Dzień: 22 lutego 2022

pozew o zapłatę za czynsze
Nieruchomości
Spory sądowe

Pozew o zapłatę za czynsze najmu – 6 częstych błędów

Jak napisać pozew o zapłatę za czynsze, żeby nie popełnić błędów? To w cale nie jest proste. Na powoda, który samodzielnie przygotowuje pozew, czyha wiele pułapek. Wpadnięcie w niektóre z nich może się skończyć przegraniem sprawy, inne mogą spowodować, że na koniec procesu powód otrzyma od pozwanego mniej pieniędzy niż mu jest należne. Jeszcze inne […]

Czytaj więcej