Co przedsiębiorca musi zrobić jeszcze w grudniu?

Przedawnienie faktur z końcem grudnia

Nie chodzi mi o przygotowanie podsumowania roku, sporządzenie planów na rok następny czy wysłanie życzeń świątecznych do klientów. Mowa będzie niestety o mniej przyjemnym zajęciu, ale przełożenie go na styczeń może okazać się kosztowną decyzją.

Przedawnienie faktur z końcem grudnia

Jeszcze w grudniu przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy przypadkiem nie ma zaległych należności od swoich kontrahentów. Grudzień może być ostatnią chwilą na podjęcie decyzji o skierowaniu sprawy przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi do sądu.

A to dlatego, że faktury (w znakomitej większości) przedawniają się z końcem roku. Wtedy kończy się np. trzyletni lub sześcioletni termin przedawnienia.

Wynika to z art. 118 kodeksu cywilnego.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata.

Więcej o terminach przedawnienia roszczeń.

W przypadku zaległych faktur, które przedawnią się z końcem roku, przedsiębiorca powinien złożyć pozew do 31 grudnia. Wtedy dojdzie do przerwania terminu przedawnienia i przedsiębiorca zachowa szansę na odzyskanie swojej należności.

Pozew można złożyć zarówno w tradycyjnej formie, jak i w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się złożyć pozew w tradycyjnej formie, musi go nadać przesyłką poleconą na poczcie do 31 grudnia. Decydująca będzie data stempla pocztowego. Nie polecam zostawiać tego na ostatnią chwilę. Znam lepsze sposoby na spędzenie sylwestra niż stanie w długiej kolejce na poczcie.

Również skorzystanie z elektronicznego postępowania upominawczego pod koniec grudnia może nie być dobrym rozwiązaniem. W ubiegłym roku tak wiele osób zwlekało ze złożeniem pozwu na ostatnią chwilę, że system miał problem z udźwignięciem takiej ilości spraw.

Co z przedawnioną fakturą?

Co, jeżeli na początku stycznia znajdziemy jakąś przedawnioną fakturę?

Dług nadal istnieje.

Natomiast przedsiębiorca nie może dochodzić jego spłaty w sposób przymusowy. Jeżeli zdecyduje się na złożenie pozwu, może liczyć tylko na to, że pozwany nie złoży zarzutu przedawnienia. Jednak taki proces przypomina rosyjską ruletkę. Gdy trafia do mnie nowa sprawa, jedną z pierwszych rzeczy, którą weryfikuję, jest kwestia przedawnienia roszczeń.

Gdy po drugiej stronie sporu będzie konsument, sąd oddali powództwo niezależnie od tego, czy złoży on zarzut przedawnienia. Sąd z urzędu zbada, czy roszczenie nie jest przedawnione. Jeżeli sąd oddali powództwo, powód nie tylko straci szansę na odzyskanie należności, ale również będzie musiał ponieść koszty opłaty od pozwu i ewentualnie zwrócić drugiej stronie koszty zastępstwa procesowego przez zawodowego pełnomocnika.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w przygotowaniu pozwu, to zapraszam do KONTAKTU.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  III CZP 17/17
  Aktualności
  Orzecznictwo
  Spory sądowe

  SN: bankowy tytuł egzekucyjny nie przerywa biegu terminu przedawnienia

  Bankowy tytuł egzekucyjny przeszedł już do historii za sprawą orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jednak nie oznacza to, że bankowe tytuły egzekucyjne nie budzą nadal wątpliwości. Jedną z nich rozwiał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 9 czerwca 2017 r. (III CZP 17/17).  Pytanie do Sądu Najwyższego i postanowienie (III CZP 17/17) Do Sądu Najwyższego z pytaniem […]

  Czytaj więcej
  zwrot kosztów procesu
  Spory sądowe

  Zwrot kosztów procesu – główne zasady

  Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego kosztuje. W momencie składania pozwu trzeba uiścić tzw. opłatę sądową od pozwu. Dochodzą do tego jeszcze koszty zastępstwa procesowego przez zawodowego pełnomocnika. Pisałam już o tym, ile kosztuje złożenie pozwu. Teraz przychodzi czas, żeby wytłumaczyć, kiedy można uzyskać zwrot kosztów procesu.  Jakie koszty procesu podlegają zwrotowi? Nie wszystkie koszty uiszczone […]

  Czytaj więcej
  konsekwencje nieodebrania przesyłki sądowej
  Spory sądowe

  Konsekwencje nieodebrania przesyłki sądowej

  Odebrać pismo z sądu czy nie odebrać? Odpowiedź może być tylko jedna – odebrać. Konsekwencje nieodebrania przesyłki sądowej mogą być bardzo przykre. Poniżej kilka przykładów, czym może się skończyć niepodjęcie w odpowiednim czasie korespondencji z sądu.  Nie odbiorę. Prześlą drugi raz Krąży przekonanie, że jeśli ktoś nie odbierze przesyłki w pierwszym terminie, to sąd prześle […]

  Czytaj więcej