Analiza umowy leasingu – na co zwrócić uwagę?

Analiza umowy leasingu

Przed zawarciem umowy leasingu warto dowiedzieć się więcej na temat wszystkich kwestii związanych z tą umową i wykonać analizę umowy leasingu. Poświęcenie chwili na sprawdzenie najważniejszych kwestii może uchronić Cię przed podpisaniem niekorzystnej umowy leasingu. Jeżeli masz wątpliwości, co do zapisów umowy, to warto zlecić przygotowanie analizy umowy leasingu kancelarii prawnej.

Po pierwsze: wysokość dodatkowych opłat

Przy zawarciu umowy leasingu twoim podstawowym kosztem będzie comiesięczna rata leasingowa.

Prócz rat leasingowych musisz wziąć pod uwagę także opłaty dodatkowe

Do opłat dodatkowych zaliczają się przede wszystkim opłaty za:

 • ubezpieczenie (w przypadku samochodów jest to OC, AC, NNW);
 • rejestrację (w przypadku nowych pojazdów);
 • wycenę przedmiotu leasingu;
 • czynności windykacyjne podjęte przez firmę leasingową w razie opóźnienia w płatności rat (skierowania monitu, wezwania);
 • zmianę czasu trwania umowy leasingu;
 • wydanie zgody na użytkowanie przedmiotu leasingu przez osobę trzecią;
 • cesję umowy na nowego leasingobiorcę;
 • zwrot przedmiotu leasingu po terminie.

Są to najczęściej występujące opłaty dodatkowe w umowach leasingu. 

Szczegółowy wykaz wszystkich dodatkowych opłat znajduje się najczęściej w tabeli opłat. Dokument ten najczęściej jest załącznikiem do umowy leasingu. Analiza umowy leasingu pod kątem dodatkowych opłat pozwoli Ci ocenić faktyczny koszt leasingu. Zobacz za co i ile musisz dodatkowo zapłacić.

Po drugie: rozliczenie umowy leasingu po jej wypowiedzeniu 

Zanim podpiszesz umowę leasingu sprawdź, jak wygląda rozliczenie końcowe umowy leasingu w razie jej wypowiedzenia. Umowa leasingu może zostać wypowiedziana zarówno przez leasingobiorcę, jak i przez firmę leasingową z różnych powodów. 

Najczęściej mamy do czynienia jednak z wypowiedzeniem umowy leasingu przez firmę leasingową z powodu opóźnienia w płatności rat leasingowych. Przyjrzyjmy się więc zasadom rozliczenia w tym wypadku.

Zasady rozliczenia umowy leasingu opisane są w art. 709[15] kodeksu cywilnego, który brzmi:

W razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu.

Zauważ, że przepis ten dotyczy tylko sytuacji, o której pisałam powyżej. Czyli chodzi o rozliczenie umowy po jej wypowiedzeniu, ale tylko w przypadku wypowiedzenia z winy leasingobiorcy (korzystającego).

Jak widać, przy rozliczeniu firma leasingowa może zażądać od ciebie zapłaty wszystkich rat przewidzianych w umowie, których jeszcze nie zapłaciłeś.

Aby jednak nie doszło do sytuacji, że firma leasingowa otrzymuje zbyt wiele, musi odliczyć od dochodzonej kwoty to, co uzyska w związku z zapłatą wszystkich rat przed umówionym terminem i rozwiązaniem umowy.

Jeśli firma leasingowa sprzeda przedmiot leasingu, to powinna kwotę uzyskaną ze sprzedaży odjąć od kwoty, jakiej od Ciebie żąda.

Firmy leasingowe mogą jednak stosować różne sposoby rozliczenia umowy leasingu. Dlatego, zanim podpiszesz taką umowę, zawsze sprawdź, jak będzie wyglądać rozliczenie po jej rozwiązaniu.

Co więcej, przy rozliczeniu umowy leasingu firmy leasingowe często dokonują rozliczenia w sposób niekorzystny dla leasingobiorcy. Dlatego tak ważne jest, aby przyjrzeć się dokładniem, w jaki sposób umowa leasingu została rozliczona, ponieważ może okazać się, że firma leasingowa żąda od ciebie zbyt dużo.

Więcej o rozliczeniu umowy leasingu po jej wypowiedzeniu

Po trzecie: warunki wykupu przedmiotu leasingu

Zakończenie leasingu zwykle skutkuje nabyciem przez leasingobiorcę na własność przedmiotu leasingu. Aby jednak do tego doszło, leasingobiorca musi wykupić przedmiot leasingu, czyli wnieść dodatkową opłatę pod koniec leasingu.

Warunki wykupu przedmiotu leasingu uzależnione są od ustalonej wysokości rat oraz od spełnienia określonych warunków. Warto sprawdzić, jakie są to warunki i nie chodzi tu tylko o cenę za wykup pojazdu.

Często leasingodawcy wymagają złożenia dodatkowych oświadczeń czy uregulowania całości należności wynikających z umowy leasingu. Jeżeli nie wykonasz analizy umowy leasingu pod tym kątem, to może okazać się to dla Ciebie bardzo kosztowne, bo, zgodnie z warunkami umowy, leasingodawca odmówi Ci sprzedaży np. samochodu.

O tym, jaka będzie kwota wykupu, decyduje się zwykle na etapie ustalanie warunków umowy, czyli jeszcze przed jej podpisaniem. Zastanów się więc, czy taka kwota będzie Tobie odpowiadać.

Po czwarte: kary umowne za niedopełnienie zobowiązań wynikających z umowy leasingu

Z karą umowną przy leasingu najczęściej mamy do czynienia wtedy, gdy umowa leasingu zostanie rozwiązana przed okresem jej pierwotnego obowiązywania.

Co ważne, kara umowna nie może być przewidziana na wypadek braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie raty leasingowej. Jest to zobowiązanie pieniężne i w takich przypadkach w ogóle nie można dochodzić kary umownej. 

Wynika to z przepisów kodeksu cywilnego, a dokładniej z art. 483 § 1 kodeksu cywilnego, który mówi:

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

Ustalenie kary umownej w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie rat leasingu jest nieważne.

Leasingodawca może żądać zapłaty kary umownej na przykład w razie korzystania z przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę po zakończeniu umowy. Innym powodem nałożenia kary umownej może być także opóźnienie w wydaniu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.

Przeczytaj więcej o karze umownej

Analiza umowy leasingu – podsumowanie

Wielu problemów prawnych wynikających z umowy leasingu, leasingobiorca mógłby uniknąć, gdyby przed podpisaniem umowy, zapoznał się z jej treścią. Firmy leasingowe rzadko zgadzają się na zmianę warunków umowy, ale mimo wszystko warto wiedzieć, na jakie warunki wyrażamy zgodę. Taka analiza przygotowana przez kancelarię prawną może również doprowadzić do wniosku, że lepiej szukać innego leasingodawcy, bo zawarcie umowy z tym konkretnym wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem.


Jeśli chcesz zlecić prawną analizę umowy leasingu kancelarii, to zapraszam do KONTAKTU.

Autorka artykułu: Karolina Łaska – aplikantka adwokacka

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  Szkoda całkowita a umowa leasingu
  Umowa leasingu

  Szkoda całkowita a umowa leasingu

  Przez cały okres umowy leasingu właścicielem przedmiotu leasingu jest firma leasingowa. Ale to leasingobiorca faktycznie korzysta z przedmiotu leasingu. Kto w takim razie odpowiada za szkodę całkowitą powstałą w trakcie obowiązywania umowy leasingu i jakie niesienie to ze sobą skutki? Czym jest szkoda całkowita w umowie leasingu?  Przez szkodę całkowitą należy rozumieć sytuację, w której […]

  Czytaj więcej
  Wypowiedzenie umowy leasingu
  Umowa leasingu
  Umowy

  Wznowienie umowy leasingu w formie pisemnej pod rygorem nieważności

  Leasing wśród przedsiębiorców cieszy się dużym powodzeniem. Leasingują oni nie tylko samochody, ale też maszyny produkcyjne, drukarki czy coraz częściej komputery. Leasing nie przysparza problemów, gdy raty leasingowe regulowane są w terminie. Komplikacje pojawiają się gdy firma leasingowa wypowiedziała umowę, bo przedsiębiorca nie płacił rat w terminie. W jaki sposób strony mogą wznowić umowę leasingu? […]

  Czytaj więcej
  Wady i zalety umowy leasingu
  Umowa leasingu

  Wady i zalety umowy leasingu  

  Leasing to jedna z najkorzystniejszych form finansowania zakupu samochodów czy sprzętu przez firmę. Z leasingiem wiąże się jednak szereg obowiązków, ale też uprawnień. Jakie są w takim razie wady i zalety umowy leasingu? Wady umowy leasingu  Leasingobiorca nie jest właścicielem przedmiotu leasingu Decydując się na zawarcie umowy leasingu musisz liczyć się z tym, że nie […]

  Czytaj więcej