JZP03 Jak zawrzeć skuteczną umowę z pełnomocnikiem?

Zawarcie umowy z pełnomocnikiem
Długość odcinka: 30:41 minuty. Wielkość pliku 24,6 MB.

Ile razy przy zawieraniu umowy zastanawiałeś się czy osoba, z którą zawierasz umowę jest do tego uprawniona? Niewiele? Nigdy? To poważny błąd. Przy zawarciu każdej umowy trzeba zweryfikować, czy osoba, która składa oświadczenie woli, jest do tego uprawniona.

Z tego podcastu dowiedz się:

 • co to są jednostronne i dwustronne czynności prawne;
 • jakie są skutki wypowiedzenia umowy przez osobę, która nie miała do tego pełnomocnictwa lub działała ponad udzielone jej pełnomocnictwo;
 • co należy zrobić jeżeli umowa, którą zawarłeś została podpisana przez osobę nieuprawnioną;
 • dlaczego kwestię należytego umocowania należy w szczególności sprawdzić w umowach o zachowaniu poufności i w innych umowach, gdzie są zastrzeżone kary umowne;
 • co to jest prokura;
 • do czego uprawniony jest prokurent;
 • jakich umów nie może zawierać prokurent;
 • dlaczego warto korzystać z oficjalnych stron zawierających dane przedsiębiorców;
 • co trzeba sprawdzić w otrzymanym pełnomocnictwie od drugiej strony

Poniżej zapowiedziana w podcaście check lista  pełnomocnictwa – czyli co musisz sprawdzić, jeżeli druga strona umowy działa przez pełnomocnika. Za każdym razem, kiedy zawierasz umowę z pełnomocnikiem korzystaj z tej listy i sprawdź czy osoba, która zawiera z Tobą umowę jest do tego uprawniona.

Notatki do podcastu:

Chcesz być na bieżąco – polub stronę Jak zrozumieć prawnika? na Facebooku.


Wolisz czytać niż słuchać? Poniżej znajdziesz transkrypcję podcastu:

Dzień dobry. To jest 3 odcinek podcastu Jak zrozumieć prawnika?. Nazywam się Joanna Legun i zapraszam na podcast, w którym w jasnym i prostym językiem mówię o ważnych kwestiach prawnych dla przedsiębiorców.

Dziś podcast, który pozwoli wam uniknąć problemów w przyszłości. A mianowicie, będę mówiła o tym, w jaki sposób zweryfikować czy osoba, z którą zawieramy umowę, czy osoba, która wypowiada nam taką umowę to osoba do tego uprawniona.

Powiem również o tym, jakie są konsekwencje zawarcia umowy z taką osobą, bądź wypowiedzenia umowy przez taką osobę.

W dzisiejszym odcinku bardzo dużo praktycznej wiedzy, jak zminimalizować ryzyko powstania problemów w przyszłości.

Gdy tylko dostaje od mojego klienta umowę do weryfikacji, to pierwsze co sprawdzam to komparycja umowy.


Gdy tylko dostaje od mojego klienta umowę do weryfikacji, to pierwsze co sprawdzam to komparycja umowy. Co to jest komparycja? To jest ta główka umowy, czyli taki element, który powtarza się w każdej umowie, a przynajmniej powinien powtarzać się w każdej umowie. Jest tam informacja, kiedy i gdzie umowa została zawarta, w przede wszystkim przez kogo została zawarta.

Pierwsze co robię, to właśnie sprawdzam, czy kontrahent, który przedstawił daną umowę, w ogóle istnieje i kto może w imieniu takiego podmiotu składać oświadczenia woli. Często zdarza się, że już na etapie weryfikacji komparycji umowy, czyli tych pierwszych postanowień, mam pewne wątpliwości i muszę sprawdzić, czy osoba, która jest wpisana w komparycję tej umowy, jest uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu, który będzie stroną tej umowy.

Żebyście zrozumieli, o co chodzi, w zawarciu umowy ponad pełnomocnictwo, czyli przez osobę, która jest do tego nieuprawniona ważne, żebyście rozumieli dwa bardzo ważne pojęcia prawne.

Dwustronne i jednostronne czynności prawne

Mianowicie dwustronne i jednostronne czynności prawne. Brzmi przerażająco, ale nie jest to takie trudne do rozróżnienia, gdy się nad tym zastanowić.

Dwustronne czynności prawne to takie czynności, które wymagają współdziałania dwóch stron, czyli jedna strona umowy i druga strona muszą złożyć oświadczenia, żeby doszła do skutku dana czynność. Np. będzie to zawarcie umowy, czyli jedna i druga strona muszą zgodzić się na to, aby zawrzeć umowę. Podobnie dwustronną czynnością prawną będzie porozumienie o rozwiązaniu umowy, bo jedna i druga strona musi zgodzić się na to, żeby umowa została rozwiązana.

W odróżnieniu od dwustronnych czynności prawnych, mamy do czynienia również z jednostronnymi czynnościami prawnymi. To takie czynności, które do swojej skuteczności wymagają tylko i wyłącznie działania jednej strony. Klasycznym przykładem jednostronnej czynności prawnej będzie wypowiedzenie umowy. Również odstąpienie od umowy jest taką jednostronną czynnością prawną. Żeby wypowiedzieć umowę, nie musisz mieć zgody drugiej strony, czy druga strona nie musi podjąć żadnych czynności, złożyć właśnie żadnego oświadczenia woli, żeby twoje wypowiedzenie było skuteczne.

Działanie ponad pełnomocnictwo przy np. wypowiedzeniu umowy

Zacznijmy od jednostronnych czynności prawnych. Co się dzieje, kiedy osoba, która nie ma pełnomocnictwa lub działa ponad pełnomocnictwo, które jej udzielono, wypowie umowę?

Taka czynność jest co do zasady nieważna, więc jeżeli ktoś z twoich kontrahentów wypowiada ci umowę, musisz zweryfikować, czy osoba, która składa takie oświadczenie woli, jest do tego uprawniona.

Jeżeli będzie nieuprawniona i dokonuje tego bez umocowania, oznacza to, że takie wypowiedzenie umowy jest nieważne i umowa dalej obowiązuje.

Od tego jest wyjątek. Mianowicie w sytuacji, w której adresat oświadczenia woli zgodził się, że osoba, która nie ma pełnomocnictwa, może takie oświadczenie złożyć, wówczas będziemy stosować taki sam reżim jak przy działaniu ponad pełnomocnictwo przy dwustronnych czynnościach prawnych.

Trochę to skomplikowane, ale już tłumaczę, o co chodzi. Jeżeli ktoś składa tobie wypowiedzenie umowy, to zweryfikuj czy ta osoba ma do tego umocowanie, a jeżeli masz wątpliwości co do jej umocowania, poproś o pełnomocnictwo, albo zweryfikuj czy osoba, która składa oświadczenie woli w imieniu danej spółki z.o.o, jest członkiem zarządu lub prokurentem danej spółki.

Jak to zweryfikować będę mówiła później. 

Ale kwestia jednostronny czynności prawnych i wypowiedzenia umowy może być również dla ciebie bardzo ważna. To znaczy, jeżeli chcesz wypowiedzieć swoją umowę np. najmu lokalu i prosisz o to swojego pracownika czy współpracownika, może zdarzyć się tak, że w twoim mniemaniu umowa, którą zawarłeś, została w sposób skuteczny wypowiedziana, a jednak nie doszło do skutecznego wypowiedzenia, bo osoba, która złożyła w twoim imieniu oświadczenie woli o wypowiedzeniu takiej umowy, nie była do tego uprawniona.

Na przykład.

Umowa najmu lokalu, w którym prowadzisz działalność gospodarczą, myślisz, że jest wypowiedziana i że nie musisz już więcej płacić czynszu za najem tego lokalu, a okazuje się jednak, że umowa nadal jest wiążąca.

Działanie ponad pełnomocnictwo przy np. zawarciu umowy

Mówiłam o jednostronnych czynnościach prawnych, ale są również dwustronne czynności prawne, czyli chociażby umowa.

No i co się dzieje, jeżeli umowa zostaje zawarta przez osobę, która nie miała do tego pełnomocnictwa, albo jej pełnomocnictwo nie obejmowało zawarcia takiego typu czynności.

Nie powoduje to automatycznej nieważności umowy.

Umowa, która została zawarta przez osobę nieuprawnioną, ma tzw. bezskuteczność zawieszoną. Oznacza to, że nie jest ona od razu nieważna, tylko wymaga podjęcia pewnych czynności.

Jeżeli dowiadujesz się, że druga strona umowy była nienależycie reprezentowana, to znaczy reprezentował ją nie taki pełnomocnik, jaki powinien, to powinieneś wyznaczyć drugiej stronie umowy odpowiedni termin na to, aby ona potwierdziła czynność, w tym przypadku zawarcie umowy.

Oczywiście potwierdzenie czynności musi być dokonane przez osoby, które mają do tego prawo.

Skuteczność umowy i jej zawarcia zależy w tym przypadku od działania drugiej strony. Jeśli ona potwierdzi czynność dokonaną przez nienależycie umocowanego pełnomocnika, to wówczas traktujemy, że umowa została zawarta w sposób skuteczny.

Jeżeli natomiast druga strona powie, że nie, nie, nie potwierdzam tej czynności dokonanej przez rzekomego pełnomocnika, to mamy taką sytuację jakby umowa w ogóle nie została zawarta. Gdy w wyznaczonym przez ciebie terminie druga strona nie wypowie się co do potwierdzenia czynności, to wówczas takie milczenie należy również poczytywać jako brak potwierdzenia czynności prawnej, czyli taka umowa znów tak jakby w ogóle nie była zawarta.

Zwróć uwagę na jedną kwestię. Mianowicie takie ukształtowanie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących potwierdzenia czynności przez rzekomego pełnomocnika stawia cię jako drugą stronę tej czynności w nie korzystnej sytuacji.

Mianowicie takie ukształtowanie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących potwierdzenia czynności przez rzekomego pełnomocnika stawia cię jako drugą stronę tej czynności w nie korzystnej sytuacji.

Dlatego, że w żaden sposób nie możesz przymusić drugiej strony do tego, żeby zawarła tę umowę. To od jej decyzji zależy czy potwierdzi zawarcie danej umowy, czy nie.

W związku z tym na samym początku warto zweryfikować czy nie mamy do czynienia z nie ważnie, czy błędnie zawartą umową. No bo na samym początku jeszcze jesteśmy w stanie to w jakiś sposób zweryfikować. I nie ponosić kosztów realizowanej umowy w sytuacji, w której no nie koniecznie ta umowa mogła być zawarta w sposób prawidłowy. Im szybciej zauważysz to, że umowa została zawarta w sposób nieprawidłowym, tym po prostu lepiej.

To o czym mówiłam, dotyczy większości pełnomocników, to znaczy osób, które nie są organami danej spółki, a zawierają umowy i składają oświadczenia woli w imieniu tej spółki.

Natomiast co się stanie, jeżeli powiedzmy, spółka ma dwuosobową reprezentację i tylko jeden z członków zarządu złożył oświadczenie woli dotyczące zawarcia umowy. Wówczas zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego niestety nie ma możliwości potwierdzenia tej czynności w tym trybie, o którym przed chwilą mówiłam. Umowa od samego początku jest niewiążąca dla stron no i wymaga to zawarcia kolejnej umowy. No, ale jeśli strona druga strona nie chce zawrzeć z nami umowy, no to nie mamy żadnej możliwości zmuszenia jej do tego.

Uwaga na NDA

Nie przygotowałabym tego podcastu, jak i również nie tłumaczyłabym ci tych wszystkich skomplikowanych prawnych zagadnień, gdyby nie to, że sytuacje, w których ktoś zawiera umowę bez umocowania czy składa oświadczenie woli bez umocowania, nie zdarzałyby się tak często.

Niektórzy przedsiębiorcy chcą być bardzo sprytni. Mianowicie znając te zasady, o których przed chwilą mówiłam, to znaczy sytuacji, w których umowa zostałaby zawarta bez pełnomocnictwa lub złożone oświadczenie woli byłoby właśnie z przekroczeniem tego pełnomocnictwa, lub w sposób nienależyty spółka byłaby reprezentowana, mogą wykorzystywać te informacje po to, żeby w sposób korzystniejszy kształtować sytuację swojej spółki.

Uważajcie w szczególności na umowy o zaufaniu poufności. Są to tzw. umowy NDA. Na podstawie tych umów jeden przedsiębiorca albo dwie strony umowy zobowiązują się do tego, że nie ujawnią otrzymanych od drugiej strony informacji poufnych. Najczęściej do takich umów dołączony jest zapis o bardzo wysokiej karze umownej.

Nie zdziwcie się, jeżeli ta kara umowna będzie wynosiła 100, 200 czy nawet 300 tysięcy zł. Te kary mogą być nawet jeszcze wyższe.

Dlaczego ważne jest zawarcie takiego zapisu o karach umownych w umowach o zachowaniu poufności? Dlatego, że niezmiernie ciężko, moim zdaniem bardzo, bardzo trudno byłoby wykazać wysokość szkody w momencie, w którym doszłoby do ujawnienia informacji poufnych.

Skoro jest to tak ciężkie to, żeby należycie zabezpieczyć swoje interesy, należy właśnie zastrzec karę umowną. Bez tej kary umownej, umowa o zachowaniu poufności jest w większości gentleman agreement. Dlatego, że możliwość dochodzenia odszkodowania na podstawie takiej umowy jest bardzo trudnym przedsięwzięciem i trzeba mieć naprawdę dobre dowody, żeby uzasadnić wysokość szkody dochodzonej w związku z tym, że doszło do ujawnienia informacji poufnych.

No i teraz pamiętacie, o czym mówiłam, że dwustronna czynność prawna dokonana ponad pełnomocnictwem czy bez pełnomocnictwa wymaga potwierdzenia. Wyobraźcie sobie, że druga strona umowy zawiera umowę bez pełnomocnictwa lub ponad pełnomocnictwo. Czyli osoba, która podpisuje taką umowę, nie jest do tego uprawniona. Następnie dochodzi do ujawnienia informacji poufnych. Patrzycie w umowę, no i na podstawie tej umowy możecie dochodzić od drugiej strony kary umownej w wysokości 100 tys. zł za przypadek naruszenia.

Ale hola hola.

Umowa została zawarta w sposób nienależyty. Do momentu potwierdzenia tej czynności przez drugą stronę nie możecie w sposób skuteczny dochodzić tych 100 tys. zł tytułem kary umownej. Prosicie, więc drugą stronę o potwierdzenie tej czynności.

Który z przedsiębiorców potwierdziłby czynność prawną, czyli zawarcie umowy o zachowaniu poufności, jak to jest w naszym przykładzie, w sytuacji, w której wiedziałby, że na podstawie tej umowy będzie musiał zapłacić 100 tys. zł kary.

Gdybyście zweryfikowali na samym początku, że osoba, która podpisała NDA, nie była do tego uprawniona, najprawdopodobniej udałoby się wam zawrzeć, tę umowę w sposób prawidłowy, a wówczas w momencie nienależytego wykonania tej umowy przez drugą stronę byłaby jeszcze możliwość skutecznego dochodzenia kary umownej.

Te sytuacji się zdarzają i bardzo często w sytuacjach w których, w umowach są zapisy odnośnie kar umownych, to niektórzy przedsiębiorcy kombinują właśnie w takich sposób.

Nie zawsze jest też tak, że zawarcie umowy ponad pełnomocnictwo lub bez takiego pełnomocnictwa jest intencjonalne.

Po prostu czasami ktoś nie wie, że nie może zawrzeć tej umowy, nie pamięta dokładnie treści swojego pełnomocnictwa itd.

No ale w sytuacji, w której dochodzi do jakiegoś spory na podstawie tej umowy, no to nawet jeżeli na samym początku intencja strony nie była zła, no to wykorzystają ten kruczek prawny, żeby zmniejszyć możliwość dochodzenia należności od siebie. Więc na samym początku w momencie zawierania umowy, ważne jest, żeby zweryfikować czy wszystko z tą umową jest w porządku.

Kto jest uprawniony do działania w umieniu podmiotu

Skoro już wiecie, że należy zweryfikować to, z kim należy zawrzeć umowę, żeby później uniknąć problemów, to teraz powiem wam, w jaki sposób zweryfikować to, kto powinien zawrzeć umowę w imieniu drugiej strony.

Pod jakim kątem należy zweryfikować daną osobę? Ze względu na to, w jaki sposób prowadzi ona działalność, to znaczy z kim mamy do czynienia po drugiej stronie.

Po pierwsze będę mówiła o spółkach, czyli jak zweryfikować kto jest uprawniony do działania w imieniu spółki.

Po drugie kto może działać w imieniu przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Po trzecie kim jest prokurent i co może zrobić prokurent. Jakie czynności może podjąć w imieniu przedsiębiorcy, a na samym końcu będę mówiła o pełnomocnikach.

Osoby działające w imieniu spółek

Zacznijmy od spółek.

Pierwszym twoim odruchem w sytuacji, w której weryfikujesz, kto jest uprawniony do reprezentacji spółki, jest sprawdzenie tego na stronie KRS-u.

W notatkach do podcastu znajdziesz link do strony, oficjalnej strony prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, na której znajdziesz aktualne również informacje o tym, kto wchodzi w skład organu uprawnionego do reprezentacji, jak i również, jaki jest w ogóle sposób reprezentacji danego podmiotu.

Proszę cię, korzystaj tylko i wyłącznie z tego oficjalnego rejestru.

Jest mnóstwo stron internetowych, które zaciągają informacje z KRS i umieszczają je na swoich stronach internetowych. Przy czym działają one z pewnych opóźnieniem, mają błędy.

Nie rekomenduje korzystać z tych stron dlatego, że one są po prostu nieaktualne. To, co powinieneś sprawdzić w KRS to po pierwsze, w jaki sposób dana spółka jest reprezentowana.

Modeli reprezentacji może być sporo. Np. może to być jednoosobowa prezentacja, może być dwuosobowa reprezentacja. Kolejna kwestia to weryfikacja kto i jakie konkretnie osoby mogą podpisać umowę. Może się zdarzyć taka sytuacja, że w KRS jeszcze nie została ujawniona zmiana co do osób wchodzących w skład danego organu.

Podjęcie samo uchwały o powołaniu kogoś w skład zarządu np. spółki z.o.o jest skuteczna od momentu dokonania takiego powołania. A wiadomo, zanim przedsiębiorca złoży wniosek, zanim ten wniosek zostanie rozpoznany przez sąd rejestrowy, a nie daj boże, że jak jeszcze będą tam jakieś błędy, zwroty i inne kwestie, które przedłuża postępowanie rejestrowe to od momentu podjęcia uchwały o powołaniu danej osoby na członka zarządu spółki do momentu ujawnienia tego w rejestrze, może minąć sporo czasu.

Więc jeżeli nie zgadza ci się nazwisko osoby, która ma podpisać umowy, z tym, co jest w KRS, to poproś, żeby druga strona przesłała ci skan uchwały o powołaniu danej osoby na stanowisko członka zarządu. Wówczas taką uchwałę dołączasz do umowy no i masz potwierdzenie tego, że osoba, która podpisała umowę, była do tego uprawniona.

Jest jeszcze taki twór jak spółka z.o.o komandytowa. Jak w takiej spółce sprawdzić kto jest uprawniony do reprezentacji jej. Spółka z.o.o, spółka komandytowa nie jest jakąś odrębną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to tylko spółka komandytowa, w której komplementariuszem jest spółka z.o.o.

I ten właśnie komplementariusz, ta spółka z.o.o może składać oświadczenia woli w imieniu spółki komandytowej.

Jeżeli stroną umowy jest spółka komandytowa, w której komplementariuszem jest spółka z.o.o, to po pierwsze musisz zweryfikować KRS spółki komandytowej, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ta spółka z.o.o jest osobą uprawnioną do reprezentacji, jak i również zweryfikować inne ważne informacje odnośnie danego podmiotu, czyli adres siedziby, numer KRS, numer NIP, a później zweryfikować również spółkę z.o.o. Osoby wchodzące w skład tej właśnie spółki z.o.o, w skład zarządu tej spółki będą mogły składać oświadczenia woli w imieniu spółki komandytowej.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych bardzo często zdarza się, że są to rodzinne przedsiębiorstwa prowadzone np. przez małżeństwo.

Równie często zdarza się, że tacy przedsiębiorcy nie mają świadomości tego, że niekoniecznie małżonek może składać oświadczenia woli w imieniu drugiej strony.

Więc jeżeli zawieracie umowy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą i ta osoba bezpośrednio nie podpisuje pod umową, to poproście zawsze o to, żeby przedłożyć pełnomocnictwo danej osoby do zawarcia tej umowy.


Zarówno podmioty wpisane do KRS-u, jak i podmioty wpisane do CEIDG, czyli osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą ustanowić prokurentów.

Od niedawna wprost z kodeksu cywilnego wynika, że również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą ustanowić prokurenta.

Prokura to jest taki specjalny rodzaj pełnomocnictwa, który udziela przedsiębiorca właśnie wpisany do rejestru osobie fizycznej. I ta osoba fizyczna może wykonywać czynności, które związane są z prowadzeniem działalności. To, co jest bezpieczne przy prokurze to, to że zakres prokury wynika wprost z ustawy.

Jeżeli nawet ten przedsiębiorca powie swojemu prokurentowi, żeby nie wykonywał jakiejś czynności, to takie ustalenia będą miały skutek tylko w relacjach między przedsiębiorcą a prokurentem. Nie będzie to wpływało na skuteczność umowy.

To, co musisz jedynie zweryfikować przy prokurencie to to, z jaką prokurą mamy do czynienia. Jest ich wiele.

Jest prokura samoistna. Oznacza to, że sam prokurent, sam jeden może składać oświadczenia woli.

Czasami jest prokura dwuosobowa. To znaczy do działania prokurentów, do działania w imieniu przedsiębiorcy potrzebne jest współdziałanie dwóch prokurentów.

Może się również zdarzyć, że będzie tzw. prokura niewłaściwa. To znaczy, prokurent będzie mógł działać z członkiem zarządu. Jednak prokurent nie może dokonać wszelkich czynności w imieniu przedsiębiorcy. Kodeks cywilny wprowadza pewne ograniczenia. Gdy twoja umowa dotyczy np. nabycia tego przedsiębiorstwa, zbycia przedsiębiorstwa, oddania go do czasowego korzystania lub zbywania, lub obciążania nieruchomości, to wówczas z mocy ustawy prokurent nie jest uprawniony do dokonywania takich czynności i potrzebuje odrębnego pełnomocnictwa do dokonania takich czynności.

Są to wyjątki w większości sytuacji prokurent, będzie uprawniony do zawarcia umowy, której jesteś stroną.

Pełnomocnicy

Kolejna kwestia to pełnomocnicy. Oni również mogą reprezentować przedsiębiorców w zawieraniu umów czy składaniu oświadczeń woli o wypowiedzeniu danej umowy.

Pełnomocnictwa budzą niestety najwięcej wątpliwości i najwięcej trudności również przysparzają przedsiębiorcom.

Jeżeli widzisz, że umowę zawrze w imieniu przedsiębiorcy pełnomocnik, to pierwsze co powinieneś zrobić to poprosić o kopię pełnomocnictwa.

Gdy otrzymasz taką kopię pełnomocnictwa, to powinieneś zweryfikować kilka kwestii.

Forma pełnomocnictwa

Po pierwsze, czy to pełnomocnictwo zostało udzielone w takiej samej formie, w jakiej będzie zawarta twoja umowa.

Czyli np. jeżeli wymaga się, żeby umowa została zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności to również pełnomocnictwo do zawarcia takiej umowy, powinno być udzielone w takiej samej formie.

Gdy umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, dotyczy np. zbycia nieruchomości, to wówczas takie pełnomocnictwo również powinno być w takiej samej formie.

Zakres pełnomocnictwa

Druga kwestia do weryfikacji to jest kwestia zakresu tego pełnomocnictwa. Czy z tego pełnomocnictwa wynika uprawnienie do zawarcia tego typu umowy, którą chcesz zawrzeć.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, to po pierwsze możesz to zweryfikować z prawnikiem, a po drugie poprosić drugą stronę o przedłożenie pełnomocnictwa, które będzie wprost wskazywało, że taką umowę pełnomocnik może zawrzeć.

Zwróć uwagę na kolejną kwestię, która bardzo często pojawia się w pełnomocnictwach. Mianowicie ograniczenie pełnomocnictwa do zawierania umów do konkretnej kwoty. Jest to zapis, który może budzić wiele wątpliwości.

Jak go interpretować? Czy to są generalne zobowiązania, czy to są zobowiązania miesięczne, czy jeżeli wynagrodzenie z twojej umowy jest na 10 tys., ale może zgodnie z umową również wzrosnąć, a pełnomocnik jest uprawniony do zawierania zobowiązań tylko do 10 tys.

Czy taka umowa będzie prawidłowa?

W sytuacji, w której widzisz, że pełnomocnik jest uprawniony do zawierania umów do konkretnej kwoty, uważaj, bo może to spowodować, że w tym konkretnym przypadku twojej umowy pełnomocnik nie będzie uprawniony do zawarcia tej umowy.

Dalsze pełnomocnictwa

Sprawdź również, czy pełnomocnik jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw. Takie prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw powinno wprost wynikać z zakresu tego pełnomocnictwa.

Jeżeli takiego zapisu nie ma, to wówczas pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

Jest to czasami istotne, kiedy np. zawierasz tego typu umowę, że od pełnomocnika wymagasz, żeby udzielił dalszego pełnomocnictwa do działania. Taką typową powiedziałabym umową, w której strona umowy udziela dalszego pełnomocnictwa do działania swojemu kontrahentowi, jest umowa sprzedaży energii elektrycznej. Sprzedawca na mocy pełnomocnictwa od klienta przeprowadza cały proces zmiany sprzedawcy i jeżeli pełnomocnik, który zawarł umowę i później udzielił tego pełnomocnictwa sprzedawcy do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, nie był do tego uprawniony to przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy przez w tym przypadku rzekomego pełnomocnika, który nie miał prawa do działania, jest nieważna.

Ważność pełnomocnictwa

Ostatnia kwestia, którą moim zdaniem powinieneś w pierwszej kolejności zweryfikować w pełnomocnictwie, to jest to czy to pełnomocnictwo, nie zostało udzielone do konkretnej daty.

Zdarzają się takie pełnomocnictwa, które są ograniczone datą. Np. pełnomocnik może działać tylko do końca 2017 roku. Mamy 2018 rok i pełnomocnictwo niestety nie jest już ważne.

Przy zawarciu takiej umowy należy prosić o przedstawienie nowego pełnomocnictwa.

Kto udzielił pełnomocnictwa?

Ostatnią rzeczą, na którą powinniście zwrócić uwagę przy pełnomocnictwach, to jest kwestia czy osoba, która udzieliła pełnomocnictwa była do tego uprawniona w dacie udzielenia pełnomocnictwa.

W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą nie budzi to wątpliwości. Jeżeli udzieliła takiego pełnomocnictwa osoba prowadząca działalność, no to wówczas nie ma wątpliwości, że była ona uprawniona do tego.

Problematyczna jest kwestia w przypadku spółek z.o.o, czy chociażby spółek akcyjnych. Wtedy nie wiemy, czy osoba, która udzieliła pełnomocnictwa, dany członek zarządu w momencie takiego udzielenia był osobą uprawnioną do tego. Czyli czy był członkiem zarządu.

W jaki sposób to zweryfikować?

Najlepiej jest dysponować wydrukiem z tej oficjalnej strony, o której wcześniej mówiłam i ten wydruk najlepiej byłoby, żeby był z daty udzielenia pełnomocnictwa, wówczas będziemy mieć obraz, jaka była reprezentacja spółki w momencie udzielenia pełnomocnictwa.

Jeżeli dane osoby były uprawnione, były członkami zarządu w takim momencie i udzielili tego pełnomocnictwa w odpowiedniej ilości zgodnie z zasadami reprezentacji, to wiemy, że jest wszystko okej. Gorzej natomiast, jeżeli nie dysponujemy takim KRS, takim wydrukiem.

W jaki sposób sobie poradzić z takim brakiem?

Do niedawna ustalanie tego było trudniejsze, ale od niedawna na stronie ministerialnej można również pobrać zupełny odpis z KRS-u. Na podstawie tego wiemy kto i w jakich terminach był członkiem zarządu. Porównując ten wypis z pełnomocnictwem, możemy ustalić, czy osoba, która udzieliła tego pełnomocnictwa była do tego uprawniona.

To już wszystkie kwestie, które chciałam poruszyć w dzisiejszym podcaście i wiem, że te kwestie, o których mówiłam, są bardzo skomplikowane. I chcąc ułatwić wam przyswojenie tej wiedzy, przygotowałam dla was specjalną checklistę. To znaczy listę rzeczy, którą musicie sprawdzić przy podpisywaniu umowy z pełnomocnikiem. Taką checklistę możecie znaleźć na mojej stronie internetowej www.jakzrozumiecprawnika.pl.

Tam pod artykułem dotyczącym podcastu będzie właśnie umieszczona checklista, więc zachęcam was do odwiedzenia tej strony i pobrania sobie tej checklisty, po to, żebyście przy zawieraniu umów z pełnomocnikami mogli zweryfikować to, czy dana osoba była do tego uprawniona i czy wasza umowa została zawarta w sposób prawidłowy. Pozwoli wam to uniknąć komplikacji w przyszłości, a wierzcie mi, to o czym mówiłam dzisiaj nie jest teoretyczną sytuacją. To, że umowy zawierane są bez pełnomocnictwa czy ponad pełnomocnictwo, czy przez osoby do tego nieuprawnione zdarza się bardzo często.

Mam nadzieje, że nawet jeśli nie zapamiętacie wszystkich tych kwestii, o których dzisiaj mówiłam, bo są one skomplikowane to chociaż w momencie zawierania umowy z drugą stroną zapali wam się gdzieś światełko, które pozwoli wam zwrócić uwagę na ten problem.

Bardzo dziękuje Ci, że byłeś ze mną podczas całego tego podcastu. Jeżeli masz jakieś uwagi, masz jakieś dodatkowe pytania, coś podczas tego podcastu nie było jasne, to proszę, pisz śmiało.

Moje dane kontaktowe znajdziesz oczywiście na stronie www.jakzrozumiecprawnika.pl. Będę również wdzięczna za wszelkie oceny, wszelkie komentarze, które zostawiacie pod tym podcastem w miejscu, gdzie go słuchacie. Bardzo dziękuje za dziś i do usłyszenia w następnym podcaście Jak zrozumieć prawnika?.

Do usłyszenia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  Podcast

  JZP11 EPU czyli elektroniczne postępowanie upominawcze

  Z podcastu o elektronicznym postępowaniu upominawczym – EPU- dowiesz się: co to jest elektroniczne postępowanie upominawcze? jak przebiega elektroniczne postępowanie upominawcze? Jakie są wady EPU? Jakie są zalety EPU? Które sprawy najlepiej kierować do EPU? Jakich spraw nie polecam składać do e-sądu? Jeżeli masz jakieś pytanie, to zapraszam do KONTAKTU. Wolisz czytać? Poniżej znajduje się […]

  Czytaj więcej
  instrukcja obsługi umowy jak nie popełniać błędów
  Podcast

  JZP13 Instrukcja obsługi umów – czyli jak uniknąć błędów

  To jest drugi odcinek podcastu, który jest częścią serii podcastów o umowach. W pierwszym odcinku tej serii mówiłam o tym, że nawet nie wiesz jak często zawierasz umowę. W tym odcinku mówię o tym jak posługiwać się już zawartą umową. Wskazuję najczęstsze błędy, które pojawiają się przy okazji realizacji umowy. Mam dla Ciebie zadanie. Podczas […]

  Czytaj więcej
  RODO najczęściej popełniane błędy
  Podcast

  JZP02 RODO: 7 najczęściej popełnianych błędów

  Długość odcinka: 23:36 minuty. Wielkość pliku 18,9 MB. Od wejścia w życie RODO minęła już dłuższa chwila. Jednak mimo dużej  liczby informacji, szkoleń i artykułów, nadal  przy stosowaniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych pojawiają się liczne błędy. Na podstawie swoich obserwacji i doświadczania z przeszkolenia ponad 1.000 osób w kwestii ochrony danych osobowych zgodnie z […]

  Czytaj więcej