Wady i zalety umowy leasingu  

Wady i zalety umowy leasingu

Leasing to jedna z najkorzystniejszych form finansowania zakupu samochodów czy sprzętu przez firmę. Z leasingiem wiąże się jednak szereg obowiązków, ale też uprawnień. Jakie są w takim razie wady i zalety umowy leasingu?

Wady umowy leasingu 

Leasingobiorca nie jest właścicielem przedmiotu leasingu

Decydując się na zawarcie umowy leasingu musisz liczyć się z tym, że nie będziesz właścicielem przedmiotu leasingu. Właścicielem przedmiotu leasingu przez cały okres trwania umowy jest firma leasingowa. Dopiero po zakończeniu umowy leasingu możesz wykupić przedmiot leasingu na określonych warunkach i wtedy stajesz się jego właścicielem.

To oznacza, że w trakcie trwania umowy nie możesz sam sprzedać np. leasingowanego samochodu.

Liczne obowiązki oraz zakazy wynikające z umowy leasingu

Pamiętaj, że to firma leasingowa jest właścicielem przedmiotu leasingu, a ty jesteś jedynie jego użytkownikiem. Dlatego możesz spotkać się z pewnymi ograniczeniami w użytkowaniu przedmiotu leasingu. 

Przede wszystkim musisz pamiętać, że masz obowiązek korzystać z przedmiotu leasingu zgodnie z jego przeznaczeniem. Musisz także dbać o stan techniczny przedmiotu leasingu, dokonywać konserwacji i napraw, które są niezbędne do zachowania przedmiotu leasingu w stanie niepogorszonym.

Często również bez uzyskania zgody leasingodawcy nie możesz oddać przedmiotu leasingu do używania osobie trzeciej.

Jakiekolwiek przeróbki, doposażenia czy zmiany przeznaczenia przedmiotu leasingu także wymagają uzyskania zgody leasingodawcy.

Stąd przed podpisaniem umowy leasingu warto sprawdzić w umowie jakie konkretnie ograniczenia wynikają z Twojej umowy leasingu. Nieznajomość tych zasad może okazać się kosztowna.

Wysokie opłaty dodatkowe w umowie leasingu

Decydując się na leasing, musisz liczyć się z tym, że prócz comiesięcznych rat, będziesz także musiał pokrywać koszty opłat dodatkowych.

Wśród opłat dodatkowych musisz uwzględnić przede wszystkim opłatę za ubezpieczenie przedmiotu leasingu. Prócz niej opłatą dodatkową może być także opłata za:

 • rejestrację pojazdu;
 • wcześniejsze zakończenie umowy leasingu;
 • cesję umowy leasingu na inny podmiot;
 • koszty windykacji zaległych rat leasingu.

To tylko przykładowe opłaty dodatkowe. Firma leasingowa może dowolnie kształtować rodzaj i wysokość opłat. 

Wysokie kary umowne w umowie leasingu

Zawierając umowę leasingu musisz liczyć się, że leasingodawca może obciążyć cię karą umowną w określonych przypadkach. 

Kara umowna naliczana jest zwykle:

 • w razie wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu;
 • korzystanie z przedmiotu leasingu mimo zakończenia umowy;
 • opóźnienia w wydaniu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.

Przed podpisaniem umowy leasingu warto więc sprawdzić jakie kary umowne wynikają z treści umowy. Wiedza o nich pozwoli w przyszłości uniknąć kosztownych konsekwencji.

Przeczytaj więcej o karach umownych

Skomplikowane zasady rozliczenia umowy leasingu po jej wypowiedzeniu

Po przedwczesnym zakończeniu leasingu firma leasingowa dokonuje rozliczenia umowy. Leasingodawcy często dokonują rozliczenia w sposób skrajnie niekorzystny dla leasingobiorcy. Do takich sytuacji dochodzi zwykle przy wypowiedzeniu umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada leasingobiorca. Chodzi tutaj na przykład o wypowiedzenie umowy z powodu opóźnienia w płatności rat leasingu.

Na podstawie przepisów kodeksu cywilnego firmy leasingowe powinny odliczyć od dochodzonej kwoty to, co uzyskają w związku z zapłatą wszystkich rat przed umówionym terminem i rozwiązaniem umowy.

Jeśli firma leasingowa sprzeda przedmiot leasingu, to kwotę uzyskaną ze sprzedaży powinna odjąć od żądanej od Ciebie kwoty.

Przed zawarciem umowy leasingu warto zastanowić się czy nie będzie to stanowiło dla twojej firmy zbyt dużego obciążenia.

Przeczytaj więcej o rozliczeniu umowy leasingu po jej wypowiedzeniu

Zalety umowy leasingu

Szybkość procedury i stosunkowo niewielka ilość formalności

Leasing w przeciwieństwie do kredytu na zakup danego przedmiotu nie wymaga przejścia aż tylu procedur. Jako przedsiębiorca zainteresowany zawarciem umowy leasingu nie musisz posiadać tak wysokiej zdolności kredytowej, jaka mogłaby być wymagana przez bank do otrzymania kredytu. 

Decyzja o możliwości zawarcia umowy leasingu często podejmowana jest tego samego dnia co złożenie wniosku o zawarcie umowy leasingu.

Brak wpłaty własnej

Leasingodawca nie zawsze wymaga wnoszenia wkładu własnego. Niewątpliwie jest to duże ułatwienie zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy wprawdzie spełniają wymogi do otrzymania leasingu, jednak nie udało im się zgromadzić odpowiedniej kwoty na wkład własny. 

Pamiętaj jednak, że brak dokonania wpłaty własnej wiążę się z odpowiednio wyższą ratą leasingu oraz wyższą kwotą wykupu na koniec leasingu.

Możliwość wyboru przedmiotu leasingu zgodnie z własnymi oczekiwaniami

Zawierając umowę leasingu to ty decydujesz jakie cechy ma mieć przedmiot leasingu. 

Przy zawarciu umowy leasingu na przykład samochodu, możesz zdecydować o kolorze pojazdu, o wyposażeniu dodatkowym czy mocy silnika. Decydując się na droższy model przedmiotu leasingu, możesz odpowiednio wydłużyć czas trwania umowy leasingu, aby uniknąć zbyt wysokiej raty. 

Korzyści podatkowe wynikające z umowy leasingu

Ogromną korzyścią leasingu jest możliwość uwzględnienia wydatków związanych z leasingiem w kosztach uzyskania przychodu.  Leasing może być realną oszczędnością dla Twojej firmy.

Możliwość nabycia przedmiotu leasingu na własność po zakończeniu umowy

Do zalet leasingu na pewno można zaliczyć możliwość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu leasingu. Wykup oznacza nabycie przedmiotu leasingu na własność. Jest on dobrowolny. 

Jeśli nie jesteś zainteresowany nabyciem przedmiotu leasingu na własność, możesz zwrócić przedmiot leasingu firmie leasingowej.

Wady i zalety umowy leasingu – podsumowanie

Jak widać są liczne wady i zalety umowy leasingu. Przed jej podpisaniem warto dokładnie przeczytać umowę i sprawdzić, jakie ryzyka prawne niesie ze sobą jej podpisanie. Większości problemów wynikających z leasingu da się uniknąć. Jednak musisz być świadomy, na co uważać przy realizacji umowy leasingu.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej analizy umowy leasingu lub chcesz skorzystać z porady prawnej dotyczącej umowy leasingu, to zapraszam do KONTAKTU.

Autorka artykułu: Karolina Łaska – aplikantka adwokacka

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  Przedawnienie roszczeń z umowy leasingu
  Umowa leasingu

  Przedawnienie roszczeń z umowy leasingu

  Termin przedawnienia roszczeń z umowy leasingu wynosi 3 lata. Ale do jakich roszczeń odnosi się ten termin? W jaki sposób liczyć przedawnienie roszczeń z umowy leasingu? Na te pytania odpowiadam poniżej. Ile jest lat na dochodzenie roszczeń z umowy leasingu? Leasing należy do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Termin przedawnienia dla roszczeń związanych z […]

  Czytaj więcej
  właściwość sądu w umowie leasingu
  Umowa leasingu

  Właściwość sądu w umowie leasingu

  Ostatnio w moje ręce trafiła (niestety) już popisana umowa leasingu, która stała się pretekstem do powstania tego artykułu. Gdybym otrzymała tę umowę jeszcze przed jej podpisaniem – moja rekomendacja dla korzystającego mogłaby być tylko jedna – nie podpisywać takiej umowy. Dlaczego moja reakcja była tak stanowcza? W postanowieniach końcowych znalazły się niekorzystne zapisy o stosowaniu […]

  Czytaj więcej
  umowa leasingu jest nieważna
  Umowa leasingu

  Kiedy umowa leasingu jest nieważna?

  Leasingodawca i korzystający muszą zawrzeć umowę leasingu w formie pisemnej. W przeciwnym razie umowa leasingu jest nieważna. Nieważność umowy leasingu wynika wprost z art. 709[2] kodeksu cywilnego. Brzmi on następująco: Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Umowa leasingu nie będzie ważna, jeżeli strony zawrą ją: ustnie; mailowo. Czym jest forma pisemna umowy leasingu? […]

  Czytaj więcej