Pozew o zapłatę za czynsze najmu – 6 częstych błędów

pozew o zapłatę za czynsze

Jak napisać pozew o zapłatę za czynsze, żeby nie popełnić błędów? To w cale nie jest proste. Na powoda, który samodzielnie przygotowuje pozew, czyha wiele pułapek. Wpadnięcie w niektóre z nich może się skończyć przegraniem sprawy, inne mogą spowodować, że na koniec procesu powód otrzyma od pozwanego mniej pieniędzy niż mu jest należne. Jeszcze inne doprowadzą do tego, że rozpoznanie sprawy się przedłuży i powód będzie musiał dłużej czekać na odzyskanie swoich pieniędzy. 

Poniżej przedstawiam 6 błędów, które najczęściej pojawiają się z pozwie o zapłatę za czynsze najmu.

Błąd 1: korzystanie z gotowych wzorów pozwów o zapłatę za czynsze 

W internecie jest sporo wzorów pozwów o zapłatę za zaległe czynsze. Oczywiście są one lepsze lub gorsze, ale najczęściej budują one mylne przekonanie, że pozew można zmieścić na jednej stronie.

Wzory pozwów są przygotowane na bardzo podstawowych stanach faktycznych, więc mogą one uśpić czujność powoda. Przez to nie umieści on w pozwie ważnych informacji uzasadniających dochodzoną przez siebie kwotę. 

Skorzystanie z gotowego pozwu o zapłatę za zaległe czynsze może skończyć się tym, że powód nie umieści w nim ważnych dla siebie informacji. Dodatkowo wzór pozwu może nie być dostodowany do aktualnych przepisów.

Błąd 2: niejasne opisanie stanu faktycznego 

Dla powoda jego sprawa jest klarowna. Pisze uzasadnienie, w którym pomija niektóre zdarzenia, bo wydają się dla niego oczywistą oczywistością. To jest tylko krok od tego, żeby pominąć istotną informację dotyczącą np. terminu płatności czynszu, wysokości kaucji czy zawarcia umowy. 

Tymczasem dla sądu czy pozwanego sprawa nie może być prosta. Warto więc pisać jasno, krótkimi zdaniami i chronologicznie. To zdecydowanie ułatwi pracę sędziemu. 

Powodom, którzy samodzielnie przygotowują pozew, zdarza się również przesadzić w drugą stronę.

Zarzucają sąd oraz pozwanego masą informacji, które nie mają istotnego znaczenia w danej sprawie. To też nie jest dobre rozwiązanie. Można wtedy łatwo zgubić główny wątek. Trudniej wówczas będzie ustalić czego w rzeczywistości domaga się powód. 

Niestety napisanie dobrego uzasadnienia pozwu nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. 

Oczywiście nie da się określić, jakiej długości powinien być dobry pozew o zapłatę za zaległe czynsze najmu. Ostatnio składałam dwa pozwy. Jeden miał 6 stron, a drugi około 15. Nie ma tu jasnej zasady. Wszystko zależy od konkretnej sprawy. 

Błąd 3: wynajmujący żąda mniej niż może 

Wynajmujący, gdy sam przygotowuje pozew o zapłatę za czynsze najmu, najczęściej dochodzi od najemcy tylko zaległych czynszów. Nie jest on świadomy, że może żądać zapłaty np. odsetek za to, że najemca nie zapłacił czynszu w terminie. 

Nawet jeżeli w umowie najmu nie ma zapisu dotyczącego odsetek, to i tak wynajmujący może dochodzić od najemcy zapłaty odsetek za opóźnienie w płatności.

Natomiast, gdy umowa najmu na charakter transakcji handlowej, to wynajmujący jest jeszcze w lepszej sytuacji, bo może żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w trakcjach handlowych, które są o 2,5 punkty procentowe wyższe niż odsetki za opóźnienie w płatności. 

Przeczytaj więcej o odsetkach ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych

Nawet jeżeli już wynajmujący wie, jakich odsetek może dochodzić od pozwanego, to musi jeszcze ustalić, od kiedy tych odsetek może żądać. Tu pojawia się najwięcej błędów, szczególnie, gdy powód składa pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Formularz pozwu sugeruje, że „domyślną” opcją jest żądanie odsetek od dnia złożenia pozwu.

Tymczasem w większości przypadków powód może dochodzić zapłaty odsetek od wcześniejszej daty. Szkoda zgubić te należności. Tym bardziej, że często pozwany nie kwestionuje prawa powoda do dochodzenia odsetek.

Na koniec procesu  odsetki za opóźnienie w płatności mogą stanowić całkiem pokaźną sumę. Warto więc poświęcić chwilę i ustalić od kiedy można dochodzić od pozwanego odsetek.

Błąd 4: nierozliczenie kaucji 

Kolejnym częstym błędem, który pojawia się w pozwach o zapłatę za zaległe czynsze najmu, jest pominięcie rozliczenia kaucji. Po zakończeniu obowiązywania umowy, wynajmujący powinien rozliczyć kaucję i ewentualnie zwrócić najemcy jej nadwyżkę.

Pozwany w takich sytuacjach podnosi zarzut, że do rozliczenia pozostaje kaucja. Jeżeli tak faktycznie było, to sąd powinien uwzględnić zwrot kaucji i pomniejszyć o kaucję dochodzoną przez Powoda kwotę. 

Błąd 5:  Twierdzenia bez dowodów lub dowody bez twierdzeń 

Kolejny błąd, który zdarza się nawet zawodowym pełnomocnikom, to powoływanie w pozwie twierdzeń bez przytoczenia dowodów. 

Jednym z twierdzeń, od którego powód powinien zacząć swoje uzasadnienie, jest twierdzenie dotyczące zawarcia z pozwanym umowy najmu. Natomiast powód powinien to jeszcze udowodnić, czyli dołączyć do pozwu kopię umowy najmu. To będzie dowód potwierdzający, że strony zawarły umowę najmu. 

Analogicznie powód powinien postąpić w przypadku pozostałych twierdzeń zawartych w pozwie. 

Często powodom trudności sprawia wykazanie podstaw do dochodzenie opłaty za media. Samo wskazanie, że pozwany powinien zwrócić powodowi za wodę 500,00 złotych, to za mało. Powód powinien przedstawić dowody, z których będzie wynikać, ile wody pozwany zużył w danym okresie, ile wynosi opłata za tę ilość wody. Często takim dowodem będzie rachunek od dostawcy mediów czy np. protokół z przekazania mieszkania, w którym ujęty będzie stan liczników. 

Błąd 6:  Wysłanie pozwu pozwu do niewłaściwego sądu

Również określenie, do którego sądu powód powinien wysłać pozew, może być problematyczne. Jest kilka zasad, które pomogą ustalić właściwy sąd.

Co prawda wysłanie pozwu do złego sądu nie powoduje, że powód przegra sprawę o zapłatę, ale wydłuży to czas do wydania wyroku. Zatem na etapie składania pozwu warto poświęcić chwilę, żeby wybrać dobry sąd, niż później czekać kilka dodatkowych miesięcy na wydanie nakazu zapłaty czy wyznaczenie pierwszego terminu rozprawy. 

Więcej o tym do którego sądu złożyć pozew o zapłatę za czynsze najmu

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej w sprawie przygotowania pozwu o zapłatę za czynsze najmu, to zapraszam do KONTAKTU.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości forma
  Nieruchomości

  Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości – pisemna czy notarialna?

  To typowy dylemat: w jakiej formie powinna zostać podpisana przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości. Czy w zwykłej formie pisemnej? Czy może lepiej umowę podpisać u notariusza w formie aktu notarialnego? Poniżej znajdziesz informacje o wadach i zaletach obu rozwiązań.   Po co przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości? Nie zawsze można podpisać umowę sprzedaży nieruchomości od razu. Czasami występują okoliczności, które utrudniają […]

  Czytaj więcej
  Odpowiedzialność współlokatora za czynsz
  Nieruchomości

  Odpowiedzialność współlokatora za czynsz najmu

  Często jest tak, że najemca, choć umowę najmu podpisał sam, dzieli mieszkanie z innymi osobami. To nie oznacza, że współlokatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zapłatę czynszu. Wynajmujący może dochodzić zapłaty zaległości czynszowych również od innych pełnoletnich osób zamieszkujących wraz z najemcą, nawet jeżeli nie złożyły one podpisów pod umową najmu. Odpowiedzialność współlokatora za czynsz Za zapłatę […]

  Czytaj więcej
  data pewna w umowie najmu
  Nieruchomości

  Po co data pewna w umowie najmu?

  Umowa najmu nieruchomości opatrzona jest czasami datą pewną. Czy to konieczne? Data pewna w umowie najmu ma praktyczne zastosowanie. Szczególnie powinni się nią zainteresować przedsiębiorcy wynajmujący biura jako swoje siedziby oraz mieszkanicznicy, którzy wynajmują mieszkanie od właściciela, by później oddawać je w najem krótkoterminowy za pośrednictwem np. portalu Booking.com. O zawarciu umowy najmu z datą […]

  Czytaj więcej