Okres przedawnienia roszczeń z umowy pośrednictwa

Okres przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży energii elektrycznej

Wielokrotnie już pisałam, że należności pieniężne się przedawniają. Oznacza to, że po upływie określonego czasu nie można zmusić drugiej strony do zapłaty wynagrodzenia. Ile wynosi ten okres przedawnienia roszczeń z umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami została uregulowana w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Ustawa ta była wiele razy zmieniana. Obowiązujących artykułów dotyczących umowy pośrednictwa zostało kilka. Żaden z nich nie dotyczy okresu przedawnienia.

Gdzie więc szukać odpowiedzi?

Okres przedawnienia roszczeń z umowy pośrednictwa – zasady ogólne

Ustawa o gospodarcze nieruchomościami nie wspomina nic o terminie przedawnienia. Z pomocą przychodzą zapisy kodeksu cywilnego.

Tylko które? Czy te dotyczące świadczenia usług? Sprzedaży? Czy może zasady ogólne?

Rozstrzygnął to Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 12 stycznia 2007 roku (IV CSK 267/06) uznał, że roszczenia z umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przedawniają się na zasadach określonych w art. 118 kodeksu cywilnego.

Brzmi on tak:

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. […]

Okres przedawnienia roszczeń z umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wynosi 3 lata. Ten termin dotyczy jednak tylko roszczeń przedsiębiorców – czyli pośredników w obrocie nieruchomościami.

Jeżeli pośrednik zawiera umowę z innym przedsiębiorcą, to wtedy roszczenia klienta wobec pośrednika też będą przedawniać się z trzyletnim okresem.

Natomiast jeżeli konsument będzie miał jakieś roszczenie wobec pośrednika, to okres przedawnienia jest dłuższy. Wynosi 6 lat.

Nowy upływ terminu przedawnienia

Od lipca 2018 roku obowiązują nowe sposoby liczenia końca terminu przedawnienia.

Wynika to również z art. 118 kodeksu cywilnego:

[…] Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Zgodnie z nowymi zasadami, termin przedawnienia roszczeń z umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami będzie upływał zawsze na koniec roku. Niezależnie od tego, czy będzie to sześcio- czy trzyletni termin przedawnienia.

Jeżeli chcesz skorzystać z indywidualnej porady, to zapraszam do KONTAKTU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  Nieruchomości

  Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

  Umowę można zawrzeć w różnych formach. Pisemnie, w formie aktu notarialnego, z podpisami notarialnie poświadczonymi czy też w formie dokumentowej i elektronicznej. Jednak niektóre umowy wymagają sporządzenia w konkretny sposób, żeby były w ogóle ważne. Jednym z tych wyjątków jest umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.  Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami  Wymóg zachowania konkretnej formy […]

  Czytaj więcej
  niekorzystanie z lokalu zwalnia z zapłaty czynszu
  Nieruchomości

  Czy niekorzystanie z lokalu zwalnia z zapłaty czynszu?

  Skoro nie korzystam, to nie płacę – to częste przeświadczenie wśród najemców nie tylko mieszkań, ale także lokali użytkowych. Ostatnio otrzymałam takie wyjaśnienie od jednego z najemców mieszkania w Warszawie. Wskazał, że za sprawą pandemii koronawirusa nie musi już mieszkać w stolicy. Mieszkanie nie będzie mu zatem potrzebne. Czy jednak faktycznie samo niekorzystanie z wynajmowanego […]

  Czytaj więcej
  przedawnienie roszczeń z najmu
  Nieruchomości

  Przedawnienie roszczeń z najmu

  Przywykliśmy do tego, że terminy przedawnienia roszczeń są długie. Możemy spokojnie czekać na złożenie pozwu dwa, trzy czy nawet sześć lat. Natomiast część roszczeń wynikających z umowy najmu przedawnia się w o wiele krótszym terminie. Dwa, a nawet trzy terminy przedawnienia roszczeń z umowy najmu Możliwe są dwa, a w zasadzie nawet trzy terminy przedawnienia […]

  Czytaj więcej