Konsekwencje nieodebrania przesyłki sądowej

konsekwencje nieodebrania przesyłki sądowej

Odebrać pismo z sądu czy nie odebrać? Odpowiedź może być tylko jedna – odebrać. Konsekwencje nieodebrania przesyłki sądowej mogą być bardzo przykre. Poniżej kilka przykładów, czym może się skończyć niepodjęcie w odpowiednim czasie korespondencji z sądu. 

Nie odbiorę. Prześlą drugi raz. 

Krąży przekonanie, że jak ktoś nie odbierze przesyłki w pierwszym terminie, to sąd prześle ją jeszcze raz. Niestety sąd nie jest taki wspaniałomyślny i niezwykle rzadko przesyła korespondencję sądową drugi raz. Najczęściej ma to miejsce, gdy sąd nabierze wątpliwości, czy adres, na który było dokonane pierwsze doręczenie, jest prawidłowy. Lepiej więc nie ryzykować i dla własnego dobra odebrać przesyłkę za pierwszym razem.

Fikcja doręczenia

Jeżeli pismo nie zostało odebrane, to sąd może „pozostawić pismo w aktach sprawy ze skutkiem jego doręczenia”. Przyjmuje się wówczas specyficzną fikcję prawną, że adresat przesyłki zapoznał się z treścią pisma. Zaczynają więc biec dla niego terminy do dokonania pewnych czynności procesowych. Konsekwencje pozostawienia przesyłki w aktach sprawy ze skutkiem jego doręczenia mogą być bardzo kosztowne.

Konsekwencje nieodebrania przesyłki sądowej

To, jakie konsekwencje mogą spotkać osobę, która nie odebrała pisma z sądu w terminie zależy od tego, co znajduje się w kopercie. Stąd poniżej krótki przewodnik po konsekwencjach nieodebrania przesyłki z sądu mimo jej podwójnego awizowania.

Braki formalne w pozwie

Powód złożył pozew do sądu i czeka na wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym bądź na wyznaczenie terminu rozprawy. Jednak sąd dopatrzył się w pozwie braków formalnych np.:

 • pozew nie był podpisany;
 • pozew nie został opłacony;
 • nie dołączono odpisu pozwu dla pozwanego.

Sąd wzywa powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwu w terminie tygodniowym od dnia odebrania wezwania pod rygorem zwrotu pozwu.

Jeżeli powód nie uzupełni w terminie braków formalnych, to sąd zwróci pozew. Wówczas ten pozew nie wywoła żadnych skutków prawnych (przyjmuje się jakby w ogóle nie był złożony) i wszystkie czynności związane ze złożeniem pozwu trzeba będzie wykonać jeszcze raz.

Nie są to aż tak dotkliwe konsekwencje, ale z jednym wyjątkiem. Powód często zwleka ze złożeniem pozwu, aż roszczenie za chwilę ulegnie przedawnieniu. Wtedy tuż przed upływem tego terminu składa pozew do sądu, co przerywa bieg terminu przedawnienia. Jeżeli pozew zostanie zwrócony, to nie przerwie on biegu terminu przedawnienia. Przy następnym pozwie, złożonym już po upływie terminu przedawnienia, powództwo zostanie oddalone, gdy pozwany podniesie zarzut przedawnienia.

Nakaz zapłaty

Nawet jeżeli nie złożyliśmy pozwu do sądu, to nie zwalnia to nas z konieczności odbioru przesyłek sądowych. Może się okazać, że ktoś (zasadnie bądź bezzasadnie) dochodzi od nas roszczenia. W terminie 14 dni od dnia odebrania nakazu zapłaty wraz z pozwem, pozwany ma czas na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym bądź zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Jeżeli w terminie 14 dni od dnia odbioru korespondencji, pozwany nie złoży sprzeciwu, to nakaz zapłaty się uprawomocni i powód będzie mógł skierować sprawę do egzekucji komorniczej. Co doprowadzi do szybkiego przegrania sporu sądowego przez pozwanego.

Zawiadomienie o terminie przesłuchania stron

Jeżeli po przeprowadzeniu wszystkich dowodów, pozostaną jeszcze do wyjaśnienia pewne okoliczności, sąd może dopuścić i przeprowadzić dowód z przesłuchania stron. W niektórych sprawach jest to kluczowy dowód, bo kto jak nie strona będzie znał najlepiej szczegóły sporu. Jeżeli strona (czy to pozwany czy powód) nie stawi się na rozprawie, to dowód taki zostanie pominięty przez sąd. Wtedy nie będziemy mieli już możliwości wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy, co może skutkować oddaleniem powództwa.

Pisemne uzasadnienie wyroku

Gdy wyrok pierwszej instancji jest dla nas niekorzystny, można złożyć wniosek o wskazanie pisemnie motywów rozstrzygnięcia. Od otrzymania pisemnego uzasadnienia wyroku biegnie termin na złożenie apelacji. Jeżeli nie odbierzemy pisemnego uzasadnienia wyroku, a sąd przyjmie fikcję doręczenia, to zacznie biec termin do złożenia apelacji. Jeżeli strona nie złoży jej w terminie, to wyrok sądu pierwszej instancji się uprawomocni i druga strona będzie mogła skierować sprawę do  egzekucji komorniczej.

14 dni na odbiór

Jednak kodeks postępowania cywilnego nie jest aż tak bezwzględny. Strona ma 14 dni na odebranie pisma z sądu. Warto o tym pamiętać szczególnie w okresie wakacyjnym. Jeżeli z jakiegoś powodu nie odpowiada nam odebranie pisma w pierwszym dniu po znalezieniu w skrzynce awiza, spokojnie mamy dwa tygodnie na odbiór pisma. Takie przedłużenie odbioru pisma nie powoduje dla strony żadnych negatywnych konsekwencji, dlatego warto korzystać z tego uprawnienia.

Podsumowanie

Konsekwencje nieodebrania przesyłki sądowej są bardzo duże. Warto o tym pamiętać, bo może to pociągnąć wiele negatywnych skutków. Konsekwencje nieodebrania przesyłki sądowej mogą być następujące:

 • zwrot pozwu, co do którego nie uzupełniono braków formalnych;
 • uprawomocnienie się wyroku;
 • upływ terminu na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty, apelacji czy odpowiedzi na pozew;
 • strona nie pojawi się na terminie rozprawy, na której sąd zaplanował słuchanie stron.

4 thoughts on “Konsekwencje nieodebrania przesyłki sądowej

 1. Witam. Firma windykacyjna skontaktowała się ze mną że mam dług względem tmobile, data podpisania umowy 1998. Twierdzą, że należność nie jest przedawnione, bo był nakaz zapłaty. Ja żadnego listu nie otrzymałem, skąd mam wiedzieć w którym roku nakaz był wydany? Czy można to jakoś sprawdzić?

  1. Dzień dobry,

   najlepiej będzie poprosić firmę windykacyjną o przesłanie Pani skanu nakazu zapłaty, pozwu i innych dokumentów w sprawie. Może Pani uzyskać taką też informację w sądzie, ale pewnie nie będzie Pani wiedziała, w którym sądzie sprawa się toczyła, więc to trochę szukanie igły w stogu siana.

 2. Witam,
  Nie odebrałam pisma z sądu, w którym z dużym prawodpodobieństwem znajdowało się zawiadomienie o wpisie hipoteki z numerem Księgi Wieczystej. Czy mogę liczyć na to, że Sąd prześle je do mnie raz jeszcze czy powinnam kontaktować się z kimś w tej sprawie?
  Z góry dziękuję za pomoc

  1. Dzień dobry,

   jeżeli adres był prawidłowy,a przesyłka podwójnie awizowana, to sąd raczej nie prześle Pani jeszcze raz tego pisma. Polecam skontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z sądem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *