Okres przedawnienia roszczeń z umowy pośrednictwa

Okres przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży energii elektrycznej

Wielokrotnie już pisałam, że należności pieniężne się przedawniają. Oznacza to, że po upływie określonego czasu nie można zmusić drugiej strony do zapłaty wynagrodzenia. Ile wynosi ten okres przedawnienia roszczeń z umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami została uregulowana w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Ustawa ta była wiele razy zmieniana. Obowiązujących artykułów dotyczących umowy pośrednictwa zostało kilka. Żaden z nich nie dotyczy okresu przedawnienia.

Gdzie więc szukać odpowiedzi?

Okres przedawnienia roszczeń z umowy pośrednictwa – zasady ogólne

Ustawa o gospodarcze nieruchomościami nie wspomina nic o terminie przedawnienia. Z pomocą przychodzą zapisy kodeksu cywilnego.

Tylko które? Czy te dotyczące świadczenia usług? Sprzedaży? Czy może zasady ogólne?

Rozstrzygnął to Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 12 stycznia 2007 roku (IV CSK 267/06) uznał, że roszczenia z umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przedawniają się na zasadach określonych w art. 118 kodeksu cywilnego.

Brzmi on tak:

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. […]

Okres przedawnienia roszczeń z umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wynosi 3 lata. Ten termin dotyczy jednak tylko roszczeń przedsiębiorców – czyli pośredników w obrocie nieruchomościami.

Jeżeli pośrednik zawiera umowę z innym przedsiębiorcą, to wtedy roszczenia klienta wobec pośrednika też będą przedawniać się z trzyletnim okresem.

Natomiast jeżeli konsument będzie miał jakieś roszczenie wobec pośrednika, to okres przedawnienia jest dłuższy. Wynosi 6 lat.

Nowy upływ terminu przedawnienia

Od lipca 2018 roku obowiązują nowe sposoby liczenia końca terminu przedawnienia.

Wynika to również z art. 118 kodeksu cywilnego:

[…] Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Zgodnie z nowymi zasadami, termin przedawnienia roszczeń z umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami będzie upływał zawsze na koniec roku. Niezależnie od tego, czy będzie to sześcio- czy trzyletni termin przedawnienia.

Jeżeli chcesz skorzystać z indywidualnej porady, to zapraszam do KONTAKTU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  właściwość sądu
  Nieruchomości
  Spory sądowe

  Właściwość sądu – do którego sądu złożyć pozew o zapłatę czynszu?

  Składasz pozew o zapłatę. Chcesz odzyskać od najemcy wynagrodzenie za zaległe czynsze najmu. Natomiast nie wiesz, do którego sądu wysłać pozew. Poniżej wyjaśniam, gdzie szukać odpowiedzi na to pytanie, jakie przepisy i zasady musisz wziąć pod uwagę, żeby Twój pozew trafił do odpowiedniego sądu. Na podstawie przedstawionych tu zasad określisz, czy sprawę o zapłatę powinien […]

  Czytaj więcej
  Odpowiedzialność współlokatora za czynsz
  Nieruchomości

  Odpowiedzialność współlokatora za czynsz najmu

  Często jest tak, że najemca, choć umowę najmu podpisał sam, dzieli mieszkanie z innymi osobami. To nie oznacza, że współlokatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zapłatę czynszu. Wynajmujący może dochodzić zapłaty zaległości czynszowych również od innych pełnoletnich osób zamieszkujących wraz z najemcą, nawet jeżeli nie złożyły one podpisów pod umową najmu. Odpowiedzialność współlokatora za czynsz Za zapłatę […]

  Czytaj więcej
  Okres przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży energii elektrycznej
  Nieruchomości

  Okres przedawnienia roszczeń z umowy pośrednictwa

  Wielokrotnie już pisałam, że należności pieniężne się przedawniają. Oznacza to, że po upływie określonego czasu nie można zmusić drugiej strony do zapłaty wynagrodzenia. Ile wynosi ten okres przedawnienia roszczeń z umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami? Ustawa o gospodarce nieruchomościami Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami została uregulowana w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o […]

  Czytaj więcej