Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach są niestety standardem. Każdy przedsiębiorca, prowadząc swój biznes, musi liczyć się z tym, że jego kontrahent nie zapłaci mu na czas. Poza rekompensatą za koszty odzyskania należności przedsiębiorca ma jeszcze jeden sposób, żeby zmobilizować swoich kontrahentów – odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Przedsiębiorca, który nie żąda odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, sporo traci. 

Ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych?

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych są wyższe niż zwykłe odsetki za opóźnienie w płatnościach. Zgodnie z ustawą odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych. 

Odsetki tylko w transakcjach handlowych

Odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych nie można dochodzić zawsze. Dotyczącą one tylko zobowiązań wynikających z transakcji handlowej, czyli umowy, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli przedsiębiorcy zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością.

Definicja ta jest bardzo szeroka. Zawiera w sobie również takie umowy jak najem lokalu, umowę sprzedaży energii elektrycznej, umowę o dzieło, umowę o świadczenie usług. Będzie to również umowa na pozycjonowanie strony internetowej. Ważne, żeby umowa była zawarta między przedsiębiorcami.

Dodatkowo nowelizacja ustawy wprowadzająca odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych weszła w życie 1 stycznia 2016 r. Odsetek takich można dochodzić tylko w przypadku umów zawartych po tej dacie. Jeżeli umowa została zawarta 31 grudnia 2015 r., to mimo że termin płatności za wykonanie usługi przypada po 1 stycznia 2016 r., nie można dochodzić odsetek wynikających z transakcji handlowych, lecz zwykłych odsetek za opóźnienie w płatności.

Czy mogę dochodzić odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, gdy nie przewiduje tego umowa?

Nawet jeżeli umowa z kontrahentem nie przewiduje możliwości dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, to można takie odsetki doliczyć swojemu klientowi. Ustawodawca poszedł nawet dalej – jeżeli w umowie przewidziano, że można dochodzić niższych odsetek, to zapis ten będzie nieważny. Przedsiębiorca może dochodzić odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Jednak strony mogą w umowie zastrzec wyższe odsetki niż za opóźnienie w transakcjach handlowych. Taki zapis będzie ważny, o ile wskazane w umowie odsetki nie przewyższają odsetek maksymalnych.

Ile można stracić?

Jeżeli przedsiębiorca nie wie, że może dochodzić odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, sporo traci. Pokazuje to prosty przykład.

Przykład

Termin płatności kwoty 100 000 zł za wykonanie audytu przypada na 2 stycznia 2017 r. Kontrahent uregulował płatność w dniu 25 listopada 2017 r.

Gdy przedsiębiorca nie wie, że może dochodzić od kontrahenta odsetek, zadowoli się tylko kwotą 100 000 zł.

Natomiast gdy przedsiębiorca będzie w błędnym przekonaniu, że może dochodzić tylko odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności, to odzyska kwotę 6252,05 zł.

W przypadku dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych odsetki będą wynosić 8510,96 zł.

Już na pierwszy rzut oka widać, że wiedza o możliwości dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych może się bardzo opłacać. W zależności od tego, czy i jakich odsetek dochodzimy, różnica jest znacząca! W naszym przykładzie różnica między odsetkami ustawowymi za opóźnienie a odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych wynosi 2258,91 zł!

Warto zapamiętać:

 • Jeżeli kontrahent opóźnia się z płatnością, to można dochodzić odsetek.
 • Wysokość odsetek różni się w zależności od stosunku prawnego, z którego płatność wynika.
 • Przedsiębiorcy, którzy zawarli umowę z innymi przedsiębiorcami po 31 grudnia 2015 r., mogą dochodzić odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, które wynoszą 9,5% w skali roku.
 • Odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych można dochodzić, nawet jeżeli umowa tego nie przewiduje.
 

Jeżeli chcesz skorzystać z indywidualnej porady prawnej, to zapraszam do KONTAKTU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  40, 70 lub 100 euro rekompensaty
  40 euro
  Aktualności

  40, 70 lub 100 euro rekompensaty, czyli kara za nieterminową zapłatę

  Płacenie faktur po terminie jest coraz droższe. Zamiast 40 euro przedsiębiorca będzie mógł dochodzić nawet 100 euro zryczałtowanej rekompensaty za koszty odzyskania należności. 1 stycznia 2020 r. weszły w życie zmiany dotyczące wysokości rekompensaty za koszty odzyskania należności. Do tej pory zryczałtowana rekompensata za koszty odzyskania należności stanowiła równowartość kwoty 40 euro. Nie była ona […]

  Czytaj więcej
  windykacja na koszt dłużnika
  40 euro
  Windykacja

  Rekompensata za koszty odzyskania należności, czyli windykacja na koszt dłużnika

  Opóźnienia w płatnościach faktur to zmora przedsiębiorców. Przedsiębiorca nie tylko traci sporo czasu, nerwów, ale także pieniędzy. Stąd ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  w transakcjach handlowych umożliwia prowadzenie windykacji na koszt dłużnika. Wprowadza ona tzw. zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności. Kiedy przedsiębiorca może obciążyć dłużnika kwotą zryczałtowanej rekompensaty? Czy może […]

  Czytaj więcej
  ile to jest 40 euro
  40 euro
  Windykacja

  Kalkulator rekompensaty za koszty odzyskania należności, czyli ile to jest 40, 70 i 100 euro

  W przypadku opóźnienia w płatnościach przedsiębiorca może dochodzić od swojego nierzetelnego kontrahenta równowartości kwoty 40 euro tytułem kosztów odzyskania należności. Natomiast od 1 stycznia 2020 r. obowiązują trzy stawki rekompensaty za koszty odzyskania należności w wysokości 40, 70 i 100 euro. Tu przeczytasz więcej o zmianie przepisów w zakresie wysokości rekompensaty za koszty odzyskania należności  […]

  Czytaj więcej