Niedozwolone postanowienia w umowie leasingu

Niedozwolone postanowienia w umowie leasingu

Przedsiębiorca, który chce zawrzeć umowę leasingu, ma bardzo małe możliwości negocjowania treści umowy. Najczęściej otrzymuje wzór umowy wraz z ogólnymi warunkami umowy leasingu. Przedsiębiorcy pozostaje tylko podpisać umowę, mimo że jej zapisy są dla niego niekorzystne. Na szczęście ustawodawca zapewnił mu nowe możliwości obrony przed skrajnie niekorzystnymi dla niego zapisami umowy i zmienił przepisy dotyczące klauzul abuzywnych.

Przed 1 stycznia 2021 roku

Prawa, jakie przysługują przedsiębiorcy zawierającemu umowę leasingu, zależą od daty podpisania umowy.

Graniczną datą jest 1 stycznia 2021 roku.

Jeżeli umowa leasingu została zawarta przed 1 stycznia 2021 roku, to firma leasingowa miała większą swobodę w kształtowaniu korzystnych dla siebie zapisów. Mogła wprowadzić do umowy B2B zapisy, które w obrocie konsumenckim uznaje się za klauzule abuzywne.

Niestety w większości przypadków takich niekorzystnych dla przedsiębiorcy zapisów nie dało się podważyć.

Więcej o 5 najpopularniejszych klauzulach abuzywnych

Od 2021 roku duże ułatwienie dla leasingobiorców

Duża zmiana – jeśli nawet nie rewolucja – nastąpiła 1 stycznia 2021 roku.

Jeżeli przedsiębiorca zawarł umowę leasingu w 2021 roku, to firma leasingowa nie powinna umieszczać w umowie abuzywnych zapisów. Będą to takie postanowienia, które nie zostały indywidualnie ustalone z leasingobiorcą. Dodatkowo kształtują one prawa i obowiązki korzystającego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy korzystającego.

Zakaz umieszczania niedozwolonych postanowień umownych dotyczy tylko osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Ale też nie wszystkich.

Firma leasingowa może nadal umieszczać w umowie korzystniejsze dla siebie zapisy, jeżeli dla osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą zawarcie umowy leasingu ma charakter zawodowy. Takim przedsiębiorcą będzie na przykład osoba, która również zajmuje się zawieraniem umów leasingu. W praktyce takie przypadki będą bardzo rzadkie.

Więcej o nowych przepisach dotyczących stosowania klauzul abuzywnych

Warto pamiętać, że jednoosobowymi przedsiębiorcami są również wspólnicy spółek cywilnych. Oni również mogą skorzystać z nowych przepisów dotyczących niedozwolonych postanowień w umowie leasingu.

Jednym słowem – leasing dla firm jednoosobowych będzie o wiele bezpieczniejszy.

Niedozwolone postanowienia w umowie leasingu – dla spółek nic się nie zmienia

Zmiana przepisów dotyczy wyłącznie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Gdy firma leasingowa zawiera umowę np. ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółką komandytową, to nic się nie zmienia. Nadal w umowach mogą być zapisy, które można będzie sklasyfikować jako abuzywne. I co istotniejsze – będą one wiązać strony.

Niedozwolone postanowienia w umowie leasingu – jakie są konsekwencje?

Rozszerzenie ochrony przewidzianej dla konsumentów na niektóre kategorie przedsiębiorców otwiera nowe możliwości kwestionowania zapisów umów leasingu.

Gdy w umowie leasingu zawartej z przedsiębiorcą na prawach konsumenta znajdzie się klauzula abuzywna, to taki zapis nie będzie wiążący dla stron.

Taki niekorzystny zapis może dotyczyć np. sposobu rozliczenia umowy leasingu po jej zakończeniu. Sąd będzie mógł uznać taki zapis za niewiążący dla stron. Wtedy zamiast postanowień umowy zastosuje kodeksowe zasady rozliczenia stron po rozwiązaniu umowy leasingu.

Dlatego jeżeli jakieś postanowienie umowy leasingu budzi podejrzenia przedsiębiorcy, to warto sprawdzić, czy zapis ten nie będzie miał abuzywnego charakteru.

Jeżeli masz wątpliwość co do niedozwolonego postanowienia w Twojej umowie leasingu, to zapraszam do KONTAKTU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  Wady i zalety umowy leasingu
  Umowa leasingu

  Wady i zalety umowy leasingu  

  Leasing to jedna z najkorzystniejszych form finansowania zakupu samochodów czy sprzętu przez firmę. Z leasingiem wiąże się jednak szereg obowiązków, ale też uprawnień. Jakie są w takim razie wady i zalety umowy leasingu? Wady umowy leasingu  Leasingobiorca nie jest właścicielem przedmiotu leasingu Decydując się na zawarcie umowy leasingu musisz liczyć się z tym, że nie […]

  Czytaj więcej
  nieważne wypowiedzenie kilku umów leasingu
  Orzecznictwo
  Umowa leasingu
  Umowy

  Nieważne wypowiedzenie umowy leasingu

  Przedsiębiorca zawarł z jedną firmą leasingową kilka umów leasingu. Opóźniał się z płatnością jednej raty leasingu z tytułu jednej tylko umowy. Czy firma leasingowa może wypowiedzieć wszystkie umowy łączące strony? Kiedy wypowiedzenie kilku umów leasingu przez leasingodawcę jest skuteczne? Czy wypowiedzenie każdej umowy leasingu jest skuteczne? Przed takim problemem stanął Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W […]

  Czytaj więcej
  Analiza umowy leasingu
  Umowa leasingu

  Analiza umowy leasingu – na co zwrócić uwagę?

  Przed zawarciem umowy leasingu warto dowiedzieć się więcej na temat wszystkich kwestii związanych z tą umową i wykonać analizę umowy leasingu. Poświęcenie chwili na sprawdzenie najważniejszych kwestii może uchronić Cię przed podpisaniem niekorzystnej umowy leasingu. Jeżeli masz wątpliwości, co do zapisów umowy, to warto zlecić przygotowanie analizy umowy leasingu kancelarii prawnej. Po pierwsze: wysokość dodatkowych […]

  Czytaj więcej