Przedawnienie roszczeń z umowy leasingu

Przedawnienie roszczeń z umowy leasingu

Termin przedawnienia roszczeń z umowy leasingu wynosi 3 lata. Ale do jakich roszczeń odnosi się ten termin? W jaki sposób liczyć przedawnienie roszczeń z umowy leasingu? Na te pytania odpowiadam poniżej.

Ile jest lat na dochodzenie roszczeń z umowy leasingu?

Leasing należy do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Termin przedawnienia dla roszczeń związanych z umową leasingu wynosi 3 lata.

Wynika to z art. 118 zdanie pierwsze k.c. Przepis ten brzmi następująco:

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Termin ten obowiązuje firmę leasingową, która chce dochodzić swoich roszczeń od leasingobiorcy, ale też przedsiębiorcę chcącego dochodzić przysługujących mu praw w związku z leasingiem.

Jak liczyć termin przedawnienia roszczeń z umowy leasingu?

Wskazanie, że termin przedawnienia roszczeń z umowy leasingu wynosi 3 lata, to jeszcze za mało.

Ważne, żeby wiedzieć, jak ten termin liczyć. Na początku trzeba ustalić, kiedy roszczenie wynikające z umowy leasingu jest wymagalne.

Druga ważna informacja, wynika z artykułu 118 zdanie drugie k.c., który brzmi następująco:

Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

To oznacza, że zawsze termin przedawnienia należności z umowy leasingu kończy się 31 grudnia. Do tego dnia trzeba złożyć pozew do sądu, żeby przerwać bieg terminu przedawnienia i móc skutecznie dochodzić swoich pieniędzy.

Przeczytaj więcej o tym co przedsiębiorca musi zrobić do końca grudnia każdego roku

Z jakimi roszczeniami może wystąpić leasingodawca?

Po stronie leasingodawcy może powstać szereg roszczeń wobec przedsiębiorcy (leasingobiorcy) wynikających z umowy leasingu.

Są to m.in. takie roszczenia:

 • o zapłatę zaległych rat leasingu przez przedsiębiorcę;
 • powstałe po wypowiedzeniu umowy leasingu przez firmę leasingową, które obejmuje np. roszczenie o zapłatę kosztów odebrania pojazdu i jego wyceny, roszczenie o zwrot kosztów windykacji;
 • o wydanie pojazdu (przedmiotu leasingu);
 • związane z zapłatą dodatkowych opłat (czyli innych niż raty leasingu).

Nie tylko leasingodawcy przysługują roszczenia z tytułu umowy leasingu

Co w sytuacji, gdy leasingodawca błędnie dokona rozliczenia umowy leasingu?

Leasingobiorca w takiej sytuacji ma prawo zwrócić się do firmy leasingowej o prawidłowe rozliczenie umowy leasingu.

Przedsiębiorca może także zakwestionować wypowiedzenie umowy leasingu powołując się na brak powodów do jego dokonania. W takiej sytuacji może domagać się zwrotu odpowiedniej kwoty z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się przez firmę leasingową.

Przedawnienie roszczeń z umowy leasingu dla leasingobiorcy i korzystającego jest takie samo. Leasingobiorca ma 3 lata na dochodzenie swoich w związku z zawartą umową leasingu.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w dochodzeniu przysługujących Ci roszczeń w związku z zawartą umową leasingu, to zapraszam do KONTAKTU.

Autorka artykułu: Karolina Łaska – aplikantka adwokacka

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  Rozliczenie umowy leasingu
  ABC prawa
  Umowa leasingu
  Umowy

  Rozliczenie umowy leasingu po jej wypowiedzeniu

  Jeżeli umowa leasingu zostanie wypowiedziana przez leasingodawcę, pozostaje kwestia rozliczenia. W jaki sposób rozliczyć umowę leasingu po jej rozwiązaniu? Ile musi zwrócić leasingodawcy korzystający? Jak to obliczyć? Co trzeba wiedzieć o rozliczeniu umowy leasingu po jej wypowiedzeniu? Rozwiązanie umowy leasingu Umowa leasingu zawierana jest na czas określony. W tym czasie korzystający może korzystać z rzeczy […]

  Czytaj więcej
  właściwość sądu w umowie leasingu
  Umowa leasingu

  Właściwość sądu w umowie leasingu

  Ostatnio w moje ręce trafiła (niestety) już popisana umowa leasingu, która stała się pretekstem do powstania tego artykułu. Gdybym otrzymała tę umowę jeszcze przed jej podpisaniem – moja rekomendacja dla korzystającego mogłaby być tylko jedna – nie podpisywać takiej umowy. Dlaczego moja reakcja była tak stanowcza? W postanowieniach końcowych znalazły się niekorzystne zapisy o stosowaniu […]

  Czytaj więcej
  Umowa leasingu

  Leasing – czy trzeba płacić raty za wadliwy przedmiot leasingu?

  Zdarza się, że wyleasingowana maszyna czy samochód ma wady. Przedmiot leasingu nie zarabia na siebie, a przedsiębiorca ma do zapłaty raty leasingowe. Czy wady przedmiotu leasingu wpływają na konieczność zapłaty rat leasingowych? Czy można skutecznie podnieść, że skoro przedmiot leasingu ma wady, to leasingobiorca nie będzie płacić rat leasingowych? Odpowiedzialność firmy leasingowej za wady przedmiotu […]

  Czytaj więcej