Wady i zalety umowy leasingu  

Wady i zalety umowy leasingu

Leasing to jedna z najkorzystniejszych form finansowania zakupu samochodów czy sprzętu przez firmę. Z leasingiem wiąże się jednak szereg obowiązków, ale też uprawnień. Jakie są w takim razie wady i zalety umowy leasingu?

Wady umowy leasingu 

Leasingobiorca nie jest właścicielem przedmiotu leasingu

Decydując się na zawarcie umowy leasingu musisz liczyć się z tym, że nie będziesz właścicielem przedmiotu leasingu. Właścicielem przedmiotu leasingu przez cały okres trwania umowy jest firma leasingowa. Dopiero po zakończeniu umowy leasingu możesz wykupić przedmiot leasingu na określonych warunkach i wtedy stajesz się jego właścicielem.

To oznacza, że w trakcie trwania umowy nie możesz sam sprzedać np. leasingowanego samochodu.

Liczne obowiązki oraz zakazy wynikające z umowy leasingu

Pamiętaj, że to firma leasingowa jest właścicielem przedmiotu leasingu, a ty jesteś jedynie jego użytkownikiem. Dlatego możesz spotkać się z pewnymi ograniczeniami w użytkowaniu przedmiotu leasingu. 

Przede wszystkim musisz pamiętać, że masz obowiązek korzystać z przedmiotu leasingu zgodnie z jego przeznaczeniem. Musisz także dbać o stan techniczny przedmiotu leasingu, dokonywać konserwacji i napraw, które są niezbędne do zachowania przedmiotu leasingu w stanie niepogorszonym.

Często również bez uzyskania zgody leasingodawcy nie możesz oddać przedmiotu leasingu do używania osobie trzeciej.

Jakiekolwiek przeróbki, doposażenia czy zmiany przeznaczenia przedmiotu leasingu także wymagają uzyskania zgody leasingodawcy.

Stąd przed podpisaniem umowy leasingu warto sprawdzić w umowie jakie konkretnie ograniczenia wynikają z Twojej umowy leasingu. Nieznajomość tych zasad może okazać się kosztowna.

Wysokie opłaty dodatkowe w umowie leasingu

Decydując się na leasing, musisz liczyć się z tym, że prócz comiesięcznych rat, będziesz także musiał pokrywać koszty opłat dodatkowych.

Wśród opłat dodatkowych musisz uwzględnić przede wszystkim opłatę za ubezpieczenie przedmiotu leasingu. Prócz niej opłatą dodatkową może być także opłata za:

 • rejestrację pojazdu;
 • wcześniejsze zakończenie umowy leasingu;
 • cesję umowy leasingu na inny podmiot;
 • koszty windykacji zaległych rat leasingu.

To tylko przykładowe opłaty dodatkowe. Firma leasingowa może dowolnie kształtować rodzaj i wysokość opłat. 

Wysokie kary umowne w umowie leasingu

Zawierając umowę leasingu musisz liczyć się, że leasingodawca może obciążyć cię karą umowną w określonych przypadkach. 

Kara umowna naliczana jest zwykle:

 • w razie wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu;
 • korzystanie z przedmiotu leasingu mimo zakończenia umowy;
 • opóźnienia w wydaniu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.

Przed podpisaniem umowy leasingu warto więc sprawdzić jakie kary umowne wynikają z treści umowy. Wiedza o nich pozwoli w przyszłości uniknąć kosztownych konsekwencji.

Przeczytaj więcej o karach umownych

Skomplikowane zasady rozliczenia umowy leasingu po jej wypowiedzeniu

Po przedwczesnym zakończeniu leasingu firma leasingowa dokonuje rozliczenia umowy. Leasingodawcy często dokonują rozliczenia w sposób skrajnie niekorzystny dla leasingobiorcy. Do takich sytuacji dochodzi zwykle przy wypowiedzeniu umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada leasingobiorca. Chodzi tutaj na przykład o wypowiedzenie umowy z powodu opóźnienia w płatności rat leasingu.

Na podstawie przepisów kodeksu cywilnego firmy leasingowe powinny odliczyć od dochodzonej kwoty to, co uzyskają w związku z zapłatą wszystkich rat przed umówionym terminem i rozwiązaniem umowy.

Jeśli firma leasingowa sprzeda przedmiot leasingu, to kwotę uzyskaną ze sprzedaży powinna odjąć od żądanej od Ciebie kwoty.

Przed zawarciem umowy leasingu warto zastanowić się czy nie będzie to stanowiło dla twojej firmy zbyt dużego obciążenia.

Przeczytaj więcej o rozliczeniu umowy leasingu po jej wypowiedzeniu

Zalety umowy leasingu

Szybkość procedury i stosunkowo niewielka ilość formalności

Leasing w przeciwieństwie do kredytu na zakup danego przedmiotu nie wymaga przejścia aż tylu procedur. Jako przedsiębiorca zainteresowany zawarciem umowy leasingu nie musisz posiadać tak wysokiej zdolności kredytowej, jaka mogłaby być wymagana przez bank do otrzymania kredytu. 

Decyzja o możliwości zawarcia umowy leasingu często podejmowana jest tego samego dnia co złożenie wniosku o zawarcie umowy leasingu.

Brak wpłaty własnej

Leasingodawca nie zawsze wymaga wnoszenia wkładu własnego. Niewątpliwie jest to duże ułatwienie zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy wprawdzie spełniają wymogi do otrzymania leasingu, jednak nie udało im się zgromadzić odpowiedniej kwoty na wkład własny. 

Pamiętaj jednak, że brak dokonania wpłaty własnej wiążę się z odpowiednio wyższą ratą leasingu oraz wyższą kwotą wykupu na koniec leasingu.

Możliwość wyboru przedmiotu leasingu zgodnie z własnymi oczekiwaniami

Zawierając umowę leasingu to ty decydujesz jakie cechy ma mieć przedmiot leasingu. 

Przy zawarciu umowy leasingu na przykład samochodu, możesz zdecydować o kolorze pojazdu, o wyposażeniu dodatkowym czy mocy silnika. Decydując się na droższy model przedmiotu leasingu, możesz odpowiednio wydłużyć czas trwania umowy leasingu, aby uniknąć zbyt wysokiej raty. 

Korzyści podatkowe wynikające z umowy leasingu

Ogromną korzyścią leasingu jest możliwość uwzględnienia wydatków związanych z leasingiem w kosztach uzyskania przychodu.  Leasing może być realną oszczędnością dla Twojej firmy.

Możliwość nabycia przedmiotu leasingu na własność po zakończeniu umowy

Do zalet leasingu na pewno można zaliczyć możliwość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu leasingu. Wykup oznacza nabycie przedmiotu leasingu na własność. Jest on dobrowolny. 

Jeśli nie jesteś zainteresowany nabyciem przedmiotu leasingu na własność, możesz zwrócić przedmiot leasingu firmie leasingowej.

Wady i zalety umowy leasingu – podsumowanie

Jak widać są liczne wady i zalety umowy leasingu. Przed jej podpisaniem warto dokładnie przeczytać umowę i sprawdzić, jakie ryzyka prawne niesie ze sobą jej podpisanie. Większości problemów wynikających z leasingu da się uniknąć. Jednak musisz być świadomy, na co uważać przy realizacji umowy leasingu.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej analizy umowy leasingu lub chcesz skorzystać z porady prawnej dotyczącej umowy leasingu, to zapraszam do KONTAKTU.

Autorka artykułu: Karolina Łaska – aplikantka adwokacka

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  Wypowiedzenie umowy leasingu
  Umowa leasingu
  Umowy

  Wznowienie umowy leasingu w formie pisemnej pod rygorem nieważności

  Leasing wśród przedsiębiorców cieszy się dużym powodzeniem. Leasingują oni nie tylko samochody, ale też maszyny produkcyjne, drukarki czy coraz częściej komputery. Leasing nie przysparza problemów, gdy raty leasingowe regulowane są w terminie. Komplikacje pojawiają się gdy firma leasingowa wypowiedziała umowę, bo przedsiębiorca nie płacił rat w terminie. W jaki sposób strony mogą wznowić umowę leasingu? […]

  Czytaj więcej
  Cechy umowy leasingu
  Umowa leasingu

  Cechy umowy leasingu – na co zwrócić uwagę?

  Leasing to popularna forma finansowania zakupu różnego rodzaju dóbr, takich jak specjalistyczne sprzęty, maszyny czy samochody. Umowa leasingu na pierwszy rzut oka wydaje się podobna do umowy najmu, dzierżawy czy użyczenia. Istnieją jednak określone cechy umowy leasingu, które odróżniają ją od innych podobnych umów. W tym artykule omówię 5 najważniejszych cech umowy leasingu. 1 cecha umowy […]

  Czytaj więcej
  kiedy umowa leasingu wygasa
  Umowa leasingu

  Kiedy umowa leasingu wygasa?

  Do zakończenia leasingu nie zawsze dochodzi wyłącznie na skutek zapłaty wszystkich rat czy z powodu wypowiedzenia umowy leasingu. Umowa leasingu może zakończyć się także przez wygaśnięcie. W jakich okolicznościach umowa leasingu wygasa?  Kiedy umowa leasingu wygasa? Umowa leasingu wygasa najczęściej w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy leasingobiorca utraci rzecz, która jest przedmiotem leasingu. Po drugie, […]

  Czytaj więcej