odstąpienie od umowy

odstąpienie od umowy
ABC prawa
Umowy

Umowne odstąpienie od umowy

    Strony mogą w umowie przewidzieć, że jednej lub obu stronom będzie przysługiwało prawo do ostąpienia od umowy. W jaki sposób umieścić w umowie prawo do odstąpienia od umowy, żeby taki zapis był skuteczny i wiążący dla stron.  Odstąpienie od umowy  Odstąpienie od umowy jest bardzo silnym uprawnieniem. Pisałam już o różnicach między odstąpieniem a wypowiedzeniem […]

    Czytaj więcej