Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach są niestety standardem. Każdy przedsiębiorca, prowadząc swój biznes, musi liczyć się z tym, że jego kontrahent nie zapłaci mu na czas. Poza rekompensatą za koszty odzyskania należności przedsiębiorca ma jeszcze jeden sposób, żeby zmobilizować swoich kontrahentów – odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Przedsiębiorca, który nie żąda odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, sporo traci. 

Ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych?

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych są wyższe niż zwykłe odsetki za opóźnienie w płatnościach. Zgodnie z ustawą odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych. 

Odsetki tylko w transakcjach handlowych

Odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych nie można dochodzić zawsze. Dotyczącą one tylko zobowiązań wynikających z transakcji handlowej, czyli umowy, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli przedsiębiorcy zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością.

Definicja ta jest bardzo szeroka. Zawiera w sobie również takie umowy jak najem lokalu, umowę sprzedaży energii elektrycznej, umowę o dzieło, umowę o świadczenie usług. Będzie to również umowa na pozycjonowanie strony internetowej. Ważne, żeby umowa była zawarta między przedsiębiorcami.

Dodatkowo nowelizacja ustawy wprowadzająca odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych weszła w życie 1 stycznia 2016 r. Odsetek takich można dochodzić tylko w przypadku umów zawartych po tej dacie. Jeżeli umowa została zawarta 31 grudnia 2015 r., to mimo że termin płatności za wykonanie usługi przypada po 1 stycznia 2016 r., nie można dochodzić odsetek wynikających z transakcji handlowych, lecz zwykłych odsetek za opóźnienie w płatności.

Czy mogę dochodzić odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, gdy nie przewiduje tego umowa?

Nawet jeżeli umowa z kontrahentem nie przewiduje możliwości dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, to można takie odsetki doliczyć swojemu klientowi. Ustawodawca poszedł nawet dalej – jeżeli w umowie przewidziano, że można dochodzić niższych odsetek, to zapis ten będzie nieważny. Przedsiębiorca może dochodzić odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Jednak strony mogą w umowie zastrzec wyższe odsetki niż za opóźnienie w transakcjach handlowych. Taki zapis będzie ważny, o ile wskazane w umowie odsetki nie przewyższają odsetek maksymalnych.

Ile można stracić?

Jeżeli przedsiębiorca nie wie, że może dochodzić odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, sporo traci. Pokazuje to prosty przykład.

Przykład

Termin płatności kwoty 100 000 zł za wykonanie audytu przypada na 2 stycznia 2017 r. Kontrahent uregulował płatność w dniu 25 listopada 2017 r.

Gdy przedsiębiorca nie wie, że może dochodzić od kontrahenta odsetek, zadowoli się tylko kwotą 100 000 zł.

Natomiast gdy przedsiębiorca będzie w błędnym przekonaniu, że może dochodzić tylko odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności, to odzyska kwotę 6252,05 zł.

W przypadku dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych odsetki będą wynosić 8510,96 zł.

Już na pierwszy rzut oka widać, że wiedza o możliwości dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych może się bardzo opłacać. W zależności od tego, czy i jakich odsetek dochodzimy, różnica jest znacząca! W naszym przykładzie różnica między odsetkami ustawowymi za opóźnienie a odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych wynosi 2258,91 zł!

Warto zapamiętać:

 • Jeżeli kontrahent opóźnia się z płatnością, to można dochodzić odsetek.
 • Wysokość odsetek różni się w zależności od stosunku prawnego, z którego płatność wynika.
 • Przedsiębiorcy, którzy zawarli umowę z innymi przedsiębiorcami po 31 grudnia 2015 r., mogą dochodzić odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, które wynoszą 9,5% w skali roku.
 • Odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych można dochodzić, nawet jeżeli umowa tego nie przewiduje.
 

Jeżeli chcesz skorzystać z indywidualnej porady prawnej, to zapraszam do KONTAKTU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  40 euro
  40 euro
  Windykacja

  Kiedy dochodzić 40 euro za niezapłaconą fakturę?

  Każdy przedsiębiorca prędzej czy później spotka się z sytuacją, w której nie otrzyma zapłaty za zrealizowaną usługę. Koszty prowadzenia windykacji są znaczne, ale jest możliwość obciążenia nierzetelnego kontrahenta zryczałtowaną kwotą za koszty odzyskania należności w wysokości 40, 70 lub 100 euro. Co to jest rekompensata za koszty odzyskania należności? Przedsiębiorcy często rezygnowali z windykacji należności […]

  Czytaj więcej
  windykacja na koszt dłużnika
  40 euro
  Windykacja

  Rekompensata za koszty odzyskania należności, czyli windykacja na koszt dłużnika

  Opóźnienia w płatnościach faktur to zmora przedsiębiorców. Przedsiębiorca nie tylko traci sporo czasu, nerwów, ale także pieniędzy. Stąd ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  w transakcjach handlowych umożliwia prowadzenie windykacji na koszt dłużnika. Wprowadza ona tzw. zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności. Kiedy przedsiębiorca może obciążyć dłużnika kwotą zryczałtowanej rekompensaty? Czy może […]

  Czytaj więcej
  odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
  40 euro
  ABC prawa
  Windykacja

  Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

  Opóźnienia w płatnościach są niestety standardem. Każdy przedsiębiorca, prowadząc swój biznes, musi liczyć się z tym, że jego kontrahent nie zapłaci mu na czas. Poza rekompensatą za koszty odzyskania należności przedsiębiorca ma jeszcze jeden sposób, żeby zmobilizować swoich kontrahentów – odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Przedsiębiorca, który nie żąda odsetek ustawowych za opóźnienie […]

  Czytaj więcej