Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu – praktyczne porady

rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu spółki akcyjnej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być złożona w każdym czasie.  Warto o tym pamiętać. Jednak w jaki sposób skutecznie zrezygnować z pełnienia funkcji członka zarządu? Nieskuteczne złożenie rezygnacji może okazać się bardzo kosztowne. 

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu – komu?

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu, jak każde oświadczenie woli, do swojej skuteczności wymaga dotarcia do adresata. To znaczy, że samo sporządzenie oświadczenia o rezygnacji nie powoduje, że przestaliśmy pełnić funkcję członka zarządu. Takie oświadczenie trzeba przedstawić spółce.

Sąd Najwyższy wydał w dniu 31 marca 2016 r. ważną uchwałę 7 sędziów (sygn. akt III CZP 89/15) i stwierdził, że:

„oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane – z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 k.s.h. – spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 k.s.h.”

Już wyjaśniam o co chodzi.

Zacznijmy od zasady. Jeżeli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółce akcyjnej zarząd składa się z większej ilości członków, to rezygnację można złożyć każdemu z pozostałych członków.  To znaczy, że jeżeli w spółce jest czterech członków zarządu, to jeden członek zarządu może złożyć swoje oświadczenie woli jednemu z pozostałych członków zarządu spółki. Będzie to skuteczne nawet jeżeli do składania oświadczeń woli uprawnionych jest trzech członków zarządu działających łącznie.

Oświadczenie o rezygnacji można złożyć również prokurentowi. Jeżeli spółka posiada prokurenta, a członek zarządu chce złożyć rezygnację, to może to uczynić na ręce prokurenta. Taka rezygnacja też będzie skuteczna.

Problem pojawia się, gdy w spółce nie ma ani innego członka zarządu ani prokurenta. Jak w takim przypadku złożyć rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu? W tym celu należy udać się do notariusza i złożyć oświadczenie woli o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu w formie aktu notarialnego. Wtedy notariusz zawiadamia sąd rejestrowy o złożeniu rezygnacji i przesyła mu wypis aktu notarialnego.

Przede wszystkim – dowody

Dalsza część artykułu będzie dotyczyć głównie złożenia oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu w zwykłej formie. Oświadczenie o rezygnacji w formie aktu notarialnego sporo ułatwia. Nie ma wątpliwości, kiedy oświadczenie zostało złożone (potwierdza to notariusz), a ponadto sam notariusz dopełnia formalności związanych z zawiadomieniem sądu rejestrowego.

O czym należy pamiętać przy składaniu zwykłej rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu? Przede wszystkim trzeba mieć dowód, że takie oświadczenie zostało złożone odpowiedniej osobie. Może to być np. potwierdzenie odbioru przesyłki poleconej lub adnotacja prokurenta lub innego członka zarządu, że zapoznał się z oświadczeniem o rezygnacji. Na rezygnacji i oświadczeniu o zapoznaniu się z treścią rezygnacji powinna być data. To pozwoli uniknąć wątpliwości związanych z ustaleniem daty rezygnacji.

Ponadto oświadczenie o rezygnacji należy sporządzić w formie pisemnej.

Brak możliwości zgłoszenia zmian do rejestru przedsiębiorców

Złożyłeś już skuteczną rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu innemu członkowi zarządu lub prokurentowi. Co dalej? Przecież nadal Twoje nazwisko znajduje się w rejestrze przedsiębiorców. Wszyscy myślą, że nadal jesteś członkiem zarządu.

Członek zarządu, który właśnie zrezygnował z pełnienia funkcji, nie może reprezentować już spółki, w tym nie może złożyć wniosku o wykreślenie swojej osoby z rejestru przedsiębiorców. Jego los leży w rękach pozostałych osób uprawnionych do reprezentacji spółki. Mają one 7 dni na złożenie zawiadomienia o rezygnacji jednego z członków zarządu do rejestru przedsiębiorców. Jednak za zaniechanie tego terminu konsekwencje są znikome.

Zawiadomienie sądu rejestrowego

Jak w takim razie może postąpić były członek zarządu? Najlepiej poinformować sąd rejestrowy o swojej rezygnacji. Do zawiadomienia polecam dołączyć kopię rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu. Wówczas w aktach rejestrowych będzie się znajdowała informacja o zmianie składu zarządu spółki. Ponadto sąd rejestrowy może wszcząć specjalną procedurę przymuszającą spółkę do zgłoszenia informacji o zmianie w zarządzie spółki.

Jakie konsekwencje grożą byłemu członkowi zarządu?

Jeżeli zmiana składu zarządu nie zostanie ujawniona w KRS, za kilka lat do byłego członka zarządu mogą zapukać firmy windykacyjne czy organy podatkowe. Zgodnie z odpisem z KRS były członek zarządu nadal nim pozostaje i w ocenie osób trzecich członek zarządu ponosi odpowiedzialność za długi spółki. Wtedy trzeba będzie wykazać, że dana osoba nie pełni już funkcji członka zarządu.  Jak znalazł będzie wówczas pisemna rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu z potwierdzeniem dnia złożenia rezygnacji. Dodatkowo były członek zarządu będzie mógł przedstawić kopię zawiadomienia o swojej rezygnacji do KRS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *