Kiedy dochodzić 40 euro za niezapłaconą fakturę?

40 euro

Każdy przedsiębiorca prędzej czy później spotka się z sytuacją, w której nie otrzyma zapłaty za zrealizowaną usługę. Koszty prowadzenia windykacji są znaczne, ale jest możliwość obciążenia nierzetelnego kontrahenta zryczałtowaną kwotą za koszty odzyskania należności w wysokości 40, 70 lub 100 euro.

Co to jest rekompensata za koszty odzyskania należności?

Przedsiębiorcy często rezygnowali z windykacji należności za niezapłacone faktury, ponieważ koszty prowadzenia windykacji były zbyt wysokie w stosunku do dochodzonej kwoty. Jednak ustawodawca wprowadził dla nich znaczne ułatwienie. Przedsiębiorca, który nie otrzymał płatności za wystawioną przez siebie fakturę, może dochodzić od innego przedsiębiorcy tzw. rekompensaty za koszty odzyskania należności. Ustawa o terminach płatności w transakcjach handlowych wskazuje, że zryczałtowana kwota rekompensaty stanowi równowartość 40 euro. Jeżeli przedsiębiorca przy prowadzeniu czynności windykacyjnych poniesie wyższe koszty niż równowartość 40 euro, to będzie mógł dochodzić wyższej kwoty, pod warunkiem, że udowodni jej wysokość.

Zmiana przepisów od 1 stycznia 2020

Od stycznia 2020 roku obowiązują nowe stawki rekompensaty za koszty odzyskania należności. Wysokość rekompensaty zależy od wartości nieopłaconej faktury.

Więcej o tym, że od 2020 rekompensata za koszty odzyskania należności wynosi 40, 70 lub 100 euro.

Kiedy można dochodzić rekompensaty?

Jeżeli chcesz dochodzić od swojego kontrahenta równowartości kwoty 40, 70 lub 100 euro, to musisz sprawdzić czy twoje roszczenie spełnia warunki przewidziane w ustawie.

Po pierwsze, równowartości kwoty 40 euro może dochodzić tylko przedsiębiorca od przedsiębiorcy. Jeżeli twoim kontrahentem jest konsument, to niestety nie możesz obciążyć drugiej strony rekompensatą. Jest ona przewidziana tylko w obrocie dwustronnie profesjonalnym.

Po drugie, rekompensaty można dochodzić tylko i wyłącznie w transakcjach handlowych. Czym są więc transakcje handlowe? Są to umowy, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub świadczenie usług. Jeżeli więc wykonałeś innemu przedsiębiorcy projekt jego strony internetowej czy dostarczyłeś rolety antywłamaniowe do jego sklepu, to w takich przypadkach możesz dochodzić rekompensaty.

Po trzecie, musisz sprawdzić kiedy zawarłeś umowę ze swoim kontrahentem. Jeżeli zawarłeś ją po 27 kwietnia 2013, to droga do otrzymania rekompensaty jest otwarta.

Po czwarte, dochodzenie rekompensaty za koszty odzyskania należności jest możliwe od momentu, kiedy kontrahentowi minął termin do zapłaty. Dla przykładu, wystawiłeś fakturę z terminem płatności do dnia 10 stycznia, a więc dopiero od 11 stycznia możesz żądać rekompensaty.

Ale w umowie nie ma zapisu o 40 euro…

Możliwość dochodzenia rekompensaty w wysokości 40, 70 lub 100 euro wynika wprost z ustawy. W umowie nie trzeba dodawać specjalnego zapisu uprawniającego do dochodzenia tej kwoty. Wystarczy spełnić warunki wskazane powyżej.

Ustawodawca poszedł nawet dalej. Jeżeli przedsiębiorcy w umowie wyłączą możliwość dochodzenia rekompensaty w wysokości 40 euro, to taki zapis będzie nieważny – tzn. mimo jego istnienia w umowie, stosują się przepisy ustawy.

Ile to jest 40 euro?

Kwotę 40 euro należy przeliczyć na złotówki, ponieważ ustawa wyraźnie wskazuje, że przedsiębiorcy jest należna równowartość tej kwoty. 40 euro przelicza się na złote polskie według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Brzmi skomplikowanie?  Najlepiej będzie to wytłumaczyć na przykładzie.

Przedsiębiorca wystawił fakturę na kwotę 1.000 zł z terminem płatności do dnia 10 stycznia 2017 r. Świadczenie pieniężne stało się więc wymagalne w styczniu 2017 roku. Do wyliczenia wartości rekompensaty w złotówkach potrzebny jest kurs euro z ostatniego dnia roboczego grudnia 2016 r.

Archiwalne kursy walut można znaleźć na stronie NBP mieszczącej się pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

W piątek 30 grudnia 2016 r. kurs euro wynosił 4,4240 zł, więc równowartość 40 euro to 176,96 zł. Taką też kwotę rekompensaty można dochodzić od nierzetelnego kontrahenta.

Jednak jeżeli chcesz skorzystać z gotowego rozwiązania, to na tej stronie przeliczam 40, 70 lub 100 euro na złotówki.

Podsumowanie

Możliwość dochodzenia od nierzetelnego kontrahenta rekompensaty za koszty odzyskania należności jest sporym ułatwieniem dla przedsiębiorców. Przede wszystkim równowartość 40 euro należy się automatycznie po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie. Przedsiębiorca nie ma obowiązku udowadniać wysokości poniesionej szkody. Ponadto widmo zapłaty dodatkowych 40 euro powinno lepiej mobilizować kontrahenta do terminowego regulowania należności.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej porady w sprawie dochodzenia należności, to zapraszam to KONTAKTU.

6 komentarz “Kiedy dochodzić 40 euro za niezapłaconą fakturę?

 1. Proszę mi powiedzieć mam umowę na dzierżawę z gminą czyli jako taka nie jest to usługa opisana w kodeksie handlowym tylko w kodeksie cywilnym prawda? Czy do opóźnień w płatności za taką usługę może być doliczana rekompensata? Na FV jest pozycja czynsz dzierżawny.

  1. Dzień dobry,

   a czy prowadzi Pan działalność gospodarczą?

   Umowa dzierżawy jest opisana w kodeksie cywilnym.

   W kodeksie spółek handlowych opisane są umowy dotyczące spółek.

 2. Czy rekompensata obejmuje także faktury wystawione i nieopłacone przed dniem wejścia ustawy, tj. 01 stycznia 2020?

  1. W styczniu 2020 roku weszła w życie tylko nowelizacja przepisów o rekompensacie. Natomiast cała ustawa obowiązuje już od 2013 roku. Więc można dochodzić rekompensaty również od niezapłaconych faktur przed 2020 rokiem.

 3. Napisała Pani, że kwotę rekompensaty w wysokości 40 Euro może dochodzić przedsiębiorca od przedsiębiorcy, a jak ma się sprawa kosztów kiedy przedsiębiorca nie wywiązał się ze zlecenia a ja jestem osobą fizyczną nie prowadzącą dział. gospod., która dała zlecenie temu przedsiębiorcy?

  1. Moim zdaniem nie przysługują Pani jako konsumentowi koszty odzyskania należności. Tym bardziej, że rekompensata należy się w przypadku nieuregulowania płatności w terminie, a nie w momencie nie wywiązania się z umowy.

   Natomiast w Pani przykładzie możliwe, że przysługuje Pani prawo do dochodzenia odszkodowania. Co do szczegółów – zapraszam do kontaktu mailowego i przesłania treści umowy, która będzie stanowić podstawę do analizy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  40, 70 lub 100 euro rekompensaty
  40 euro
  Aktualności

  40, 70 lub 100 euro rekompensaty, czyli kara za nieterminową zapłatę

  Płacenie faktur po terminie jest coraz droższe. Zamiast 40 euro przedsiębiorca będzie mógł dochodzić nawet 100 euro zryczałtowanej rekompensaty za koszty odzyskania należności. 1 stycznia 2020 r. weszły w życie zmiany dotyczące wysokości rekompensaty za koszty odzyskania należności. Do tej pory zryczałtowana rekompensata za koszty odzyskania należności stanowiła równowartość kwoty 40 euro. Nie była ona […]

  Czytaj więcej
  40 euro
  40 euro
  Windykacja

  Kiedy dochodzić 40 euro za niezapłaconą fakturę?

  Każdy przedsiębiorca prędzej czy później spotka się z sytuacją, w której nie otrzyma zapłaty za zrealizowaną usługę. Koszty prowadzenia windykacji są znaczne, ale jest możliwość obciążenia nierzetelnego kontrahenta zryczałtowaną kwotą za koszty odzyskania należności w wysokości 40, 70 lub 100 euro. Co to jest rekompensata za koszty odzyskania należności? Przedsiębiorcy często rezygnowali z windykacji należności […]

  Czytaj więcej
  dochodzenie należności za niezapłaconą fakturę
  40 euro
  Windykacja

  Dochodzenie należności za niezapłaconą fakturę

  Zawarłeś umowę na wykonanie projektu graficznego dla przedsiębiorcy. Swoje zadanie wykonałeś. Wystawiłeś fakturę. Minął termin płatności, a pieniędzy na koncie jak nie było, tak nie ma. Odpowiednie prowadzenie windykacji zwiększy szanse na odzyskanie należności. Poniżej kilka praktycznych rad, jak dochodzić należności za niezapłaconą fakturę. Dochodzenie należności za niezapłaconą fakturę – przede wszystkim szybka reakcja Jeżeli […]

  Czytaj więcej