Od stycznia 2020 r. 40, 70 lub 100 euro rekompensaty

40, 70 lub 100 euro rekompensaty

Płacenie faktur po terminie jest coraz droższe. Zamiast 40 euro przedsiębiorca będzie mógł dochodzić nawet 100 euro zryczałtowanej rekompensaty za koszty odzyskania należności. 1 stycznia 2020 roku weszły w życie zmiany dotyczące wysokości rekompensaty za koszty odzyskania należności.

Do tej pory zryczałtowana rekompensata za koszty odzyskania należności stanowiła równowartość kwoty 40 euro.

Nie była ona w żaden sposób uzależniona od kwoty niezapłaconej faktury.

Faktura mogła opiewać na 1.000 złotych, 10.000 złotych czy 100.000 złotych.

W każdym z tych przypadków zryczałtowane odszkodowanie stanowiło równowartość kwoty 40 euro.

Więcej o tym kiedy można dochodzić 40 euro za niezapłaconą fakturę?

Od 1 stycznia 2020 40, 70 lub 100 euro rekompensaty

Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorca będzie mógł dochodzić od drugiego przedsiębiorcy rekompensaty w wysokości 40 euro, 70 euro lub 100 euro.

Wysokość rekompensaty będzie uzależniona od wartości dochodzonej kwoty.

I tak 40 euro będzie należne, jeżeli wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5.000 złotych.

70 euro rekompensaty natomiast będzie dotyczyło roszczeń powyżej 5.000 złotych, ale niższych niż 50.000 złotych.

Natomiast 100 euro będzie musiał zapłacić dłużnik, który opóźnia się z zapłatą co najmniej 50.000 złotych.

Przewyższające odszkodowanie

40 euro 70 euro czy 100 euro stanowi zryczałtowane odszkodowanie.

Jeżeli koszty windykacji będą wyższe, to przedsiębiorca może dochodzić od swojego kontrahenta tej wyższej kwoty.

Jednak wtedy musi udowodnić wysokość poniesionych kosztów.

Przy rekompensacie w wysokości 40, 70 czy 100 euro przedsiębiorca nie musi przedstawiać żadnych dowodów.

Taka wysokość odszkodowania wynika z ustawy i z mocy ustawy jest mu należna. W umowie zawartej między stronami nie musi być żadnego zapisu dotyczącego możliwości dochodzenia rekompensaty.

Przepisy przejściowe

Zamiana przepisów w zakresie wysokości zryczałtowanej rekompensaty weszła w życie 1 stycznia 2020 roku.

Jeżeli roszczenie stało się wymagalne po dacie wejścia w życie nowych przepisów, to możemy stosować już nowe stawki rekompensaty.

Zmiana nazwy ustawy

Wraz ze zmianą wysokości rekompensaty za koszty odzyskania należności zmieniła się również nazwa ustawy.

Do tej pory była to ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Teraz tytuł ustawy brzmi o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Rekompensata za odzyskanie należności – co to takiego?

Rekompensata za koszty odzyskania należności to dodatkowa kwota, której może dochodzić przedsiębiorca od swojego kontrahenta, gdy ten opóźnia się z płatnością faktury. 

Obowiązuje ona tylko w tzw. transakcjach handlowych, czyli umowach, po których obu stronach są przedsiębiorcy. 

Przedsiębiorca nie może dochodzić rekompensaty za koszty odzyskania należności od konsumenta. Jest to rozwiązanie przewidziane tylko do umów B2B. 

Więcej o tym kiedy możesz dochodzić rekompensaty za koszty odzyskania należności. 

Rekompensatę za koszty odzyskania należności należy przeliczyć na złotówki. Tu dowiesz się jak przeliczyć rekompensatę za koszty odzyskania należności na złotówki.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej lub np. chcesz zlecić prowadzenie działań windykacyjnych, to zapraszam do KONTAKTU.

 

4 komentarze “Od stycznia 2020 r. 40, 70 lub 100 euro rekompensaty

 1. Dzień dobry, po zmianie przepisów możemy domagać się 40,70 i 100 euro rekompensaty. Jeśli mam kontrahenta, który zalega z płatnością za fakturę (data wymagalności roszczenia 08.11.2019r.) na kwotę 10.875 zł to mogę domagać się 40 czy 70 euro ? Czy dopiero zobowiązania powstałe po 01.01.2020 r. mogą być objęte 70 euro ? Będę składać pozew do Sądu, ponieważ kontrahent nie odpowiada na wezwania do zapłaty.

  1. Roszczenie stało się wymagalne jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów, więc stosujemy stare stawki.

   Proszę zwrócić uwagę na ten fragment artykułu:
   „Jeżeli roszczenie stało się wymagalne po dacie wejścia w życie nowych przepisów, to możemy stosować już nowe stawki rekompensaty.”

   A więc a contrario, jeżeli roszczenie stało się wymagalne przed datą wejścia nowelizacji, stosujemy stare przepisy.

 2. Dzień Dobry
  Czy rekompensata jest należna tylko od aktualnie nie zapłaconych faktur i roszczenie powstaje po wysłaniu żądania zapłaty , czy można cofnąć się i żądać rekompensaty za faktury wystawione np. w styczniu 2020 roku z datą płatności 15 styczeń 2020 a zapłaconej 20 stycznia 2020 roku .
  I jeszcze jedno pytanie czy rekompensata dotyczy tylko towarów handlowych czy też opakowań , na przykład butelki po napojach oraz palety

  1. Panie Ryszardzie,

   roszczenie o zapłatę rekompensaty powstaje w momencie opóźnienia w płatności. Nie ma tutaj znaczenia czy wezwanie do zapłaty zostało wysłane czy nie.

   Nie do końca rozumiem co ma Pan na myśli pod cofnięciem żądania zapłaty. Czy mogłabym Pana prosić o wyjaśnienia w tej kwestii.

   Rekompensata dotyczy transakcji handlowych. Kluczowe jest więc czy to była transakcja zawarta między przedsiębiorcami. Nie ma tutaj znaczenia, czy przedmiotem umowy był towary handlowe czy palety. Tu znajdzie Pan więcej informacji o transakcjach handlowych: https://jakzrozumiecprawnika.pl/dochodzic-40-euro-niezaplacona-fakture/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *