Nieważne wypowiedzenie umowy leasingu

nieważne wypowiedzenie kilku umów leasingu

Przedsiębiorca zawarł z jedną firmą leasingową kilka umów leasingu. Opóźniał się z płatnością jednej raty leasingu z tytułu jednej tylko umowy. Czy firma leasingowa może wypowiedzieć wszystkie umowy łączące strony? Kiedy wypowiedzenie kilku umów leasingu przez leasingodawcę jest skuteczne? Czy wypowiedzenie każdej umowy leasingu jest skuteczne?

Przed takim problemem stanął Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W dniu 6 grudnia 2013 roku wydał wyrok o sygnaturze I ACa 1312/13. Stwierdził w nim, że nieważne jest postanowienie zawarte w ogólnych warunkach umowy leasingu uprawniające leasingodawcę do natychmiastowego wypowiedzenia wszystkich łączących strony umów leasingu w razie nieterminowego zapłacenia jednej raty z jednej tylko umowy.

Szkoda za nieważne wypowiedzenie umowy leasingu

W tej sprawie dwóch przedsiębiorców domagało się od firmy leasingowej odszkodowania za bezpodstawne wypowiedzenie kilku umów leasingu. Domagali się oni m.in. zwrotu zapłaconych do tej pory rat.

Zgodnie z umową leasingodawca mógł wypowiedzieć wszystkie umowy łączące strony, jeżeli leasingobiorca zalega z płatnością jednej raty z jednej umowy.

Leasingobiorcy nie uregulowali jednej raty leasingu z jednej umowy. Mimo to leasingodawca wypowiedział wszystkie umowy leasingu łączące strony.

Wypowiedzenie kilku umów leasingu – zapis sprzeczny z przepisami prawa

Sąd apelacyjny uznał, że ten zapis w umowie jest nieważny. Firma leasingowa nie mogła wypowiedzieć wszystkich umów leasingu w przypadku braku płatności tylko jednej raty. Takie postanowienie jest bowiem sprzeczne z art. 70913 kodeksu cywilnego. W ocenie sądu firma leasingowa nie mogła przenieść skutków naruszenia jednej umowy na wszystkie pozostałe umowy.

Artykuł 70913 § 2 kodeksu cywilnego w ostatnim zdaniu wprost wskazuje, że nieważne są postanowienia umowy leasingu, które przewidują mniej korzystne dla leasingobiorcy przesłanki i tryb wypowiedzenia umowy leasingu niż te przewidziane w ustawie.

Dodatkowo sąd uznał, że taki zapis ogólnych warunków umowy narusza naturę stosunku prawnego oraz zasady współżycia społecznego. Sąd wskazał, że firma leasingowa naruszyła zasadę uczciwości w obrocie gospodarczym i równorzędnego traktowania uczestników obrotu. Przyznał także, że firmy leasingowe mają na rynku pozycję dominującą. Działają na podstawie nienegocjowalnych wzorów umów.

Mimo to sąd nie zmienił wyroku

Mimo to sąd apelacyjny utrzymał w mocy niekorzystny dla powodów wyrok sądu pierwszej instancji.

Uznał bowiem, że szkodą leasingobiorców nie mogą być opłaty wniesione przez nich przy zawarciu umowy leasingu oraz raty leasingowe.

Przedsiębiorcy argumentowali, że nie mogli korzystać z przedmiotów leasingu przez cały okres obowiązywania umowy. Później nie nabyli przedmiotów leasingu. Przez to wszelkie płatności dokonane na rzecz firmy leasingowej są ich szkodą.

Sąd apelacyjny nie zgodził się z taką argumentacją. Uznał, że to nie mogła być szkoda przedsiębiorców. Szkodą mogła być np. strata wynikła z tego, że przedsiębiorcy nie mogli wykupić przedmiotów umów leasingu po zakończeniu okresu leasingu.

Jednak ich roszczenie było inaczej sformułowane. A sąd nie mógł uwzględnić ich powództwa.

Ten wyrok kolejny raz pokazuje, jak istotne są szczegóły. Gdyby leasingobiorcy inaczej poprowadzili proces, pewnie uzyskaliby odszkodowanie od firmy leasingowej. Dlatego przed sformułowaniem swojego żądania lepiej skontaktować się z prawnikiem i ustalić strategię działania.

Jeżeli chcesz skorzystać z indywidualnej konsultacji prawnej, NAPISZ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  nieważne wypowiedzenie kilku umów leasingu
  Orzecznictwo
  Umowa leasingu
  Umowy

  Nieważne wypowiedzenie umowy leasingu

  Przedsiębiorca zawarł z jedną firmą leasingową kilka umów leasingu. Opóźniał się z płatnością jednej raty leasingu z tytułu jednej tylko umowy. Czy firma leasingowa może wypowiedzieć wszystkie umowy łączące strony? Kiedy wypowiedzenie kilku umów leasingu przez leasingodawcę jest skuteczne? Czy wypowiedzenie każdej umowy leasingu jest skuteczne? Przed takim problemem stanął Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W […]

  Czytaj więcej
  należyta staranność przedsiębiorcy
  ABC prawa
  Orzecznictwo

  Należyta staranność przedsiębiorcy

  Prowadzenie działalności gospodarczej łączy się ze znaczną odpowiedzialnością. I nie chodzi wyłącznie o obciążenia podatkowe, ale też o odpowiedzialność za podejmowane działania. Czym więc jest należyta staranność przedsiębiorcy? Należyta staranność przedsiębiorcy Przedsiębiorcę czy osobę zajmującą się zawodowo danym typem działalności obowiązuje inny miernik staranności. Poprzeczka zawieszona jest wyżej. Za swoje działania odpowiada jak profesjonalista. Wynika […]

  Czytaj więcej
  III CZP 17/17
  Aktualności
  Orzecznictwo
  Spory sądowe

  SN: bankowy tytuł egzekucyjny nie przerywa biegu terminu przedawnienia

  Bankowy tytuł egzekucyjny przeszedł już do historii za sprawą orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jednak nie oznacza to, że bankowe tytuły egzekucyjne nie budzą nadal wątpliwości. Jedną z nich rozwiał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 9 czerwca 2017 r. (III CZP 17/17).  Pytanie do Sądu Najwyższego i postanowienie (III CZP 17/17) Do Sądu Najwyższego z pytaniem […]

  Czytaj więcej