Okres przedawnienia roszczeń z umowy pośrednictwa

Okres przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży energii elektrycznej

Wielokrotnie już pisałam, że należności pieniężne się przedawniają. Oznacza to, że upływie określonego czasu nie można zmusić drugiej strony do zapłaty wynagrodzenia. Ile wynosi ten okres przedawnienia roszczeń z umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami została uregulowana w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Ustawa ta była wiele razy zmieniana. Obowiązujących artykułów dotyczących umowy pośrednictwa zostało kilka. Żaden z nich nie dotyczy okresu przedawnienia.

Gdzie więc szukać odpowiedzi?

Okres przedawnienia roszczeń z umowy pośrednictwa – zasady ogólne

Ustawa o gospodarcze nieruchomościami nie wspomina nic o terminie przedawnienia. Z pomocą przychodzą zapisy kodeksu cywilnego.

Tylko które? Czy te dotyczące świadczenia usług? Sprzedaży? Czy może zasady ogólne?

Rozstrzygnął to Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 12 stycznia 2007 r. (IV CSK 267/06) uznał on, że roszczenia z umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przedawniają się na zasadach określonych w art. 118 kodeksu cywilnego.

Brzmi on tak:

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. […]

Okres przedawnienia roszczeń z umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wynosi 3 lata. Jednak ten termin dotyczy tylko roszczeń przedsiębiorców – czyli pośredników w obrocie nieruchomościami.

Jeżeli pośrednik zawiera umowę z innym przedsiębiorcą, to wtedy roszczenia klienta wobec pośrednika też będą przedawniać się z trzyletnim okresem.

Natomiast jeżeli konsument będzie miał jakieś roszczenie wobec pośrednika, to okres przedawnienia jest dłuższy. Wynosi 6 lat.

Nowy upływ terminu przedawnienia

Od lipca 2018 roku obowiązują nowe sposoby liczenia końca terminu przedawnienia.

Wynika to również z art. 118 kodeksu cywilnego:

[..] Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Zgodnie z nowymi zasadami, termin przedawnienia roszczeń z umów o pośrednictwa w obrocie nieruchomościami będzie upływał zawsze na koniec roku. Niezależnie czy będzie to 6 letni czy 3 letni termin przedawnienia.

Jeżeli masz jakieś pytania czy wątpliwości, to zapraszam do KONTAKTU.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *