Krótszy termin przedawnienia roszczeń

termin przedawnienia roszczeń

Weszły w życie nowe przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń. 10 letni termin przedawnienia roszczeń został zastąpiony krótszym 6 letnim terminem. Jednak nie są to jedyne zmiany wprowadzone na mocy nowelizacji kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 13 kwietnia 2018 r.

Termin przedawnienia roszczeń z 10 na 6 lat

Od 9 lipca 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń. Skróceniu uległ najdłuższy z terminów przedawnienia obowiązujący do tej pory. Zamiast 10 lat roszczenia będą przedawniać się z upływem 6 lat.

Dla przedsiębiorców ten termin jest szczególnie istotny z punktu widzenia możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym. Do tej pory roszczenia zasądzone wyrokiem przedawniały się po 10 latach. Teraz przedsiębiorcy będą musieli szybciej składać lub ponawiać wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Trudniejsze dochodzenie należności przeciwko konsumentom

Omawiana nowelizacja również utrudni przedsiębiorcom dochodzenie należności od konsumentów. Do tej pory jeżeli przedsiębiorca dochodził przed sądem przedawnionego roszczenia, to liczył na to, że pozwany nie podniesie zarzutu przedawnienia roszczenia, a tym samym przedsiębiorca uzyska korzystny dla siebie wyrok.

Teraz przedsiębiorca nie będzie mógł liczyć na taki obrót sprawy.

Po upływie terminu przedawnienia roszczenia nie będzie można domagać się zaspokojenia roszczenia, które przysługuje przeciwko konsumentowi. Sąd z urzędu będzie badał czy dane roszczenie nie jest przedawnione. Jak uzna, że uległo ono przedawnieniu, oddali powództwo, nawet gdy pozwany nie podejmie żadnego działania.

Od tej zasady zostało wprowadzonych kilka wyjątków.

Sąd będzie mógł nie uwzględnić okresu przedawnienia roszczenia, jeżeli będą za tym przemawiać względy słuszności. Sąd może w szczególności wziąć pod uwagę długość terminu przedawnienia (im termin będzie krótszy, tym większe szanse na uwzględnienie przedawnionego roszczenia) czy okres od upływu terminu przedawnienia do złożenia powództwa (możliwe, że jeżeli powództwo zostanie złożone dzień po upływie terminu przedawnienia, to sąd nie będzie uwzględniał „automatyzmu” przedawnienia roszczeń).

Jeżeli przedsiębiorca będzie chciał dochodzić przedawnionego roszczenia przeciwko konsumentowi, może jeszcze spróbować przytoczyć okoliczności uzasadniające późniejsze wytoczenie powództwa. Mogą to być chociażby okoliczności po stronie pozwanego – np. konsument zwodził przedsiębiorcę, że przecież za chwilkę zapłaci wymaganą kwotę.

Jednym słowem – przedsiębiorcy będą musieli weryfikować, czy dochodzone przez nich roszczenie przeciwko konsumentom nie jest przedawnione.

W relacjach B2B nic się nie zmieni. Nadal trzeba będzie podnieść zarzut przedawnienia roszczenia.

Łatwiejsze liczenie końca terminu przedawnienia roszczenia

Do tej pory liczenie terminu przedawnienia mogło przysparzać sporo problemów. Do obliczenia terminu przedawnienia trzeba było wiedzieć, kiedy roszczenie stało się wymagalne. A czasami ustalenie tego terminu nie było rzeczą oczywistą. Pisałam o tym m.in w artykule dotyczącym liczenia odsetek.

Teraz będzie łatwiej.

Koniec terminu przedawnienia roszczenia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia roszczenia jest krótszy niż dwa lata.

Nowy przepis ułatwi ustalenie, kiedy roszczenie staje się przedawnione.

Dla prawników będą szykować się gorące zakończenia roku. Do końca grudnia bowiem będzie czas na złożenie do sądu pozwu i tym samym uniknięcie przegrania sporu z uwagi na przedawnienie roszczeń.

Przepisy przejściowe – czyli który termin przedawnienia będzie obowiązywał

Sama wiedza, jaki jest nowy termin przedawnienia roszczeń, nie jest wystarczająca. Bardzo wiele osób zapomina o tzw. przepisach przejściowych. Są to zasady, które pozwolą nam ustalić, do których roszczeń, który termin przedawnienia będzie miał zastosowanie.

Po pierwsze trzeba ustalić czy w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń, nasze roszczenie nie było już przedawnione. Datą graniczną jest tu 9 lipca 2018 roku.

Jeżeli roszczenie w tym dniu było przedawnione, to nowe przepisy nie będą miały zastosowania.

Jeżeli w dniu 9 lipca 2018 roku nasze roszczenie nie było jeszcze przedawnione, a na mocy nowelizacji skrócił się okres przedawnienia (czyli z 10 na 6 lat), to liczymy na nowo bieg terminu przedawnienia od dnia 9 lipca 2018 roku.

Dla przykładu nasze roszczenie przedawniało się z upływem 10 letniego okresu przedawnienia. Termin został skrócony do 6 lat. W dniu 9 lipca 2018 roku roszczenie nie było jeszcze przedawnione, więc sześcioletni termin przedawnienia liczymy od dnia 9 lipca 2018 r. Biorąc pod uwagę, że roszczenia przedawniają się z końcem roku, to nasze roszczenie przedawni się 31 grudnia 2024 roku.

Ale to byłoby za proste.

Należy jeszcze sprawdzić jedną kwestię. Kiedy uległoby przedawnieniu nasze roszczenie, gdy nie weszła w życie nowelizacja ustawy. Jeżeli stary termin upłynąłby szybciej, to niestety ten okres przedawnienia jest dla nas wiążący.

Tu znajdziesz informację o innych, krótszych terminach przedawnienia roszczeń.

Przedawnienie roszczeń a RODO

Termin przedawnienia roszczeń jest również istotny z punktu widzenia RODO.

Rozporządzenie wprowadza zasadę ograniczenia czasu przechowywania danych osobowych. Oznacza to, że dane osobowe nie mogą być przechowywane w nieskończoność. RODO jest bardzo generalne, dlatego podpowiedzi, kiedy należy usunąć dane osobowe, trzeba szukać w przepisach prawa każdego z państw członkowskich.

Termin przedawnienia roszczeń jest wskazówką, kiedy należy usunąć dane osobowe zebrane w związku z realizowaną umową. Krótszy termin przedawnienia roszczenia oznacza, że przedsiębiorcy również szybciej będą musieli usuwać zbędne dane osobowe.

Dużym ułatwieniem pod tym kątem jest także nowy sposób liczenia przedawnienia roszczeń. Dzięki tej zmianie będzie można raz w roku przeprowadzić procedurę usuwania niepotrzebnych danych osobowych. Wcześniej – każde roszczenie miało swój termin przedawnienia – czyli też inny termin na usunięcie danych osobowych. Nowelizacja sposobu obliczenia terminu przedawnienia, to spore ułatwienie pod kątem RODO.

Jeżeli chcesz skorzystać z indywidualnej porady prawnej, to zapraszam do KONTAKTU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  opłata wpis rejestr
  Aktualności

  Uwaga na pisma wzywające do zapłaty za wpis do rejestru firm

  Wpis i dokonanie zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest bezpłatny. Wszelką korespondencję dotyczącą ewentualnych opłat należy traktować z dużą ostrożnością. Ostatnio pojawiło się kilka firm, które rozsyłają do przedsiębiorców informacje o prowadzonych rejestrach i opłatach za wpisanie do nich. Wezwania na pierwszy rzut oka mogą wydawać się pismami urzędowymi, ale nie […]

  Czytaj więcej
  Aktualności

  Podcast: Zawód fotograf, czyli o prawie dla fotografów

  Chciałam Was zaprosić do wysłuchania podcastu Zawód Fotograf. W 10 odcinku odpowiadam na pytania Kuby Ociepy o prawnych aspektach pracy fotografa. Rozmawialiśmy m.in o tym: czy fotograf powinien mieć swój wzór umowy; jakie podstawowe pojęcia prawne z zakresu prawa autorskiego powinien znać fotograf; jak zachować się, gdy ktoś wykorzystuje zdjęcie fotografa; kiedy potrzebna jest zgoda […]

  Czytaj więcej
  prawo dla copywritera
  Aktualności
  Prawo autorskie

  Kurs zostań copywriterem z gościnnym udziałem JZP

  Jeżeli planujesz zostać copywriterem, to za kilka dni startuje kurs przeznaczony dla początkujących copywriterów organizowany przez Tekstowni.pl. Link do kursu znajdziesz tutaj. Dlaczego wspominam o tym kursie? Jedna z jego części dotyczy zagadnień prawnych – czyli tego o czym powinien wiedzieć początkujący copywriter. Miałam przyjemność konsultować prawnie tę część kursu. Ale to nie wszystko. W […]

  Czytaj więcej