Wypowiedzenie umowy z ważnych powodów

wypowiedzenie umowy z ważnych powodów

Umowa o świadczenie usług czy umowa zlecenie często zawierana jest na czas określony. Czy jednak można taką umowę wypowiedzieć? Jak wygląda wypowiedzenie umowy o świadczenie usług czy umowy zlecenia z ważnych powodów?

Odpowiednie stosowanie przepisów

Kwestie, o których poniżej wspominam, będą dotyczyły zarówno umowy zlecenia, jak i umowy o świadczenie usług.

W cytowanych przepisach widnieje co prawda odniesienie do umowy zlecenia, ale mają one odpowiednie zastosowanie również do umowy o świadczenie usług. To wynika z art. 750 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z tym przepisem:


Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Umowa o świadczenie usług i umowa zlecenie są podobne. To też uzasadnia odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących umowy zlecenia do umowy o świadczenie usług.

Wypowiedzenie umowy z ważnych powodów

Umowę zlecenie czy umowę o świadczenie usług można zawsze wypowiedzieć z ważnych powodów. Wynika to z art. 746 § 3 kodeksu cywilnego.

Przepis ten brzmi tak:

Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Nie można tej zasady zmienić postanowieniami umowy. Jeżeli strony w umowie zleceniu czy o świadczenie usług wyłączą możliwość wypowiedzenia umowy z ważnych powodów, to taki zapis nie będzie ważny.

Jeżeli w umowie znajdzie się zapis zakazujący wypowiedzenia umowy z ważnych powodów, to strona mimo wszystko będzie mogła wypowiedzieć umowę. O ile oczywiście wystąpią ważne powody, które uzasadniają wypowiedzenie umowy.

Czytaj więcej:

Co to są ważne powody przy wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług?

W kodeksie cywilnym nie ma katalogu ważnych powodów, na które możesz się powołać przy wypowiedzeniu umowy z ważnych przyczyn.

To z rozstrzygnięć sądów wynika, co może być ważnym powodem, który uzasadnia wypowiedzenie umowy.

I tak – za ważny powód może być uznana:

 • choroba osoby, która wypowiada umowę;
 • zmiana sytuacji życiowej;
 • zmiana miejsca zamieszkania;
 • uargumentowana utrata zaufania;
 • utrata uprawnień zawodowych przez osobę wykonującą przedmiot umowy;
 • brak kwalifikacji przyjmującego zlecenie do wykonania tego zadania.

To tylko przykładowe wyliczenie. Ważnych powodów jest więcej.

Od konkretnego przypadku zależy, czy coś będzie ważnym powodem uzasadniającym wypowiedzenie umowy zlecenia czy o świadczenie usług. Nie każda choroba będzie uzasadniać wypowiedzenie umowy z powołaniem się na ważne powody. Podobnie nie każda zmiana sytuacji życiowej jest na tyle istotna, żeby wypowiedzieć umowę.

Dlatego przed złożeniem wypowiedzenia umowy z powołaniem się na ważne powody polecam skontaktować się z prawnikiem, żeby ustalić, czy faktycznie w danym przypadku jest szansa na wypowiedzenie umowy z uwagi na ważny powód.

Udowodnienie ważnych powodów

Ważne powody trzeba udowodnić. Strona, która wypowiada umowę, powołując się na ważne powody, powinna mieć dowód na to, że te ważne powody zaistniały.

Jeżeli więc chcemy powołać się na ważny powód przy wypowiedzeniu umowy zlecenia czy o świadczenie usług, to zadbajmy o dowody: mogą to być np. wyniki badań, maile, dokumenty, zdjęcia itp.

Jeżeli chcesz skorzystać z indywidualnej konsultacji z zakresu wypowiedzenia umowy z ważnych powodów, to NAPISZ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
  40 euro
  ABC prawa
  Windykacja

  Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

  Opóźnienia w płatnościach są niestety standardem. Każdy przedsiębiorca, prowadząc swój biznes, musi liczyć się z tym, że jego kontrahent nie zapłaci mu na czas. Poza rekompensatą za koszty odzyskania należności przedsiębiorca ma jeszcze jeden sposób, żeby zmobilizować swoich kontrahentów – odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Przedsiębiorca, który nie żąda odsetek ustawowych za opóźnienie […]

  Czytaj więcej
  zarządca sukcesyjny
  ABC prawa

  Zarządca sukcesyjny w jednoosobowej działalności gospodarczej

  Kilka podpisów. Tyle mnie więcej potrzebujesz, żeby wykonać znaczący krok w kierunku bezpieczeństwa Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej. Firma to Ty. Może nawet Ty to firma. A gdyby Ciebie zabrakło? Czy ona będzie bezpieczna? By tak było, pomoże Ci ustanowienie zarządcy sukcesyjnego. Zarządca sukcesyjny Pełnomocnictwo i prokura to dobre rozwiązanie przy założeniu, że mamy do czynienia […]

  Czytaj więcej
  Co copywriter powinien wiedzieć o prawie?
  ABC prawa

  9 kwestii prawnych dla copywritera

  Inspiracja do napisania tego artykułu pojawiła się w trakcie współpracy z Tekstowni.pl. Byłam gościem organizowanego przez Ewę Szczepaniak kursu online dla początkujących copywriterów. Dla tych, który nie wzięli udziału w kursie przygotowałam listę 9 kwestii prawnych, na które powinien zwrócić uwagę początkujący copywriter. 1. Umowa o dzieło czy umowa o świadczenie usług? To podstawowy dylemat […]

  Czytaj więcej