Zaginione ogólne warunki umowy leasingu

ogólne warunki umowy leasingu

Czy nie dziwi Cię, że umowa leasingu ma tylko jedną lub dwie strony? Przecież tak skomplikowanej umowy nie da się zmieścić na jednej kartce papieru. Leasingodawcy (chociaż nie tylko oni) często wykorzystują tzw. ogólne warunki umowy leasingu (w skrócie OWU lub OWUL).

Nie ma w tym nic złego.

Korzystanie z ogólnych warunków umowy jest wręcz bardzo praktyczne.

Najważniejsze i zmienne elementy umowy zawarte są w głównym dokumencie, a wszystkie stałe postanowienia (np. rozwiązanie umowy, warunki płatności itp.) znajdują się w ogólnych warunkach umowy.

Bardzo często doradzam moim klientom, żeby korzystali właśnie z ogólnych warunków umowy. To bardzo ułatwia obsługę całego procesu jej zawierania.

Ogólne warunki umowy leasingu

Ogólne warunki umowy leasingu to podstawowy dokument, z którego korzystam przy analizie zobowiązań stron umowy leasingu. Potrzebuję go, żeby zweryfikować np. poprawność wypowiedzenia umowy czy rozliczenia stron po rozwiązaniu umowy.

Dlatego gdy zgłasza się do mnie przedsiębiorca, który potrzebuje pomocy np. w rozwiązaniu umowy leasingu, zawsze proszę go o przesłanie umowy wraz z ogólnymi warunkami umowy leasingu.

Zaginione ogólne warunki umowy leasingu

Z ogólnymi warunkami umowy leasingu jest jeden problem.

Często się gubią.

Gdy proszę o przesłanie ogólnych warunków umowy, moi klienci często rozkładają ręce.

Nie wiedzą, gdzie one są. Mówią, że nic więcej przy podpisywaniu umowy nie dostali. To, co przesłali, to wszystkie dokumenty, które mają.

W takim przypadku sprawdzam jeszcze raz umowę leasingu. Może faktycznie nic więcej nie ma?

Niestety – często znajduję takie zdanie:

Leasingobiorca oświadcza, że przed zawarciem umowy leasingodawca przedstawił mu Ogólne Warunki Umowy Leasingu. Leasingobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią OWU i zgadza się na postanowienia OWU.

Czyli z umowy wynika, że przed podpisaniem umowy przedsiębiorca otrzymał OWU.

A nawet więcej – że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował.

Gdzie więc podziało się OWU?

Dwa scenariusze…

Moim zdaniem możliwości są dwie.

Przedsiębiorca otrzymał ogólne warunki umowy leasingu. Przed zawarciem umowy miał możliwość zapoznania się z treścią tego dokumentu, ale gdzieś ten dokument się zawieruszył.

Teraz mimo kilkukrotnego przeszukania biura i wszystkich skrzynek pocztowych – ślad po nim zaginął.

Drugie rozwiązanie zakłada, że tych ogólnych warunków umowy w ogóle nie było. Firma leasingowa nie przekazała przedsiębiorcy OWU. A jedynym śladem po nim jest zapis w umowie.

…i żaden dobry

Niestety żaden z tych scenariuszy nie jest korzystny dla leasingobiorcy.

Gdy leasingobiorca nie może odnaleźć ogólnych warunków umowy, bez nich trudno jest ustalić, jakie są zobowiązania stron. Trudno też egzekwować od leasingodawcy przestrzeganie warunków umowy, skoro nie wiemy, jakie zapisy są w umowie.

Drugi scenariusz też nie stawia w dobrym świetle przedsiębiorcy. Oznacza, że najprawdopodobniej nie przeczytał umowy, którą podpisał.

Gdyby przeczytał umowę, pewnie od razu zauważyłby, że nie otrzymał żadnych ogólnych warunków umowy leasingu, i poprosiłby firmę leasingową o przekazanie tego dokumentu.

Co zrobić?

Co w takim przypadku zrobić? 

Można poprosić firmę leasingową o przesłanie ogólnych warunków umowy.

Niestety ostatnio spotkałam się z niemiłą odmową ze strony leasingodawcy.

Można jeszcze próbować udowodnić, że leasingodawca nie przekazał ogólnych warunków umowy i postanowienia tego dokumentu nie są dla stron wiążące. 

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej w sprawie leasingu, to zapraszam do KONTAKTU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  weksel in blanco
  Umowa leasingu
  Umowy

  Weksel in blanco jako zabezpieczenie umowy leasingu

  Weksel in blanco jest jedną z popularniejszych form zabezpieczenia roszczeń firm leasingowych. Trudno się temu dziwić. Dzięki wekslowi firma leasingowa może szybciej i taniej odzyskać należności wynikające z umowy leasingu. Jednak to, co korzystne dla firmy leasingowej, przysparza sporo problemów przedsiębiorcy, który zawarł umowę leasingu. Co to jest weksel in blanco? Często firmy leasingowe na […]

  Czytaj więcej
  Niedozwolone postanowienia w umowie leasingu
  Umowa leasingu

  Niedozwolone postanowienia w umowie leasingu

  Przedsiębiorca, który chce zawrzeć umowę leasingu, ma bardzo małe możliwości negocjowania treści umowy. Najczęściej otrzymuje wzór umowy wraz z ogólnymi warunkami umowy leasingu. Przedsiębiorcy pozostaje tylko podpisać umowę, mimo że jej zapisy są dla niego niekorzystne. Na szczęście ustawodawca zapewnił mu nowe możliwości obrony przed skrajnie niekorzystnymi dla niego zapisami umowy i zmienił przepisy dotyczące […]

  Czytaj więcej
  nieważne wypowiedzenie kilku umów leasingu
  Orzecznictwo
  Umowa leasingu
  Umowy

  Nieważne wypowiedzenie umowy leasingu

  Przedsiębiorca zawarł z jedną firmą leasingową kilka umów leasingu. Opóźniał się z płatnością jednej raty leasingu z tytułu jednej tylko umowy. Czy firma leasingowa może wypowiedzieć wszystkie umowy łączące strony? Kiedy wypowiedzenie kilku umów leasingu przez leasingodawcę jest skuteczne? Czy wypowiedzenie każdej umowy leasingu jest skuteczne? Przed takim problemem stanął Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W […]

  Czytaj więcej