Przedawnienie roszczeń z umowy leasingu

Przedawnienie roszczeń z umowy leasingu

Termin przedawnienia roszczeń z umowy leasingu wynosi 3 lata. Ale do jakich roszczeń odnosi się ten termin? W jaki sposób liczyć przedawnienie roszczeń z umowy leasingu? Na te pytania odpowiadam poniżej.

Ile jest lat na dochodzenie roszczeń z umowy leasingu?

Leasing należy do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Termin przedawnienia dla roszczeń związanych z umową leasingu wynosi 3 lata.

Wynika to z art. 118 zdanie pierwsze k.c. Przepis ten brzmi następująco:

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Termin ten obowiązuje firmę leasingową, która chce dochodzić swoich roszczeń od leasingobiorcy, ale też przedsiębiorcę chcącego dochodzić przysługujących mu praw w związku z leasingiem.

Jak liczyć termin przedawnienia roszczeń z umowy leasingu?

Wskazanie, że termin przedawnienia roszczeń z umowy leasingu wynosi 3 lata, to jeszcze za mało.

Ważne, żeby wiedzieć, jak ten termin liczyć. Na początku trzeba ustalić, kiedy roszczenie wynikające z umowy leasingu jest wymagalne.

Druga ważna informacja, wynika z artykułu 118 zdanie drugie k.c., który brzmi następująco:

Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

To oznacza, że zawsze termin przedawnienia należności z umowy leasingu kończy się 31 grudnia. Do tego dnia trzeba złożyć pozew do sądu, żeby przerwać bieg terminu przedawnienia i móc skutecznie dochodzić swoich pieniędzy.

Przeczytaj więcej o tym co przedsiębiorca musi zrobić do końca grudnia każdego roku

Z jakimi roszczeniami może wystąpić leasingodawca?

Po stronie leasingodawcy może powstać szereg roszczeń wobec przedsiębiorcy (leasingobiorcy) wynikających z umowy leasingu.

Są to m.in. takie roszczenia:

 • o zapłatę zaległych rat leasingu przez przedsiębiorcę;
 • powstałe po wypowiedzeniu umowy leasingu przez firmę leasingową, które obejmuje np. roszczenie o zapłatę kosztów odebrania pojazdu i jego wyceny, roszczenie o zwrot kosztów windykacji;
 • o wydanie pojazdu (przedmiotu leasingu);
 • związane z zapłatą dodatkowych opłat (czyli innych niż raty leasingu).

Nie tylko leasingodawcy przysługują roszczenia z tytułu umowy leasingu

Co w sytuacji, gdy leasingodawca błędnie dokona rozliczenia umowy leasingu?

Leasingobiorca w takiej sytuacji ma prawo zwrócić się do firmy leasingowej o prawidłowe rozliczenie umowy leasingu.

Przedsiębiorca może także zakwestionować wypowiedzenie umowy leasingu powołując się na brak powodów do jego dokonania. W takiej sytuacji może domagać się zwrotu odpowiedniej kwoty z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się przez firmę leasingową.

Przedawnienie roszczeń z umowy leasingu dla leasingobiorcy i korzystającego jest takie samo. Leasingobiorca ma 3 lata na dochodzenie swoich w związku z zawartą umową leasingu.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w dochodzeniu przysługujących Ci roszczeń w związku z zawartą umową leasingu, to zapraszam do KONTAKTU.

Autorka artykułu: Karolina Łaska – aplikantka adwokacka

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  Wady i zalety umowy leasingu
  Umowa leasingu

  Wady i zalety umowy leasingu  

  Leasing to jedna z najkorzystniejszych form finansowania zakupu samochodów czy sprzętu przez firmę. Z leasingiem wiąże się jednak szereg obowiązków, ale też uprawnień. Jakie są w takim razie wady i zalety umowy leasingu? Wady umowy leasingu  Leasingobiorca nie jest właścicielem przedmiotu leasingu Decydując się na zawarcie umowy leasingu musisz liczyć się z tym, że nie […]

  Czytaj więcej
  kiedy umowa leasingu wygasa
  Umowa leasingu

  Kiedy umowa leasingu wygasa?

  Do zakończenia leasingu nie zawsze dochodzi wyłącznie na skutek zapłaty wszystkich rat czy z powodu wypowiedzenia umowy leasingu. Umowa leasingu może zakończyć się także przez wygaśnięcie. W jakich okolicznościach umowa leasingu wygasa?  Kiedy umowa leasingu wygasa? Umowa leasingu wygasa najczęściej w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy leasingobiorca utraci rzecz, która jest przedmiotem leasingu. Po drugie, […]

  Czytaj więcej
  Przedawnienie roszczeń z umowy leasingu
  Umowa leasingu

  Przedawnienie roszczeń z umowy leasingu

  Termin przedawnienia roszczeń z umowy leasingu wynosi 3 lata. Ale do jakich roszczeń odnosi się ten termin? W jaki sposób liczyć przedawnienie roszczeń z umowy leasingu? Na te pytania odpowiadam poniżej. Ile jest lat na dochodzenie roszczeń z umowy leasingu? Leasing należy do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Termin przedawnienia dla roszczeń związanych z […]

  Czytaj więcej