Wypowiedzenie umowy z ważnych powodów

wypowiedzenie umowy z ważnych powodów

Umowa o świadczenie usług czy umowa zlecenie często zawierana jest na czas określony. Czy jednak można taką umowę wypowiedzieć? Jak wygląda wypowiedzenie umowy o świadczenie usług czy umowy zlecenia z ważnych powodów?

Odpowiednie stosowanie przepisów

Kwestie, o których poniżej wspominam, będą dotyczyły zarówno umowy zlecenia, jak i umowy o świadczenie usług.

W cytowanych przepisach widnieje co prawda odniesienie do umowy zlecenia, ale mają one odpowiednie zastosowanie również do umowy o świadczenie usług. To wynika z art. 750 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z tym przepisem:


Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Umowa o świadczenie usług i umowa zlecenie są podobne. To też uzasadnia odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących umowy zlecenia do umowy o świadczenie usług.

Wypowiedzenie umowy z ważnych powodów

Umowę zlecenie czy umowę o świadczenie usług można zawsze wypowiedzieć z ważnych powodów. Wynika to z art. 746 § 3 kodeksu cywilnego.

Przepis ten brzmi tak:

Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Nie można tej zasady zmienić postanowieniami umowy. Jeżeli strony w umowie zleceniu czy o świadczenie usług wyłączą możliwość wypowiedzenia umowy z ważnych powodów, to taki zapis nie będzie ważny.

Jeżeli w umowie znajdzie się zapis zakazujący wypowiedzenia umowy z ważnych powodów, to strona mimo wszystko będzie mogła wypowiedzieć umowę. O ile oczywiście wystąpią ważne powody, które uzasadniają wypowiedzenie umowy.

Czytaj więcej:

Co to są ważne powody przy wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług?

W kodeksie cywilnym nie ma katalogu ważnych powodów, na które możesz się powołać przy wypowiedzeniu umowy z ważnych przyczyn.

To z rozstrzygnięć sądów wynika, co może być ważnym powodem, który uzasadnia wypowiedzenie umowy.

I tak – za ważny powód może być uznana:

 • choroba osoby, która wypowiada umowę;
 • zmiana sytuacji życiowej;
 • zmiana miejsca zamieszkania;
 • uargumentowana utrata zaufania;
 • utrata uprawnień zawodowych przez osobę wykonującą przedmiot umowy;
 • brak kwalifikacji przyjmującego zlecenie do wykonania tego zadania.

To tylko przykładowe wyliczenie. Ważnych powodów jest więcej.

Od konkretnego przypadku zależy, czy coś będzie ważnym powodem uzasadniającym wypowiedzenie umowy zlecenia czy o świadczenie usług. Nie każda choroba będzie uzasadniać wypowiedzenie umowy z powołaniem się na ważne powody. Podobnie nie każda zmiana sytuacji życiowej jest na tyle istotna, żeby wypowiedzieć umowę.

Dlatego przed złożeniem wypowiedzenia umowy z powołaniem się na ważne powody polecam skontaktować się z prawnikiem, żeby ustalić, czy faktycznie w danym przypadku jest szansa na wypowiedzenie umowy z uwagi na ważny powód.

Udowodnienie ważnych powodów

Ważne powody trzeba udowodnić. Strona, która wypowiada umowę, powołując się na ważne powody, powinna mieć dowód na to, że te ważne powody zaistniały.

Jeżeli więc chcemy powołać się na ważny powód przy wypowiedzeniu umowy zlecenia czy o świadczenie usług, to zadbajmy o dowody: mogą to być np. wyniki badań, maile, dokumenty, zdjęcia itp.

Jeżeli chcesz skorzystać z indywidualnej konsultacji z zakresu wypowiedzenia umowy z ważnych powodów, to NAPISZ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  zadatek a zaliczka
  ABC prawa

  Zadatek a zaliczka – co lepiej zapłacić?

  Są takie pojęcia w prawniczym języku, które dla laika znaczą to samo. Jednak pomylenie ich na prawniczym gruncie może przysporzyć sporo problemów. Wcześniej pisałam o różnicach między wypowiedzeniem a odstąpieniem od umowy. Teraz przyszedł czas na kilka słów o różnicach między zadatkiem a zaliczką. Zadatek a zaliczka – wspólne cechy Zadatek i zaliczka są często […]

  Czytaj więcej
  Polityka prywatności
  ABC prawa

  RODO: Czy każda strona musi mieć politykę prywatności?

  Pewnie Cię zaskoczę – konieczność posiadania polityki prywatności nie wynika z RODO.  W rozporządzeniu o ochronie danych osobowych nie ma wymogu posiadania takiego dokumentu jak polityka prywatności. Administrator w momencie pozyskania danych osobowych powinien przekazać właścicielowi danych osobowych informacje o ich przetwarzaniu. O tym mówi RODO. Te informacje jednak nie muszą wcale przybrać formy polityki […]

  Czytaj więcej
  opóżnienie a zwłoka
  ABC prawa

  Jaka jest różnica między opóźnieniem a zwłoką?

  Opóźnienie i zwłoka to kolejne pojęcia, które w normalnym – nieprawniczym – świecie mają zbliżone znaczenie. Gdy jednak wchodzimy na grząski grunt przepisów, każde z tych słów nabiera innego sensu. Jaka jest więc różnica między opóźnieniem a zwłoką? Jaka jest różnica między opóźnieniem a zwłoką? Zacznijmy od tego, co te pojęcia mają wspólnego – każde […]

  Czytaj więcej