Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Umowę można zawrzeć w różnych formach. Pisemnie, w formie aktu notarialnego, z podpisami notarialnie poświadczonymi czy też w formie dokumentowej i elektronicznej. Jednak niektóre umowy wymagają sporządzenia w konkretny sposób, żeby były w ogóle ważne. Jednym z tych wyjątków jest umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 

Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 

Wymóg zachowania konkretnej formy umowy pośrednictwa wynika z art. 180 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Przepis ten brzmi następująco:

Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

Jeżeli umowa pośrednictwa nie zostanie zawarta w wymagalnej formie, to w ogóle nie będzie ważna. Mimo że pośrednik w obrocie nieruchomościami znalazł dla klienta nabywcę mieszkania, i tak w świetle prawa umowa nie wiąże stron. Uznajemy, że umowy w ogóle nie było.

Pisemna forma umowy pośrednictwa

Z cytowanego przepisu wynika, że umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami musi być zawarta pisemnie lub w formie elektronicznej.

Zacznijmy od formy pisemnej. To popularna forma zawarcia umowy i teoretycznie nie powinna stwarzać problemów. A jednak!

Żeby strony zawarły umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w formie pisemnej, muszą na wydrukowanych egzemplarzach umowy złożyć swój podpis.

Zachowaniem formy pisemnej nie będzie np. skan podpisanej umowy czy akceptacja regulaminu na stronie internetowej. Jeżeli strony umowy pośrednictwa ograniczą się tylko do takich działań, to nie zawrą one skutecznej umowy pośrednictwa.

Elektroniczna forma umowy pośrednictwa

Forma elektroniczna powoduje więcej wątpliwości.

Co przychodzi Ci do głowy, jeżeli myślisz o formie elektronicznej? Pewnie to, że taką umowę można zawrzeć np. przez akceptację regulaminu na stronie internetowej pośrednika czy mailem.

I tu potoczne rozumienie formy „elektronicznej” mija się z prawnym znaczeniem tego słowa.

A to wszystko wynika z art. 78[1] § 1 kodeksu cywilnego:

Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Widzicie różnicę? Forma elektroniczna składa się z dwóch elementów:

 • złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej;
 • podpisania tego oświadczenia podpisem elektronicznym.

Oba te elementy muszą wystąpić razem.

Nasze potoczne rozumienie formy elektronicznej pokrywa się tylko z pierwszym elementem formy elektronicznej – czyli ze złożeniem oświadczenia woli.

Dodatkowo osoba, która zawiera umowę pośrednictwa, musi skorzystać z podpisu elektronicznego. Obecnie wiele firm oferuje możliwość założenia podpisu elektronicznego. Mimo to niewielu przedsiębiorców korzysta z tej możliwości. A szkoda.

Umowa – dwa oświadczenia woli

Oświadczenie jednej i drugiej strony musi być zawarte w formie pisemnej lub elektronicznej. Jeżeli tylko pośrednik podpisze umowę pośrednictwa, a klient wyśle skan tej umowy, to umowa nie będzie zawarta w odpowiedniej formie. A w konsekwencji będzie ona nieważna.

Stąd zarówno jedna, jak i druga strona muszą złożyć swoje podpisy pod umową – czy to własnoręczne, czy elektroniczne.

Jeżeli masz jakieś pytania czy wątpliwości, to zapraszam do KONTAKTU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  data pewna w umowie najmu
  Nieruchomości

  Po co data pewna w umowie najmu?

  Umowa najmu nieruchomości opatrzona jest czasami datą pewną. Czy to konieczne? Data pewna w umowie najmu ma praktyczne zastosowanie. Szczególnie powinni się nią zainteresować przedsiębiorcy wynajmujący biura jako swoje siedziby oraz mieszkanicznicy, którzy wynajmują mieszkanie od właściciela, by później oddawać je w najem krótkoterminowy za pośrednictwem np. portalu Booking.com. O zawarciu umowy najmu z datą […]

  Czytaj więcej
  Okres przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży energii elektrycznej
  Nieruchomości

  Okres przedawnienia roszczeń z umowy pośrednictwa

  Wielokrotnie już pisałam, że należności pieniężne się przedawniają. Oznacza to, że po upływie określonego czasu nie można zmusić drugiej strony do zapłaty wynagrodzenia. Ile wynosi ten okres przedawnienia roszczeń z umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami? Ustawa o gospodarce nieruchomościami Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami została uregulowana w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o […]

  Czytaj więcej
  Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  Nieruchomości

  Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

  Umowę można zawrzeć w różnych formach. Pisemnie, w formie aktu notarialnego, z podpisami notarialnie poświadczonymi czy też w formie dokumentowej i elektronicznej. Jednak niektóre umowy wymagają sporządzenia w konkretny sposób, żeby były w ogóle ważne. Jednym z tych wyjątków jest umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.  Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami  Wymóg zachowania konkretnej formy […]

  Czytaj więcej