wynosi opłata od zarzutów w postępowaniu nakazowym?

W postępowaniu nakazowym powód opłaca koszty sądowe w wysokości 1/4 opłaty, którą uiściłby w normalnym postępowaniu.

Resztę opłaty, tj. 3/4, opłaca pozwany w momencie składania zarzutów od nakazu zapłaty.

Na ogół opłata sądowa za złożenie pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Natomiast w sprawach, gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 zł, wysokość opłaty zależy od przedziału, w jakim znajduje się wartość przedmiotu sporu.

W listopadzie 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wysokości opłat za złożenie pozwu.

To komplikuje ustalenie, ile powinna wynosić opłata od pozwu. Tym bardziej że obowiązują jeszcze tzw. przepisy przejściowe. Mówią one, do których spraw mają zastosowanie przepisy i w którym brzmieniu.

Tu znajdziesz więcej informacji o tym, ile kosztuje złożenie pozwu

Zarzuty a sprzeciw od nakazu zapłaty

Pozwany musi wnieść opłatę od zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Natomiast wniesienie sprzeciwu od nakazu w postępowaniu upominawczym nie podlega opłacie.

Postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze to dwa odrębne tryby postępowania. Jedną z głównych różnic, która dzieli te dwa postępowania, jest właśnie opłata sądowa uiszczona przez pozwanego.

Dlatego jeżeli zastanawiasz się, czy przy odwołaniu od nakazu zapłaty musisz uregulować opłatę od tego pisma, to w pierwszej kolejności sprawdź, w jakim rodzaju postępowania sąd wydał ten nakaz.

Najczęściej z samego nakazu zapłaty wynika, czy został on wydany w ramach postępowania upominawczego czy nakazowego.

Jeżeli chcesz skorzystać z indywidualnej pomocy prawnej przy przygotowaniu zarzutów od nakazu zapłaty, to zapraszam do KONTAKTU.

3 komentarze “Zarzuty od nakazu zapłaty – ile wynosi opłata sądowa?

 1. W ramach uzupełnienia braków formalnych od zarzutów opłata sądowa została opłacona przelewem pocztowym w terminie. Natomiast nie zostało wysłane odrębne pismo do sądu celem potwierdzenia zapłaty, Jakie to ma skutki prawne?

  1. Polecam wysłać pismo do sądu z informacją, że opłata sądowa została złożona w terminie. Do pisma polecam dodać kopię potwierdzenia przelewu.
   Sąd sprawdzi w aktach, czy braki formalne zostały uzupełnione w terminie. Jak nie będzie widział pisma, to może uznać, że braki nie zostały uzupełnione w terminie.
   Lepiej więc wysłać pismo informujące sąd o dokonaniu wpłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki
  Spory sądowe
  Spółki

  Co zrobić kiedy nie można odzyskać pieniędzy od spółki?

  Wygrana w sądzie to tylko połowa sukcesu. O pomyślnym zakończeniu sporu mówię dopiero, gdy zasądzone pieniądze znajdą się na koncie mojego mocodawcy. Niestety wiele postępowań egzekucyjnych kończy się bez odzyskania nawet złotówki. Wtedy komornik wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Czy w takim przypadku jest jeszcze szansa na odzyskanie długu spółki […]

  Czytaj więcej
  wykorzystanie opłaty po umorzeniu w epu
  Spory sądowe

  Wykorzystanie opłaty po umorzeniu w epu – jak to zrobić?

  Elektroniczne postępowanie upominawcze (tzw. epu lub e-sąd) to popularny sposób dochodzenia roszczeń. Powód, zamiast składać tradycyjny pozew do sądu, może na dedykowanej stronie uzupełnić formularz, opłacić pozew i czekać na korzystne dla siebie rozstrzygnięcie. Natomiast po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego epu często kończy się postanowieniem umorzeniu postępowania. To jednak nie oznacza, że powód nie może […]

  Czytaj więcej
  Opłata za pisemne uzasadnienie wyroku
  Aktualności
  Spory sądowe

  Opłata za pisemne uzasadnienie wyroku

  Opłata za pisemne uzasadnienie wyroku to kolejna nowość w polskiej procedurze cywilnej. Od 21 sierpnia 2019 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące opłat za wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku. Ile wynosi opłata za pisemne uzasadnienie wyroku? Opłata za pisemne uzasadnienie wyroku wynosi 100 złotych. Jest to opłata stała. To znaczy, że jej wysokość nie zależy od […]

  Czytaj więcej