Kalkulator rekompensaty za koszty odzyskania należności, czyli ile to jest 40, 70 i 100 euro

ile to jest 40 euro

W przypadku opóźnienia w płatnościach przedsiębiorca może dochodzić od swojego nierzetelnego kontrahenta równowartości kwoty 40 euro tytułem kosztów odzyskania należności. Natomiast od 1 stycznia 2020 r. obowiązują trzy stawki rekompensaty za koszty odzyskania należności w wysokości 40, 70 i 100 euro.

Tu przeczytasz więcej o zmianie przepisów w zakresie wysokości rekompensaty za koszty odzyskania należności 

Przeliczenie kwoty 40, 70 czy 100 euro na złotówki jest skomplikowane. Poniżej przedstawiam ułatwienie, dzięki któremu szybko ustalisz, ile wynosi rekompensata za koszty odzyskania należności (40, 70 lub 100 euro) w przeliczeniu na złotówki. 

Rekompensatę w euro za koszty odzyskania trzeba przeliczyć na złotówki

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzycielowi przysługuje równowartość kwoty 40, 70 lub 100 euro, którą należy przeliczyć na złote polskie.

Wcześniej już pisałam, kiedy można dochodzić kwoty 40 euro tytułem kosztów odzyskania należności.

W ustawie wskazano sposób, w jaki należy przeliczyć euro na złotówki.  

Nie jest to jednak zadanie proste.

Przeliczyć euro na złotówki trzeba następująco:

rekompensata powinna być przeliczona na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Skomplikowane?

Niestety tak.

Można natomiast łatwo sobie z tym poradzić. Wystarczą dwa kroki: ustalenie daty wymagalności roszczenia i skorzystanie z poniższej tabeli.

Kiedy świadczenie stało się wymagalne?

Zaczniemy od terminu wymagalności roszczenia.

Kiedy świadczenie staje się wymagalne?

Mówiąc najprościej, jest to ostatni dzień, w którym faktura powinna być opłacona. Wymagalność to inaczej ostatni dzień, w którym kontrahent może zapłacić należność wskazaną na fakturze i nie spotkają go żadne negatywne konsekwencje (np. konieczność zapłaty rekompensaty w wysokości 40, 70 czy 100 euro czy odsetki za opóźnienie w płatności). Wymagalność to więc czas, w którym świadczenie powinno być spełnione.

40, 70 czy 100 euro rekompensaty?

Przed styczniem 2020 r. było o tyle prościej, że rekompensata zawsze wynosiła 40 euro.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują trzy stawki rekompensaty za koszty odzyskania należności. To, którą stawkę rekompensaty można zastosować, zależy od wysokości świadczenia pieniężnego, które nie zostało zapłacone w terminie.

40 euro można dochodzić, gdy wartość świadczenia nie przekracza 5000 zł.

70 euro można dochodzić, gdy wartość świadczenia jest wyższa niż 5000 zł, a nie niższa niż 50 000 zł.

Natomiast 100 euro, gdy wartość świadczenia jest równa lub wyższa od 50 000 zł.

Tu przeczytasz więcej o zmianie przepisów w zakresie wysokości rekompensaty za koszty odzyskania należności 

Przeliczenie należności z euro na złotówki

Gdy znamy już miesiąc, w którym powinniśmy otrzymać zapłatę za fakturę, oraz wartość dochodzonego roszczenia, to odpowiedź na pytanie, ile wynosi rekompensata za koszty odzyskania należności, jest prosta.

A to za sprawą trzech poniższych tabel.

Wystarczy rzucić na nie okiem, żeby wiedzieć, jakiej możemy żądać rekompensaty od nierzetelnego kontrahenta.

Kurs euro z poprzedniego miesiąca

Do przeliczenia euro na złotówki należy zastosować kurs euro z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego dzień wymagalności roszczenia.

Czyli jeżeli roszczenie jest wymagalne w marcu, to do przeliczenia euro na złotówki używamy kursu euro z ostatniego dnia roboczego lutego.

Wbrew pozorom jest to bardzo logiczne rozwiązanie.

Jeżeli termin wymagalności faktury przypada na 2 maja, to już 2 maja możemy obliczyć, ile wynosi rekompensata za koszty odzyskania należności.

Dzięki temu nie musimy czekać prawie cały miesiąc, żeby ustalić, ile wynosi 40, 70 czy 100 euro przeliczone na złotówki.

W poniższych tabelach wskazuję więc kurs euro z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego termin wymagalności roszczenia.

Ile wynosi rekompensata w wysokości 40 euro za koszty odzyskania należności w przeliczeniu na złotówki?

Dzięki tej tabeli przeliczysz rekompensatę w wysokości 40 euro na złotówki.

/tr>
Miesiąc wymagalności roszczenia Kurs euro   Ile to jest 40 euro?
   
Luty 20164,4405  zł177,62 zł
Marzec 20164,3589  zł174,35 zł
Kwiecień 20164,2684  zł170,73 zł
Maj 20164,4078  zł176,31 zł
Czerwiec 20164,3820  zł175,28 zł
Lipiec 20164,4255  zł177,02 zł
Sierpień 20164,3684  zł174,73 zł
Wrzesień 20164,3555  zł174,22 zł
Październik 20164,3120  zł172,48 zł
Listopad 20164,3267  zł173,06 zł
Grudzień 20164,4384  zł177,53 zł
Styczeń 20174,4240  zł176,96 zł
Luty 20174,3308  zł173,23 zł
Marzec 20174,3166  zł172,66 zł
Kwiecień 20174,2198  zł168,79 zł
Maj 20174,2170  zł168,68 zł
Czerwiec 20174,1737  zł166,94 zł
Lipiec 20174,2265  zł169,06 zł
Sierpień 20174,2545 zł170,18 zł
Wrzesień 20174,2618 zł170,47 zł
Październik 20174,3091 zł172,36 zł
Listopad 20174,2498 zł169,99 zł
Grudzień 20174,2055 zł168,22 zł
Styczeń 20184,1709 zł166,83 zł
Luty 20184,1488 zł165,95 zł
Marzec 20184,1779 zł167,11 zł
Kwiecień 20184,2085 zł168,34 zł
Maj 20184,2204 zł168,81 zł
Czerwiec 20184,3195 zł172,78 zł
Lipiec 20184,3616 zł174,46 zł
Sierpień 2018 4,2779 zł171,11 zł
Wrzesień 20184,2953 zł 171,81 zł
Październik 20184,2714 zł170,85 zł
Listopad 20184,3313 zł 173,25 zł
Grudzień 20184,2904 zł171,61 zł
Styczeń 20194,3000 zł172,00 zł
Luty  20194,2802 zł171,20 zł
Marzec  20194,3120 zł 172,48 zł
Kwiecień  20194,3013 zł172,05 zł
Maj  20194,2911 zł 171,64 zł
Czerwiec 20194,2916 zł171,66 zł
Lipiec 20194,2520 zł170,08 zł
Sierpień 20194,2911 zł171,64 zł
Wrzesień 20194,3844 zł175,37 zł
Październik 20194,3736 zł174,94 zł
Listopad 20194,2617 zł170,46 zł
Grudzień 20194,3236 zł172,94 zł
Styczeń 20204,2585 zł170,34 zł
Luty 20204,3010 zł172,04 zł
Marzec 20204,3355 zł173,42 zł
Kwiecień 20204,5523 zł182,09 zł
Maj 20204,5424 zł181,69 zł
 Czerwiec 2020 4,4503 zł 178,01 zł
 Lipiec 2020 4,4660 zł 178,64 zł
 Sierpień 2020 4,4072 zł 176,28 zł
 Wrzesień 2020 4,3969 zł 175,87 zł
Październik 2020 4,5268 zł  181,07 zł
Listopad 2020 4,6188 zł  184,75 zł
Grudzień 2020 4,4779 zł  179,11 zł
Styczeń 2021 4,6148 zł  184,59 zł
Luty 2021 4,5385 zł  181,54 zł
Marzec 2021 4,5175 zł  180,70 zł
Kwiecień 2021 4,6603 zł  186,41 zł
Maj 2021 4,5654 zł  182,61 zł
Czerwiec 2021 4,4805 zł  179,22 zł
Lipiec 2021 4,5208 zł  180,83 zł
Sierpień 2021 4,5731 zł  182,92 zł
Wrzesień 2021 4,5374 zł  181,49 zł
Październik 2021 4,6329 zł  185,31 zł
Listopad 2021 4,6208 zł  184,32 zł
Grudzień 2021 4,6834 zł  187,33 zł
Styczeń 2022 4,5994 zł  183,97 zł
Luty 2022 4,5982 zł  183,92 zł
Marzec 2022 4,6909 zł  187,63 zł
Kwiecień 2022 4,6525 zł  186,10 zł
Maj 2022 4,6582 zł  186,32 zł
Czerwiec 2022 4,5756 zł  183,02 zł
Lipiec 2022 4,6806 zł  187,22 zł
Sierpień 2022 4,7578 zł  190,31 zł

Ile wynosi rekompensata w wysokości 70 euro przeliczona na złotówki?

Dzięki tej tabeli przeliczysz rekompensatę w wysokości 70 euro na złotówki.

Miesiąc wymagalności roszczenia

Kurs  euro 

Ile to jest 70 euro?
Styczeń 2020 4,2585 zł 298,09 zł
Luty 2020 4,3010 zł 301,07 zł
Marzec 2020 4,3355 zł 303,48 zł
Kwiecień 2020 4,5523 zł 318,66 zł
Maj 2020 4,5424 zł 317,96 zł
Czerwiec 2020 4,4503 zł  311,52 zł
Lipiec 2020 4,4660 zł  312,62 zł
Sierpień 2020 4,4072 zł  308,50 zł
Wrzesień 2020 4,3969 zł  307,78 zł
Październik 2020 4,5268 zł  316,87 zł
Listopad 2020 4,6188 zł 323,31 zł
Grudzień 2020 4,4779 zł  313,45 zł
Styczeń 2021 4,6148 zł 323,03 zł
Luty 2021 4,5385 zł  317,69 zł
Marzec 2021 4,5175 zł 316,22 zł
Kwiecień 2021 4,6603 zł  326,22 zł
Maj 2021 4,5654 zł 319,57 zł
Czerwiec 2021 4,4805 zł  313,63 zł
Lipiec 2021 4,5208 zł 316,45 zł
Sierpień 2021 4,5731 zł  320,11 zł
Wrzesień 2021 4,5374 zł 317,61 zł
Październik 2021 4,6329 zł  324,30 zł
Listopad 2021 4,6208 zł 323,45 zł
Grudzień 2021 4,6834 zł  327,83 zł
Styczeń 2022 4,5994 zł 321,95 zł
Luty 2022 4,5982 zł  321,87 zł
Marzec 2022 4,6909 zł 328,36 zł
Kwiecień 2022 4,6525 zł  325,67 zł
Maj 2022 4,6582 zł 326,07 zł
Czerwiec 2022 4,5756 zł  320,29 zł
Lipiec 2022 4,6806 zł 327,64 zł
Sierpień 2022 4,7578 zł  333,04 zł

Ile wynosi rekompensata w wysokości 100 euro przeliczona na złotówki?

Dzięki tej tabeli przeliczysz rekompensatę w wysokości 100 euro na złotówki.

Miesiąc wymagalności roszczenia

Kurs  euro 

Ile to jest 100 euro?
Styczeń 2020 4,2585 zł 425,85 zł
Luty 2020 4,3010 zł 430,10 zł
Marzec 2020 4,3355 zł 433,55 zł
Kwiecień 2020 4,5523 zł 455,23 zł
Maj 2020 4,5424 zł 454,24 zł
Czerwiec 2020 4,4503 zł  445,03 zł
Lipiec 2020 4,4660 zł  446,60
Sierpień 2020 4,4072 zł  440,72 zł
Wrzesień 2020 4,3969 zł  439,69 zł
Październik 2020 4,5268 zł  452,68 zł
Listopad 2020 4,6188 zł 461,88 zł
Grudzień 2020 4,4779 zł  447,79 zł
Styczeń 2021 4,6148 zł 461,48 zł
Luty 2021 4,5385 zł  453,85 zł
Marzec 2021 4,5175 zł 451,75 zł
Kwiecień 2021 4,6603 zł 466,03 zł
Maj 2021 4,5654 zł 456,54 zł
Czerwiec 2021 4,4805 zł 448,05 zł
Lipiec 2021 4,5208 zł 452,08 zł
Sierpień 2021 4,5731 zł 457,31 zł
Wrzesień 2021 4,5374 zł 453,74 zł
Październik 2021 4,6329 zł 463,29 zł
Listopad 2021 4,6208 zł 462,08 zł
Grudzień 2021 4,6834 zł 468,34 zł
Styczeń 2022 4,5994 zł 459,94 zł
Luty 2022 4,5982 zł 459,82 zł
Marzec 2022 4,6909 zł 469,09 zł
Kwiecień 2022 4,6525 zł 465,25 zł
Maj 2022 4,6582 zł 465,82 zł
Czerwiec 2022 4,5756 zł 457,56 zł
Lipiec 2022 4,6806 zł 468,06 zł
Sierpień 2022 4,7578 zł 475,78 zł

Zaokrąglenie wyniku

Jeszcze kilka słów tytułem wyjaśnienia.

Jak zapewne zauważyliście, kurs euro NBP podawany jest z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Natomiast równowartość kwoty 40 euro czy 70 euro podana jest do dwóch miejsc po przecinku.

Jak to więc zaokrąglić?

Zawsze „ostatni grosz” zaokrąglam w dół, żeby nikt nie zarzucił, że żądam więcej, niż mogę. Jeden grosz nie jest wart ryzyka, że np. nie otrzymam nakazu zapłaty.

Chodzi tylko o 1 grosz, ale może to sporo namieszać, więc lepiej „odpuścić” kontrahentowi 1 grosz roszczenia.

Jeżeli chcesz skorzystać z indywidualnej pomocy prawnej, to skontaktuj się ze mną.

14 komentarz “Kalkulator rekompensaty za koszty odzyskania należności, czyli ile to jest 40, 70 i 100 euro

  1. Dzień dobry,

   miło mi słyszeć, że to wyliczenia są przydatne. W takim razie za kilka dni zaktualizuję tę tabelkę.

   Pozdrawiam

 1. Super już 2 raz korzystam z Pani strony. Jedyne co To podczas wchodzenia google ostrzega przed niebezpieczeństwem i trzeba kliknąć parę razy aby się tu dostać

  1. Zapraszam ponownie! Problem z „niebezpieczeństwem” wynikał z wygaśnięcia certyfikatu ssl. To były chwilowe problemy. Teraz już wszystko jest bezpieczne i żadne komunikaty nie powinny się pojawiać.

  1. Dzień dobry,

   proszę zwrócić uwagę, że w pierwszej kolumnie tabelki jest wskazany miesiąc wymagalności roszczenia. W następnej tabelce jest natomiast kurs euro za miesiąc poprzedzający. Czyli jeżeli roszczenie stało się wymagalne we wrześniu, to kurs euro bierzemy z ostatniego dnia roboczego sierpnia.

   Dla roszczeń wymagalnych we wrześniu 2019 bierzemy kurs euro z dnia 30 sierpnia 2019 roku. Kurs euro wynosił więc 4,3844 złotych i taka też kwota została użyta do przeliczenia rekompensaty w wysokości 40 euro.

   Natomiast średni kurs euro na dzień 30 września tj. 4,3736 został użyty dla roszczeń wymagalnych w październiku 2019 roku.

   Kurs euro z dnia 27 września 2019 roku wynosił 4,3866 zł. Taka wartość nie została użyta w tabeli.

   Mam nadzieję, że wyjaśniłam Pańskie wątpliwości.

 2. Dzień dobry, po zmianie przepisów możemy domagać się 40,70 i 100 euro rekompensaty. Jeśli mam kontrahenta, który zalega z płatnością za fakturę (data wymagalności roszczenia 08.11.2019r.) na kwotę 10.875 zł to mogę domagać się 40 czy 70 euro ? Ile powinna wynosić rekompensata ? Jak rozumieć nową zmianę?

 3. Czy jeśli rekompensata dochodzona jest tytułem opóźnienia w zapłacie czynszu najmu lokalu, to należy jej dochodzić w odpowiedniej wysokości od każdej faktury (faktura za czynsz najmu za dany miesiąc) czy jednorazowo od dochodzonego wezwaniem/pozwem roszczenia z tytułu czynszu najmu?

  1. Pani Anno,

   mam wątpliwości czy w przypadku najmu będziemy mieli do czynienia z transakcją handlową. Czy zarówno wynajmujący jak i najemca są przedsiębiorcami i zawarli umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą?

 4. Tak, wynajmujący i najemca są przedsiębiorcami, a lokal został wynajęty przez wynajmującego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez najemcę (działalność spółki). Wystawiane były faktury VAT – 23% stawka. Dodam, że sam lokal ma przeznaczenie mieszkalne, ale został on oddany w najem z wyłączeniem możliwości celu mieszkalnego.

  1. Pani Anno,
   bardzo dziękuję za wyjaśnienie.
   W takim przypadku zawarta umowa najmu może być uznana za transakcję handlową.
   Może Pani dochodzić zapłaty rekompensaty od każdej faktury. Natomiast jest jedno ale. Nie może to być przed Panią nadużycie prawa. Jeżeli kwota rekompensaty jest bardzo wysoka w porównaniu z roszczeniem z czynszów najmu, to moim zdaniem trzeba się zastanowić czy jest sens składać pozew i dochodzić rekompensaty za każdą niezapłaconą fakturę.

   Każdy przypadek należy rozstrzygnąć osobno.

 5. Mam jeszcze jedną wątpliwość, data wymagalności to zwykle data zapłaty z faktury (z uwzględnieniem przesuniecie terminu w przypadku soboty, dni wolnych od pracy). Odsetki w transakcjach handlowych naliczane są za opóźnienie, tj. od dnia następnego po dniu wymagalności świadczenia głównego. Niemniej jednak zgodnie np. z brzmieniem art. 7 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniem w transakcjach handlowych mowa jest o naliczaniu odsetek „za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty,”. W art. 10 ust. 1a dot. rekompensaty natomiast przepis brzmi „równowartość kwoty rekompensaty, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.” Jeżeli termin zapłaty świadczenia głównego, to ostatni dzień miesiąca np. 30 czerwca i jest to jednocześnie termin wymagalności, to odsetki naliczane są od dnia następującego po dniu wymagalności (1 lipca), a przeliczenie rekompensaty ma zostać dokonane a dzień 31 maja czy na dzień 30 czerwca?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  40, 70 lub 100 euro rekompensaty
  40 euro
  Aktualności

  40, 70 lub 100 euro rekompensaty, czyli kara za nieterminową zapłatę

  Płacenie faktur po terminie jest coraz droższe. Zamiast 40 euro przedsiębiorca będzie mógł dochodzić nawet 100 euro zryczałtowanej rekompensaty za koszty odzyskania należności. 1 stycznia 2020 r. weszły w życie zmiany dotyczące wysokości rekompensaty za koszty odzyskania należności. Do tej pory zryczałtowana rekompensata za koszty odzyskania należności stanowiła równowartość kwoty 40 euro. Nie była ona […]

  Czytaj więcej
  odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
  40 euro
  ABC prawa
  Windykacja

  Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

  Opóźnienia w płatnościach są niestety standardem. Każdy przedsiębiorca, prowadząc swój biznes, musi liczyć się z tym, że jego kontrahent nie zapłaci mu na czas. Poza rekompensatą za koszty odzyskania należności przedsiębiorca ma jeszcze jeden sposób, żeby zmobilizować swoich kontrahentów – odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Przedsiębiorca, który nie żąda odsetek ustawowych za opóźnienie […]

  Czytaj więcej
  ile to jest 40 euro
  40 euro
  Windykacja

  Kalkulator rekompensaty za koszty odzyskania należności, czyli ile to jest 40, 70 i 100 euro

  W przypadku opóźnienia w płatnościach przedsiębiorca może dochodzić od swojego nierzetelnego kontrahenta równowartości kwoty 40 euro tytułem kosztów odzyskania należności. Natomiast od 1 stycznia 2020 r. obowiązują trzy stawki rekompensaty za koszty odzyskania należności w wysokości 40, 70 i 100 euro. Tu przeczytasz więcej o zmianie przepisów w zakresie wysokości rekompensaty za koszty odzyskania należności  […]

  Czytaj więcej