Roszczenia do 20.000 zł w postępowaniu uproszczonym

Roszczenia do 20.000 zł w postępowaniu uproszczonym

Weszła w życie kolejna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego (tzw. pakiet wierzycielski). Do tej pory w ramach postępowania uproszczonego można było dochodzić należności do 10.000 zł jeżeli m.in. wynikały one z umów łączących strony. W tym momencie wartość należności została podwyższona z 10.000 do 20.000 zł. 

Z 10.000 zł na 20.000 zł

Z początkiem czerwca 2017  weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, dzięki której zwiększy się ilość spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym. Do tej pory niższa była kwotowa granica dochodzenia takich spraw i wynosiła 10.000 zł. Teraz granica została podwyższona  do 20.000 zł.

Nowe brzmienie art. 505[1] kodeksu postępowania cywilnego jest następujące:

Przepisy niniejszego działu stosuje się w następujących sprawach należących do właściwości sądów rejonowych:
1)  o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;
2) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Opłaty takie same?

W postępowaniu uproszczonym obowiązują inne opłaty za wniesienie pozwu. Standardowa opłata za złożenie pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł. W postępowaniu uproszczonym opłata jest widełkowa.

Za nowelizacją art. 505[1] kodeksu postępowania cywilnego nie poszła nowelizacja art. 28 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilny.

Obecne brzmienie art. 28 wyżej wskazanej ustawy jest następujące:

W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia:
1) do 2000 złotych – 30 złotych;
2) ponad 2000 złotych do 5000 złotych – 100 złotych;
3) ponad 5000 złotych do 7500 złotych – 250 złotych;
4) ponad 7500 złotych – 300 złotych.

W tym momencie za złożenie pozwu o wartości przedmiotu sporu ponad 7.500 zł a nie więcej niż 20.000 zł opłata będzie taka sama i będzie wynosić 300 zł.  W mojej ocenie jest to niedopatrzenie przy nowelizacji przepisów o postępowaniu uproszczonym. Pewnie niedługo ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych również zostanie znowelizowana, a widełki dostosowane do wartości przedmiotu sporu w wysokości 20.000 zł. Jednak do tego czasu można korzystać ze swoistej „promocji”.

Postępowanie uproszczone – o co chodzi?

Postępowanie uproszczone zostało wprowadzone do kodeksu postępowania cywilnego po to, żeby uprościć i przyśpieszyć dochodzenie roszczeń. Ustawodawca wyszedł z założenia, że sprawy o niższej wartości przedmiotu sporu nie są tak skomplikowane i ich dochodzenie można uprościć. (Jak mylne bywa to założenie, można się tylko domyślać.) Jednak pewnie najwięcej pozwów, które wpływają do polskich sądów, dotyczy właśnie sporów wynikających z zawartych umów do kwoty 20.000 zł. Będą to wszystkie spory dotyczące umów najmu, umów o dzieło, sprzedaży, pożyczek.

Szybkość postępowania uproszczonego wynika również ze sposobu jego przeprowadzenia.

Pisma w postępowaniu uproszczonym należy składać na specjalnych formularzach. Dotyczy to m.in. pozwu, sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczy, zarzutów on nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym czy wniosków dowodowych. Jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia. Wniosek o uzasadnienie wyroku można złożyć bezpośrednio do protokołu, po jego wysłuchaniu. Dodatkowo postępowanie uproszczone jest tańsze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *