Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu – praktyczne porady

rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu spółki akcyjnej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być złożona w każdym czasie. Warto o tym pamiętać. Jednak w jaki sposób skutecznie zrezygnować z pełnienia funkcji członka zarządu? Nieskuteczne złożenie rezygnacji może okazać się bardzo kosztowne. 

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu – komu złożyć rezygnację?

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu, jak każde oświadczenie woli, do swojej skuteczności wymaga dotarcia do adresata. To znaczy, że samo sporządzenie oświadczenia o rezygnacji nie powoduje, że przestaliśmy pełnić funkcję członka zarządu. Takie oświadczenie trzeba przedstawić spółce.

Sąd Najwyższy wydał w dniu 31 marca 2016 r. ważną uchwałę 7 sędziów (sygn. akt III CZP 89/15) i stwierdził, że:

(…) oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane – z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 k.s.h. – spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 k.s.h.

Już wyjaśniam, o co chodzi.

Zacznijmy od zasady. Jeżeli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółce akcyjnej zarząd składa się z większej ilości członków, to rezygnację można złożyć każdemu z pozostałych członków.  To znaczy, że jeżeli w spółce jest czterech członków zarządu, to jeden członek zarządu może złożyć swoje oświadczenie woli jednemu z pozostałych członków zarządu spółki. Będzie to skuteczne, nawet jeżeli do składania oświadczeń woli uprawnionych jest trzech członków zarządu działających łącznie.

Oświadczenie o rezygnacji można złożyć również prokurentowi. Jeżeli spółka ma prokurenta, a członek zarządu chce złożyć rezygnację, to może to uczynić na ręce prokurenta. Taka rezygnacja też będzie skuteczna.

Problem pojawia się, gdy w spółce nie ma ani innego członka zarządu, ani prokurenta.

Jak w takim przypadku złożyć rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu?

W tym celu należy udać się do notariusza i złożyć oświadczenie woli o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu w formie aktu notarialnego. Wtedy notariusz zawiadamia sąd rejestrowy o złożeniu rezygnacji i przesyła mu wypis aktu notarialnego.

Przede wszystkim – dowody na rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu 

Dalsza część artykułu będzie dotyczyć głównie złożenia oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu w zwykłej formie.

Oświadczenie o rezygnacji w formie aktu notarialnego sporo ułatwia. Nie ma wątpliwości, kiedy oświadczenie zostało złożone (potwierdza to notariusz), a ponadto sam notariusz dopełnia formalności związanych z zawiadomieniem sądu rejestrowego.

O czym należy pamiętać przy składaniu zwykłej rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu?

Przede wszystkim trzeba mieć dowód, że takie oświadczenie zostało złożone odpowiedniej osobie. Może to być np. potwierdzenie odbioru przesyłki poleconej lub adnotacja prokurenta lub innego członka zarządu, że zapoznał się z oświadczeniem o rezygnacji. Na rezygnacji i oświadczeniu o zapoznaniu się z treścią rezygnacji powinna być data. To pozwoli uniknąć wątpliwości związanych z ustaleniem momentu rezygnacji.

Ponadto oświadczenie o rezygnacji należy sporządzić w formie pisemnej.

Brak możliwości zgłoszenia zmian do rejestru przedsiębiorców

Złożyłeś już skuteczną rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu innemu członkowi zarządu lub prokurentowi.

Co dalej?

Twoje nazwisko nadal znajduje się w rejestrze przedsiębiorców. Wszyscy myślą, że nadal jesteś członkiem zarządu.

Członek zarządu, który właśnie zrezygnował z pełnienia funkcji, nie może reprezentować już spółki, w tym nie może złożyć wniosku o wykreślenie swojej osoby z rejestru przedsiębiorców.

Jego los leży w rękach pozostałych osób uprawnionych do reprezentacji spółki.

Mają one 7 dni na złożenie zawiadomienia o rezygnacji jednego z członków zarządu do rejestru przedsiębiorców. 

Zawiadomienie sądu rejestrowego o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu 

Jak w takim razie może postąpić były członek zarządu?

Najlepiej poinformować sąd rejestrowy o swojej rezygnacji. Do zawiadomienia polecam dołączyć kopię rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu. Wówczas w aktach rejestrowych będzie się znajdowała informacja o zmianie składu zarządu spółki.

Ponadto sąd rejestrowy może wszcząć specjalną procedurę przymuszającą spółkę do zgłoszenia informacji o zmianie w zarządzie spółki.

Jakie konsekwencje grożą byłemu członkowi zarządu?

Jeżeli zmiana składu zarządu nie zostanie ujawniona w KRS, za kilka lat do byłego członka zarządu mogą zapukać firmy windykacyjne czy organy podatkowe.

Zgodnie z odpisem z KRS były członek zarządu nadal nim pozostaje i w ocenie osób trzecich członek zarządu ponosi odpowiedzialność za długi spółki. Wtedy trzeba będzie wykazać, że dana osoba nie pełni już funkcji członka zarządu.

Jak znalazł będzie wówczas pisemna rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu z potwierdzeniem dnia złożenia rezygnacji. Dodatkowo były członek zarządu będzie mógł przedstawić kopię zawiadomienia o swojej rezygnacji do KRS.

Jeżeli chcesz skorzystać z porady prawnej dotyczącej rezygnacji z funkcji członka zarządu, to zapraszam do KONTAKTU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  Prawo odkupu a pierwokupu
  ABC prawa
  Spółki

  Prawo odkupu a pierwokupu – główne różnice

  Prawo odkupu a pierwokupu – to kolejne dwa pojęcia, które w normalnym świecie mają podobne znaczenia. Tymczasem w prawnej rzeczywistości zawarcie w umowie zapisów o odkupie czy o pierwokupie niesie ze sobą odmienne konsekwencje. Oba te prawa ograniczają swobodę dysponowania własnością. W jaki sposób to następuje? Co to jest prawo pierwokupu? Prawo pierwokupu związane jest […]

  Czytaj więcej
  rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu
  Spółki

  Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu – praktyczne porady

  Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu spółki akcyjnej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być złożona w każdym czasie. Warto o tym pamiętać. Jednak w jaki sposób skutecznie zrezygnować z pełnienia funkcji członka zarządu? Nieskuteczne złożenie rezygnacji może okazać się bardzo kosztowne.  Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu – komu złożyć rezygnację? Rezygnacja z pełnienia […]

  Czytaj więcej
  umowy między przedsiębiorcami
  Spółki

  Spółka nie jest konsumentem

  Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością nie jest konsumentem. Wydaje się, że to stwierdzenie jest oczywistą oczywistością. Ileż jednak razy spotkałam się z oficjalnymi pismami, w których prezes zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podnosił, że nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Takie pisma są najczęściej płaczem nad rozlanym mlekiem. Przedsiębiorca […]

  Czytaj więcej