Od stycznia 2020 r. 40, 70 lub 100 euro rekompensaty

40, 70 lub 100 euro rekompensaty

Płacenie faktur po terminie jest coraz droższe. Zamiast 40 euro przedsiębiorca będzie mógł dochodzić nawet 100 euro zryczałtowanej rekompensaty za koszty odzyskania należności. 1 stycznia 2020 roku weszły w życie zmiany dotyczące wysokości rekompensaty za koszty odzyskania należności.

Do tej pory zryczałtowana rekompensata za koszty odzyskania należności stanowiła równowartość kwoty 40 euro.

Nie była ona w żaden sposób uzależniona od kwoty niezapłaconej faktury.

Faktura mogła opiewać na 1.000 złotych, 10.000 złotych czy 100.000 złotych.

W każdym z tych przypadków zryczałtowane odszkodowanie stanowiło równowartość kwoty 40 euro.

Więcej o tym kiedy można dochodzić 40 euro za niezapłaconą fakturę?

Od 1 stycznia 2020 40, 70 lub 100 euro rekompensaty

Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorca będzie mógł dochodzić od drugiego przedsiębiorcy rekompensaty w wysokości 40 euro, 70 euro lub 100 euro.

Wysokość rekompensaty będzie uzależniona od wartości dochodzonej kwoty.

I tak 40 euro będzie należne, jeżeli wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5.000 złotych.

70 euro rekompensaty natomiast będzie dotyczyło roszczeń powyżej 5.000 złotych, ale niższych niż 50.000 złotych.

Natomiast 100 euro będzie musiał zapłacić dłużnik, który opóźnia się z zapłatą co najmniej 50.000 złotych.

Przewyższające odszkodowanie

40 euro 70 euro czy 100 euro stanowi zryczałtowane odszkodowanie.

Jeżeli koszty windykacji będą wyższe, to przedsiębiorca może dochodzić od swojego kontrahenta tej wyższej kwoty.

Jednak wtedy musi udowodnić wysokość poniesionych kosztów.

Przy rekompensacie w wysokości 40, 70 czy 100 euro przedsiębiorca nie musi przedstawiać żadnych dowodów.

Taka wysokość odszkodowania wynika z ustawy i z mocy ustawy jest mu należna. W umowie zawartej między stronami nie musi być żadnego zapisu dotyczącego możliwości dochodzenia rekompensaty.

Przepisy przejściowe

Zamiana przepisów w zakresie wysokości zryczałtowanej rekompensaty weszła w życie 1 stycznia 2020 roku.

Jeżeli roszczenie stało się wymagalne po dacie wejścia w życie nowych przepisów, to możemy stosować już nowe stawki rekompensaty.

Zmiana nazwy ustawy

Wraz ze zmianą wysokości rekompensaty za koszty odzyskania należności zmieniła się również nazwa ustawy.

Do tej pory była to ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Teraz tytuł ustawy brzmi o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Rekompensata za odzyskanie należności – co to takiego?

Rekompensata za koszty odzyskania należności to dodatkowa kwota, której może dochodzić przedsiębiorca od swojego kontrahenta, gdy ten opóźnia się z płatnością faktury. 

Obowiązuje ona tylko w tzw. transakcjach handlowych, czyli umowach, po których obu stronach są przedsiębiorcy. 

Przedsiębiorca nie może dochodzić rekompensaty za koszty odzyskania należności od konsumenta. Jest to rozwiązanie przewidziane tylko do umów B2B. 

Więcej o tym kiedy możesz dochodzić rekompensaty za koszty odzyskania należności. 

Rekompensatę za koszty odzyskania należności należy przeliczyć na złotówki. Tu dowiesz się jak przeliczyć rekompensatę za koszty odzyskania należności na złotówki.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej lub np. chcesz zlecić prowadzenie działań windykacyjnych, to zapraszam do KONTAKTU.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *