Wspólnicy spółki cywilnej jako współadministratorzy danych osobowych

wspólnicy spółki cywilnej jako współadministratorzy

Spółka cywilna nie jest spółką w rozumieniu prawa handlowego. To umowa zawarta między wspólnikami spółki cywilnej. Wszelkie obowiązki przypadają więc nie spółce, a wszystkim wspólnikom spółki cywilnej. Dotyczy to również obowiązków wynikających z RODO. Kto będzie administratorem danych osobowych w spółce cywilnej? Wspólnicy spółki cywilnej mogą występować jako współadministratorzy danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

Zanim wyjaśnię, kim są współadministratorzy danych osobowych, zacznę od pojęcia administratora danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Najprościej rzecz ujmując, administrator danych osobowych to podmiot, który sam ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Administratorem będzie np.:

 • pracodawca w zakresie danych osobowych swoich pracowników – celem przetwarzania będzie realizacja umowy o pracę;
 • właściciel sklepu internetowego w zakresie danych osobowych swoich klientów – celem przetwarzania będzie realizacja umowy sprzedaży w sklepie internetowym;
 • bloger, który ma własną bazę newslettera – celem przetwarzania danych osobowych będzie wysyłka newslettera o nowościach na blogu.

Każda z tych osób będzie administratorem danych osobowych, bo zbiera dane osobowe, gdyż chce realizować swój cel. Sama też decyduje, w jaki sposób będzie przetwarzała dane osobowe.

W przypadku spółki cywilnej kwestia ochrony danych osobowych się komplikuje. Spółka cywilna nie może być administratorem danych osobowych w świetle RODO, bo nie jest podmiotem praw i obowiązków. Mogą być nimi jedynie wspólnicy spółki cywilnej.

Wspólnicy spółki cywilnej jako współadministratorzy danych osobowych

Wróćmy do RODO. A dokładniej do art. 26, który dotyczy właśnie współadministrowania danymi osobowymi.

Zgodnie z tym przepisem jeżeli co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, są oni współadministratorami danych osobowych.

Wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli razem ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, będą współadministratorami danych osobowych.  Ważne, żeby razem ustalali cele i sposoby przetwarzania.

Oto przykład. Wspólnicy spółki cywilnej razem prowadzą restaurację. Razem decydują o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych gości restauracji. Dodatkowo jako wspólnicy spółki cywilnej zatrudniają kelnerów i kucharzy. Prowadzą również rekrutację na stanowisko barmana.

W stosunku do wszystkich tych osób (tj. danych gości restauracji, kelnerów, kucharzy czy kandydatów na stanowisko barmana) będą oni współadministratorami danych osobowych.

Obowiązki wspólników spółki cywilnej jako współadministratorów danych osobowych

Jeżeli wspólnicy spółki cywilnej są współadministratorami danych osobowych, RODO nakłada na nich dodatkowe obowiązki. Muszą oni wspólnie ustalić podział swoich obowiązków wynikających z RODO. To znaczy który ze wspólników będzie odpowiedzialny w szczególności za:

 • spełnienie obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO;
 • realizację praw osób, których dane osobowe są przetwarzane (np. prawo do zapomnienia, prawo do przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania danych itd.).

Również w takich uzgodnieniach wspólnicy spółki cywilnej jako współadministratorzy danych osobowych mogą wskazać punkt kontaktowy.

Najważniejsze punkty swoich uzgodnień (tzw. zasadniczą treść swoich uzgodnień) współadministratorzy danych osobowych powinni przekazać osobom, których dane przetwarzają. Nasi wspólnicy z przykładu powyżej, którzy prowadzą restaurację, powinni przekazać informacje gościom swojej restauracji, kelnerom, kucharzom i kandydatom do pracy.

Ustalenia między współadministratorami sobie, a… RODO sobie

Ustalenia między wspólnikami spółki cywilnej nie zwalniają ich z obowiązków wobec właścicieli danych osobowych, które przetwarzają. Nawet jeżeli współadministratorzy ustalą, który ze wspólników spółki cywilnej będzie odpowiedzialny za realizację prawa do bycia zapomnianym, to osoba może żądać od każdego ze współadministratorów usunięcia jej danych osobowych.  RODO wprost wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wobec każdego z administratorów.

Sankcja za naruszenie art. 26 RODO

Kara, która grozi wspólnikom spółki cywilnej za niedopełnienie obowiązków wynikających z RODO, jest wysoka. Może ona sięgnąć 10 000 000 euro lub do 2% jej całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego. Jeżeli 2% obrotu jest wyższe niż 10 000 000 euro, to wspólnicy spółki cywilnej będą musieli zapłacić wyższą kwotę.

Stąd jeżeli nawet masz wdrożone RODO w swojej spółce cywilnej, to sprawdź, czy zostało to wykonane prawidłowo. Możliwe, że w obowiązkach informacyjnych czy polityce prywatności znajduje się błędna informacja, że administratorem danych osobowych jest spółka cywilna, a nie poszczególni jej wspólnicy. W takim przypadku wspólnicy spółki cywilnej jako współadministratorzy danych osobowych powinni podzielić między sobą obowiązki wynikające z RODO. Później muszą przekazać te informacje osobom, których dane osobowe przetwarzają.

Jeżeli masz jakieś wątpliwości, pytania, to zapraszam do KONTAKTU

 

2 komentarze “Wspólnicy spółki cywilnej jako współadministratorzy danych osobowych

 1. Witam, nie do końca Panią rozumiem,
  najpierw pisze PANI, że wspólnicy s.c. muszą podzielić swoje obowiązki, ustali kto, za co jest odpowiedzialny, bo inaczej grozi za to kara, a później pisze Pani że RODO i tak swoje, bo tak naprawdę od każdego ze wspólników osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać każdego z działań dotyczących danych.Jak to jest?

  1. Tak wynika z RODO

   Zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO niezależnie od uzgodnień współadministratorów danych osobowych osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego z administratorów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  Działalność nierejestrowana a RODO
  ABC prawa

  Działalność nierejestrowana a RODO

  Prowadzenie działalności nierejestrowanej staje się coraz popularniejsze. To dobry sposób na sprawdzenie pomysłu na biznes bez konieczności zakładania działalności gospodarczej i – w teorii – bez konieczności spełniania wielu uporczywych obowiązków i formalności. Praktyka niestety wygląda inaczej. Działalność nierejestrowana a RODO Osoby, które zamierzają prowadzić nierejestrowaną działalność gospodarczą, powinny przygotować się na wdrożenie zasad wynikających […]

  Czytaj więcej
  Rozliczenie umowy leasingu
  ABC prawa
  Umowa leasingu
  Umowy

  Rozliczenie umowy leasingu po jej wypowiedzeniu

  Jeżeli umowa leasingu zostanie wypowiedziana przez leasingodawcę, pozostaje kwestia rozliczenia. W jaki sposób rozliczyć umowę leasingu po jej rozwiązaniu? Ile musi zwrócić korzystający leasingodawcy? Jak to obliczyć? Co trzeba wiedzieć o rozliczeniu umowy leasingu po jej wypowiedzeniu? Rozwiązanie umowy leasingu Umowa leasingu zawierana jest na czas określony. W tym czasie korzystający może korzystać z rzeczy […]

  Czytaj więcej
  kara umowna w umowie sprzedaży energii elektrycznej
  ABC prawa
  Spory sądowe
  Umowy

  Kara umowna za wcześniejsze rozwiązanie umowy sprzedaży energii

  Sprzedawcy nierzadko dochodzą od klientów kary umownej za niewypełnienie zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży energii elektrycznej. W umowach B2B kara często zastrzeżona jest np. za wcześniejsze rozwiązanie umowy zawartej na czas określony. Co zrobić, gdy sprzedawca dochodzi zapłaty kary umownej za przedterminowe rozwiązanie umowy sprzedaży energii elektrycznej? Na co zwrócić uwagę? Jak się bronić? Czy […]

  Czytaj więcej