Rekompensata za koszty odzyskania należności w złotówkach, czyli ile to jest 40 euro

ile to jest 40 euro

W przypadku opóźnienia w płatnościach przedsiębiorca może od swojego nierzetelnego kontrahenta dochodzić równowartości kwoty 40 euro tytułem kosztów odzyskania należności. Przeliczenie kwoty 40 euro na złotówki jest skomplikowane. Poniżej przedstawiam ułatwienie, dzięki któremu szybko ustalisz, ile wynosi rekompensata za koszty odzyskania należności (40 euro) w przeliczeniu na złotówki. 

40 euro rekompensaty za koszty odzyskania trzeba przeliczyć na złotówki

Zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, wierzycielowi przysługuje równowartość kwoty 40 euro, którą należy przeliczyć na złote polskie. Wcześniej już pisałam, kiedy można dochodzić kwoty 40 euro tytułem kosztów odzyskania należności.

W ustawie wskazano sposób, w jaki należy przeliczyć euro na złotówki.  Nie jest to jednak zadanie proste.

Przeliczyć euro na złotówki trzeba następująco:

40 euro powinno być przeliczone na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne

Skomplikowane? Niestety tak. Jednak można sobie w łatwy szybki sposób z tym poradzić. Wystarczą dwa kroki: ustalenie daty wymagalności roszczenia i skorzystanie z poniższej tabelki.

Kiedy świadczenie stało się wymagalne?

Zaczniemy od terminu wymagalności roszczenia. Kiedy świadczenie staje się wymagalne? Mówiąc najprościej jest to ostatni dzień, w którym faktura powinna być opłacona. Wymagalność to inaczej ostatni dzień, w którym kontrahent może zapłacić należność wskazaną na fakturze kwotę i nie spotkają go żadne negatywne konsekwencje (np. konieczność zapłaty rekompensaty w wysokości 40 euro czy odsetek za opóźnienie w płatności). Wymagalność to więc czas, w którym świadczenie powinno być spełnione.

Dla przykładu:

Jeżeli przedsiębiorca wystawił fakturę w dniu 5 maja z 7 dniowym terminem płatności, to świadczenie staje się wymagalne w dniu 13 maja.

Ile wynosi rekompensata za koszty odzyskania należności (40 euro) w przeliczeniu na złotówki?

Gdy znamy już miesiąc, w którym powinniśmy otrzymać zapłatę za fakturę, to odpowiedź na pytanie ile to wynosi rekompensata za koszty odzyskania należności jest już prosta. A to za sprawą poniższej tabelki. Wystarczy rzucić na nią okiem, żeby wiedzieć, ile złotych możemy żądać od nierzetelnego kontrahenta.

Miesiąc

wymagalności roszczenia

Kurs euro

z ostatniego dnia roboczego

poprzedniego miesiąca

   Ile to jest 40 euro?
Luty 2016 4,4405  zł 176,62 zł
Marzec 2016 4,3589  zł 174,35 zł
Kwiecień 2016 4,2684  zł 170,73 zł
Maj 2016 4,4078  zł 176,31 zł
Czerwiec 2016 4,3820  zł 175,28 zł
Lipiec 2016 4,4255  zł 177,02 zł
Sierpień 2016 4,3684  zł 174,73 zł
Wrzesień 2016 4,3555  zł 174,22 zł
Październik 2016 4,3120  zł 172,48 zł
Listopad 2016 4,3267  zł 173,06 zł
Grudzień 2016 4,4384  zł 177,53 zł
Styczeń 2017 4,4240  zł 176,96 zł
Luty 2017 4,3308  zł 173,23 zł
Marzec 2017 4,3166  zł 172,66 zł
Kwiecień 2017 4,2198  zł 168,79 zł
Maj 2017 4,2170  zł 168,68 zł
Czerwiec 2017 4,1737  zł 166,94 zł
Lipiec 2017 4,2265  zł 169,06 zł
Sierpień 2017 4,2545 zł 170,18 zł
Wrzesień 2017 4,2618 zł 170,47 zł
Październik 2017 4,3091 zł 172,36 zł
Listopad 2017 4,2498 zł 169,99 zł
Grudzień 2017 4,2055 zł 168,22 zł
Styczeń 2018 4,1709 zł 166,83 zł
Luty 2018 4,1488 zł 165,95 zł
Marzec 2018 4,1779 zł 167,11 zł
Kwiecień 2018 4,2085 zł 168,34 zł
Maj 2018 4,2204 zł 168,81 zł
Czerwiec 2018 4,3195 zł 172,78 zł
Lipiec 2018 4,3616 zł 174,46 zł
Sierpień 2018 4,2279 zł 171,11 zł
Wrzesień 2018 4,2953 zł  171,81 zł
Październik 2018 4,2714 zł 170,85 zł
Listopad 2018 4,3313 zł  173,25 zł
Grudzień 2018 4,2904 zł 171,61 zł
Styczeń 2019 4,3000 zł 172,00 zł
Luty  2019 4,2802 zł 171,20 zł
Marzec  2019 4,3120 zł 172,48 zł
Kwiecień  2019 4,3013 zł 172,05 zł
Maj  2019 4,2911 zł 171,64 zł
Czerwiec 2019 4,2916 zł 171,66 zł
Lipiec 2019 4,2520 zł 170,08 zł
Sierpień 2019 4,2911 zł 171,64 zł
Wrzesień 2019 4,3844 zł 175,37 zł
Październik 2019 4,3736 zł 174,94 zł
Listopad 2019 4,2617 zł 170,46 zł
Grudzień 4,3236 zł 172,94 zł

Jeszcze kilka słów tytułem wyjaśnienia. Jak zapewne zauważyliście, kurs euro NBP podawany jest z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Natomiast równowartość kwoty 40 euro podana jest do dwóch miejsc po przecinku. Jak to więc zaokrąglić? Zawsze „ostatni grosz” zaokrąglam w dół, żeby nikt nie zarzucił, że żądanie zwrotu kwoty 40 euro jest ponad roszczenie, czyli że ktoś żąda więcej niż mu przysługuje. Chodzi tylko o 1 grosz, ale może to sporo namieszać, więc lepiej „odpuścić” kontrahentowi 1 grosz roszczenia.

Tabelkę będę systematycznie uaktualniać, żeby można było łatwo ustalić równowartość kwoty 40 euro również za należności wymagalne w późniejszych okresach.

Jeżeli masz wątpliwości co do sposobu przeliczenia rekompensaty czy w ogóle możliwości jej dochodzenia, to zostaw komentarz lub skontaktuj się ze mną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *