Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach są niestety standardem. Każdy przedsiębiorca prowadząć swój biznes musi liczyć się z tym, że jego kontrahent nie zapłaci mu na czas. Poza rekompensatą za koszty odzyskania należności przedsiębiorca ma jeszcze jeden sposób, żeby zmobilizować swoich kontrahentów – odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Przedsiębiorca, który nie żąda odsetek ustawowych za opoóźnienie w transakcjach handlowych sporo traci. 

Ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych?

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych są wyższe niż zwykłe odsetki za opóźnienie w płatnościach. Zgodnie z ustawą odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych. W tym momencie odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych wynoszą 9,50% w stosunku rocznym. Taka wysokość odsetek będzie obowiązywać co najmniej do końca 2017 r.

 

Odsetki ustawowe za opóźnienie

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

7% w skali roku

9,5% w skali roku

Wysokość odsetek za opóźnienie 

 

Odsetki tylko w transakcjach handlowych

Odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych nie można dochodzić zawsze. Dotyczącą one tylko zobowiązań wynikających z transakcji handlowej, czyli umowy, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli przedsiębiorcy zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością.

Definicja ta jest bardzo szeroka. Zawiera w sobie również takie umowy jak najem lokalu, umowę sprzedaży energii elektrycznej, umowę o dzieło, umowę o świadczenie usług.  Będzie to również umowa na pozycjonowanie strony internetowej. Ważne, żeby umowa była zawarta między przedsiębiorcami.

Dodatkowo nowelizacja ustawy wprowadzająca odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych weszła w życie 1 stycznia 2016 roku. Odsetek takich można dochodzić tylko w przypadku umów zawartych po tej dacie. Jeżeli umowa została  zawarta 31 grudnia 2015 roku, to mimo że termin płatności za wykonanie usługi przypada po 1 stycznia 2016 r. to nie można dochodzić odsetek wynikających z transakcji handlowych, lecz zwykłych odsetek za opóźnienie w płatności.

Czy mogę dochodzić odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych gdy nie przewiduje tego umowa?

Nawet jeżeli umowa z kontrahentem nie przewiduje możliwości dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, to można takie odsetki doliczyć swojemu klientowi. Ustawodawca poszedł nawet dalej – jeżeli w umowie przewidziano, że można dochodzić niższych odsetek to zapis ten będzie nieważny. Przedsiębiorca może dochodzić odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Jednak strony mogą w umowie zastrzec wyższe odsetki niż za opóźnienie w transakcjach handlowych. Taki zapis będzie ważny, o ile wskazane w umowie odsetki nie przewyższają odsetek maksymalnych.

Ile można stracić?

Jeżeli przedsiębiorca nie wie, że może dochodzić odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, sporo traci. Pokazuje to prosty przykład.

Przykład

Termin płatności kwoty 100.000 zł za wykonanie audytu przypada na 2 stycznia 2017 r. Kontrahent uregulował płatność w dniu 25 listopada 2017 r.

Gdy przedsiębiorca nie wie, że może dochodzić od kontrahenta odsetek, zadowoli się tylko kwotą 100.000 zł.

Natomiast gdy przedsiębiorca będzie w błędnym przekonaniu, że może dochodzić tylko odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności, to odzyska kwotę 6.252,05 zł.

W przypadku dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, odsetki będą wynosić 8.510,96 zł.

 

Roszczenie główne

Roszczenie główne z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności

Roszczenie główne z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych

100.000 zł

106.252,05 zł

108.510,96 zł

Już na pierwszy rzut oka widać, że wiedza o możliwości dochodzenia odsetek ustawowy za opóźnienie w transakcjach handlowych może się bardzo opłacać. W zależności od tego czy  i jakich odsetek dochodzimy, różnica jest znacząca! W naszym przykładzie różnica między odsetkami ustawowymi za opóźnienie a odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych wynosi 2.258,91 zł!

Warto zapamiętać:

  • Jeżeli kontrahent opóźnia się z płatnością, to można dochodzić odsetek.
  • Wysokość odsetek różni się w zależności od stosunku prawnego, z którego płatność wynika.
  • Przedsiębiorcy, którzy zawarli umowę z innymi przedsiębiorcami po 31 grudnia 2015 r. mogą dochodzić odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, które wynoszą 9,50% w skali roku.
  • Odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych można dochodzić, nawet jeżeli umowa tego nie przewiduje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *