Spory do 20 000 zł w postępowaniu uproszczonym i nowe opłaty

Roszczenia do 20.000 zł w postępowaniu uproszczonym

Weszły w życie kolejne nowelizacje kodeksu postępowania cywilnego. Do tej pory w ramach postępowania uproszczonego można było dochodzić należności do 10 000 zł, jeżeli m.in. wynikały one z umów łączących strony. W tym momencie wartość należności została podwyższona z 10 000 do 20 000 zł.  Dodatkowo od listopada 2019 r. zmienił się zakres spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym. Również od tego czasu obowiązuje wyższa opłata od pozwu w postępowaniu uproszczonym.

Z 10 000 zł na 20 000 zł

Z początkiem czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, dzięki której zwiększyła się ilość spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym. Do tamtego czasu w postępowaniu uproszczonym mogły być rozpoznawane tylko sprawy do 10 000 zł. W czerwcu 2017 r. ustawodawca podwyższył ten limit do 20 000 zł.

Brzmienie art. 505[1] kodeksu postępowania cywilnego od czerwca 2017 r. było następujące:

Przepisy niniejszego działu stosuje się w następujących sprawach należących do właściwości sądów rejonowych:
1)  o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;
2) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Kolejna nowelizacja i dalsze rozszerzenie stosowania postępowania uproszczonego

W listopadzie 2019 r. znów zmieniły się przepisy dotyczące zakresu spraw, które mogą być rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym.

Teraz co do zasady wszystkie sprawy, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 zł, trafiają do postępowania uproszczonego.

W kodeksie postępowania cywilnego znajdziemy jednak kilka wyłączeń. W tych typach spraw, mimo że wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 zł, nie stosujemy przepisów o postępowaniu uproszczonym.

Te wyjątki są wymienione w zmienionym art. 505 [1] § 2 kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z tym przepisem nie rozpoznaje się w postępowaniu uproszczonym spraw:

 • należących do właściwości sądów okręgowych;
 • małżeńskich i z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi;
 • z zakresu prawa pracy rozpoznawanych z udziałem ławników;
 • niektórych spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Opłata od pozwu w postępowaniu uproszczonym po pierwszej nowelizacji

Za nowelizacją art. 505[1] kodeksu postępowania cywilnego z 2017 r. nie poszła nowelizacja art. 28 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Brzmienie art. 28 wyżej wskazanej ustawy było następujące:

W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia:
1) do 2000 złotych – 30 złotych;
2) ponad 2000 złotych do 5000 złotych – 100 złotych;
3) ponad 5000 złotych do 7500 złotych – 250 złotych;
4) ponad 7500 złotych – 300 złotych.

Za złożenie pozwu przy wartości przedmiotu sporu ponad 7500 zł i nie więcej niż 20 000 zł opłata była taka sama i wynosiła 300 zł.  

W mojej ocenie było to niedopatrzenie.

Ustawodawca również powinien podwyższyć opłatę od pozwu w postępowaniu uproszczonym.

Opłata od pozwu w postępowaniu uproszczonym po nowelizacji z 2019 roku

Faktycznie wraz z kolejnym rozszerzeniem zakresu stosowania postępowania uproszczonego zmieniła się wysokość opłat za wniesienie pozwu w postępowaniu uproszczonym.

Wskazany przeze mnie powyżej art. 28 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych już nie obowiązuje.

Od sierpnia 2018 r. opłata stosunkowa obowiązuje we wszystkich rodzajach postępowań.

Nawet więc jeżeli sprawa nie będzie rozpoznawana w trybie uproszczonym, to do ustalenia opłaty użyjemy tego samego przepisu.

Chodzi o art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Brzmi on następująco:

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:
1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

Widać więc, że od listopada 2019 r. złożenie pozwu w postępowaniu uproszczonym wiąże się z wyższymi kosztami.

Więcej o tym, ile kosztuje złożenie pozwu

Postępowanie uproszczone – o co chodzi?

Postępowanie uproszczone zostało wprowadzone do kodeksu postępowania cywilnego, żeby uprościć i przyspieszyć dochodzenie roszczeń. Ustawodawca wyszedł z założenia, że sprawy o niższej wartości przedmiotu sporu nie są tak skomplikowane.

Jak mylne bywa to założenie, możecie się tylko domyślać.

Niemniej jednak bardzo dużo spraw, które wpływa do sądów dotyczy właśnie sporów poniżej 20 000 zł.

Szybkość postępowania uproszczonego wynika również ze sposobu jego przeprowadzenia.

Więcej o tym, ile trwa postępowanie sądowe

Jeżeli chcesz skorzystać z indywidualnej porady prawnej, to zapraszam do KONTAKTU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  Opłata za pisemne uzasadnienie wyroku
  Aktualności
  Spory sądowe

  Opłata za pisemne uzasadnienie wyroku

  Opłata za pisemne uzasadnienie wyroku to kolejna nowość w polskiej procedurze cywilnej. Od 21 sierpnia 2019 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące opłat za wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku. Ile wynosi opłata za pisemne uzasadnienie wyroku? Opłata za pisemne uzasadnienie wyroku wynosi 100 złotych. Jest to opłata stała. To znaczy, że jej wysokość nie zależy od […]

  Czytaj więcej
  Aktualności

  Jest zielono – czyli podcast o ekologicznych regulacjach prawnych

  Jakiś czas temu otrzymałam od Agnieszki Zdunek prowadzącej podcast Jest zielono zaproszenie do odpowiedzi na kilka pytań dotyczących ekologicznego stylu życia. Od razu odezwała się we mnie prawniczo – socjologiczna dusza. Regulacje prawne są świetnym sposobem na kształtowanie naszych codziennych zachowań. Wystarczy wprowadzić drobne zmiany, żeby zmienić nasze przyzwyczajenia. Umiejętne kształtowanie takich zachowań może wiele […]

  Czytaj więcej
  opłata wpis rejestr
  Aktualności

  Uwaga na pisma wzywające do zapłaty za wpis do rejestru firm

  Wpis i dokonanie zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest bezpłatny. Wszelką korespondencję dotyczącą ewentualnych opłat należy traktować z dużą ostrożnością. Ostatnio pojawiło się kilka firm, które rozsyłają do przedsiębiorców informacje o prowadzonych rejestrach i opłatach za wpisanie do nich. Wezwania na pierwszy rzut oka mogą wydawać się pismami urzędowymi, ale nie […]

  Czytaj więcej