Cechy umowy leasingu – na co zwrócić uwagę?

Cechy umowy leasingu

Leasing to popularna forma finansowania zakupu różnego rodzaju dóbr, takich jak specjalistyczne sprzęty, maszyny czy samochody. Umowa leasingu na pierwszy rzut oka wydaje się podobna do umowy najmu, dzierżawy czy użyczenia. Istnieją jednak określone cechy umowy leasingu, które odróżniają ją od innych podobnych umów. W tym artykule omówię 5 najważniejszych cech umowy leasingu.

1 cecha umowy leasingu: strony i przedmiot umowy leasingu

Umowa leasingu jest umową pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą, której celem jest udostępnienie przedmiotu leasingu w zamian za określone opłaty. W kodeksie cywilnym możemy spotkać się z pojęciem finansującego (leasingodawcy) i korzystającego (leasingobiorcy). Leasingodawca i leasingobiorca to jednak znacznie powszechniej używane określenia.

Leasingodawcą jest podmiot, który nabywa przedmiot leasingu i udostępnia go leasingobiorcy na określonych warunkach. Leasingodawca jest właścicielem przedmiotu leasingu przez cały okres trwania umowy.

Leasingobiorcą jest podmiot, który korzysta z przedmiotu leasingu i jest zobowiązany do płacenia rat leasingowych. Leasingobiorca może być osobą fizyczną, osobą prawną oraz jednostką organizacyjną mającą zdolność prawną. Leasingobiorca jest odpowiedzialny za eksploatację przedmiotu leasingu przez cały okres trwania leasingu.

Przedmiotem leasingu może być samochód, maszyna, budynek lub inne dobro trwałe, które jest udostępniane leasingobiorcy na określonych warunkach.

2 cecha umowy leasingu – forma umowy

Jak wynika z przepisów kodeksu cywilnego, umowa leasingu powinna zostać zawarta na piśmie. 

Niedochowanie tej formy skutkuje tym, że umowa leasingu jest nieważna. 

Taka forma zawarcia umowy ma na celu przede wszystkim ułatwić ustalenie treści praw i obowiązków stron umowy leasingu w razie ewentualnego sporu.

Przeczytaj więcej o tym kiedy umowa leasingu jest nieważna

3 cecha umowy – dokumenty, z których wynikają warunki leasingu

Umowa leasingu nie jest jedynym dokumentem, z którego wynikają warunki leasingu. Poza umową, leasingobiorca otrzymuje także ogólne warunki umowy leasingu oraz tabelę opłat i prowizji.

Ogólne warunki umowy leasingu (OWUL) określają dokładnie prawa i obowiązki leasingodawcy i leasingobiorcy. Przed zawarciem umowy warto dokładnie zapoznać się z treścią tego dokumentu. Może się w nich kryć wiele niekorzystnych zapisów.

Tabela opłat i prowizji zawiera z kolei wykaz wszystkich dodatkowych opłat, którymi obciążony zostaje leasingobiorca.

Przeczytaj więcej o zaginionych ogólnych warunkach umowy leasingu

4 cecha umowy leasingu – obowiązki i ograniczenia po stronie leasingobiorcy

Umowa leasingu wiąże się z pewnymi obowiązkami i ograniczeniami po stronie leasingobiorcy.

Podstawowym obowiązkiem jest oczywiście opłacanie comiesięcznych rat leasingu. Raty to jednak nie jedyny koszt leasingobiorcy. 

Do obowiązków leasingobiorcy należy także ponoszenia dodatkowych opłat. Do opłat dodatkowych zaliczają się na przykład opłata za ubezpieczenie przedmiotu leasingu czy rejestrację pojazdu.

Kolejny obowiązek polega na utrzymywaniu przedmiotu leasingu w odpowiednim stanie technicznym. To oznacza, że leasingobiorca musi zadbać o przeprowadzanie konserwacji i napraw.

Mniej oczywistym obowiązkiem jest korzystanie przez leasingobiorcę z przedmiotu leasingu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Leasingobiorca musi także pamiętać o zgłaszaniu firmie leasingowej wszelkich uszkodzeń czy awarii przedmiotu leasingu.

Obowiązkiem leasingobiorcy jest także przestrzeganie ograniczeń wynikających z umowy leasingu. 

Leasingobiorca nie może bez zgody leasingodawcy zmieniać przeznaczenia przedmiotu leasingu ani dokonywać w nim żadnych przeróbek. Nie może także bardzo często oddać przedmiotu leasingu do używania osobie trzeciej.

5 cecha – możliwość wykupu przedmiotu leasingu po jej zakończeniu

Wykup przedmiotu leasingu to opcja, która pozwala leasingobiorcy na nabycie własności przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu leasingu. 

Leasingobiorca może dokonać wykupu przedmiotu leasingu zgodnie z warunkami określonymi w umowie leasingowej. 

Zazwyczaj wykup jest możliwy po uiszczeniu wszystkich rat leasingowych i uregulowaniu wszystkich innych należności wynikających z umowy leasingu. Cena wykupu jest zwykle ustalana na etapie podpisywania umowy leasingu. 

Podsumowanie

Mimo wielu wspólnych cech z umową najmu czy nawet umową sprzedaży na raty, leasing w sposób istotny odróżnia się od tych umów. Umowę leasingu łatwo rozpoznać na pierwszy rzut oka, już chociażby po samym określeniu stron tej umowy, które zawierają w nazwie słowo „leasing”. Stąd warto zwrócić uwagę na podstawowe cechy umowy leasingu, żeby wiedzieć, na jaki typ umowy się decydujemy.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu leasingu, to zapraszam do KONTAKTU.

Autorka artykułu: Karolina Łaska – aplikantka adwokacka

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  kiedy umowa leasingu wygasa
  Umowa leasingu

  Kiedy umowa leasingu wygasa?

  Do zakończenia leasingu nie zawsze dochodzi wyłącznie na skutek zapłaty wszystkich rat czy z powodu wypowiedzenia umowy leasingu. Umowa leasingu może zakończyć się także przez wygaśnięcie. W jakich okolicznościach umowa leasingu wygasa?  Kiedy umowa leasingu wygasa? Umowa leasingu wygasa najczęściej w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy leasingobiorca utraci rzecz, która jest przedmiotem leasingu. Po drugie, […]

  Czytaj więcej
  Wady i zalety umowy leasingu
  Umowa leasingu

  Wady i zalety umowy leasingu  

  Leasing to jedna z najkorzystniejszych form finansowania zakupu samochodów czy sprzętu przez firmę. Z leasingiem wiąże się jednak szereg obowiązków, ale też uprawnień. Jakie są w takim razie wady i zalety umowy leasingu? Wady umowy leasingu  Leasingobiorca nie jest właścicielem przedmiotu leasingu Decydując się na zawarcie umowy leasingu musisz liczyć się z tym, że nie […]

  Czytaj więcej
  Wypowiedzenie umowy leasingu
  Umowa leasingu
  Umowy

  Wznowienie umowy leasingu w formie pisemnej pod rygorem nieważności

  Leasing wśród przedsiębiorców cieszy się dużym powodzeniem. Leasingują oni nie tylko samochody, ale też maszyny produkcyjne, drukarki czy coraz częściej komputery. Leasing nie przysparza problemów, gdy raty leasingowe regulowane są w terminie. Komplikacje pojawiają się gdy firma leasingowa wypowiedziała umowę, bo przedsiębiorca nie płacił rat w terminie. W jaki sposób strony mogą wznowić umowę leasingu? […]

  Czytaj więcej