Co przedsiębiorca musi zrobić jeszcze w grudniu?

Przedawnienie faktur z końcem grudnia

Nie chodzi mi o przygotowanie podsumowania roku, sporządzenie planów na rok następny czy wysłanie życzeń świątecznych do klientów. Mowa będzie niestety o mniej przyjemnym zajęciu, ale przełożenie go na styczeń może okazać się kosztowną decyzją.

Przedawnienie faktur z końcem grudnia

Jeszcze w grudniu przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy przypadkiem nie ma zaległych należności od swoich kontrahentów. Grudzień może być ostatnią chwilą na podjęcie decyzji o skierowaniu sprawy przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi do sądu.

A to dlatego, że faktury (w znakomitej większości) przedawniają się z końcem roku. Wtedy kończy się np. trzyletni lub sześcioletni termin przedawnienia.

Wynika to z art. 118 kodeksu cywilnego.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata.

Więcej o terminach przedawnienia roszczeń.

W przypadku zaległych faktur, które przedawnią się z końcem roku, przedsiębiorca powinien złożyć pozew do 31 grudnia. Wtedy dojdzie do przerwania terminu przedawnienia i przedsiębiorca zachowa szansę na odzyskanie swojej należności.

Pozew można złożyć zarówno w tradycyjnej formie, jak i w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się złożyć pozew w tradycyjnej formie, musi go nadać przesyłką poleconą na poczcie do 31 grudnia. Decydująca będzie data stempla pocztowego. Nie polecam zostawiać tego na ostatnią chwilę. Znam lepsze sposoby na spędzenie sylwestra niż stanie w długiej kolejce na poczcie.

Również skorzystanie z elektronicznego postępowania upominawczego pod koniec grudnia może nie być dobrym rozwiązaniem. W ubiegłym roku tak wiele osób zwlekało ze złożeniem pozwu na ostatnią chwilę, że system miał problem z udźwignięciem takiej ilości spraw.

Co z przedawnioną fakturą?

Co, jeżeli na początku stycznia znajdziemy jakąś przedawnioną fakturę?

Dług nadal istnieje.

Natomiast przedsiębiorca nie może dochodzić jego spłaty w sposób przymusowy. Jeżeli zdecyduje się na złożenie pozwu, może liczyć tylko na to, że pozwany nie złoży zarzutu przedawnienia. Jednak taki proces przypomina rosyjską ruletkę. Gdy trafia do mnie nowa sprawa, jedną z pierwszych rzeczy, którą weryfikuję, jest kwestia przedawnienia roszczeń.

Gdy po drugiej stronie sporu będzie konsument, sąd oddali powództwo niezależnie od tego, czy złoży on zarzut przedawnienia. Sąd z urzędu zbada, czy roszczenie nie jest przedawnione. Jeżeli sąd oddali powództwo, powód nie tylko straci szansę na odzyskanie należności, ale również będzie musiał ponieść koszty opłaty od pozwu i ewentualnie zwrócić drugiej stronie koszty zastępstwa procesowego przez zawodowego pełnomocnika.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w przygotowaniu pozwu, to zapraszam do KONTAKTU.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  wykorzystanie opłaty po umorzeniu w epu
  Spory sądowe

  Wykorzystanie opłaty po umorzeniu w epu – jak to zrobić?

  Elektroniczne postępowanie upominawcze (tzw. epu lub e-sąd) to popularny sposób dochodzenia roszczeń. Powód, zamiast składać tradycyjny pozew do sądu, może na dedykowanej stronie uzupełnić formularz, opłacić pozew i czekać na korzystne dla siebie rozstrzygnięcie. Natomiast po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego epu często kończy się postanowieniem umorzeniu postępowania. To jednak nie oznacza, że powód nie może […]

  Czytaj więcej
  zarzuty od nakazu zapłaty
  Spory sądowe

  Zarzuty od nakazu zapłaty – ile wynosi opłata sądowa?

  W postępowaniu cywilnym co do zasady to powód ponosi koszty opłat sądowych związanych ze złożeniem pozwu. Jednak od tej zasady jest jeden wyjątek. Jeżeli pozwany chce złożyć zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, to on powinien uiścić opłatę sądową w odpowiedniej wysokości.  Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Postępowanie nakazowe łączy się z […]

  Czytaj więcej
  przegranie sprawy sądowej
  Spory sądowe

  Przegranie sprawy sądowej przed jej rozpoczęciem – jak do tego nie dopuścić

  Nie szkoda przegrać sprawy sądowej po uczciwym boju, kiedy obie strony procesu mogły przerzucać się dowodami na poparcie swoich twierdzeń, dyskutować, stawiać zarzuty, zadawać pytania świadkom. Gorzej jeżeli sprawa została zakończona przedwcześnie – przegranie sprawy sądowej przez zaniedbanie pozwanego jest bardzo łatwe. Zebrałam kilka porad, w jaki sposób tego uniknąć i na co zwrócić uwagę przy pismach […]

  Czytaj więcej