Ile kosztuje złożenie pozwu?

ile kosztuje złożenie pozwu

Jeżeli przedsiębiorca chce złożyć pozew, to musi liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów. Ile kosztuje złożenie pozwu? Wysokość opłat zależy w większości od wartości dochodzonego roszczenia.  Im wyższa jest dochodzona kwota, tym wyższe są opłaty związane z wniesieniem powództwa. 

Ile kosztuje złożenie pozwu?

Na główne koszty postępowania sądowego składa się:

 1. opłata sądowa za złożenie pozwu
 2. koszty zastępstwa procesowego
 3. opłata skarbowa za przedłożenie dokumentu pełnomocnictwa.

W toku postępowania mogą się pojawić jeszcze dodatkowe koszty, które trzeba będzie ponieść. Może to być zaliczka na poczet wynagrodzenia biegłego, czy koszty sporządzenia operatu szacunkowego.

Opłata sądowa za złożenie pozwu występuje zawsze. Natomiast koszty związane z udziałem zawodowego pełnomocnika ponoszone są tylko wtedy, gdy zawodowy pełnomocnik (radca prawny czy adwokat) zastępuje stronę w postępowaniu.

Opłata sądowa za złożenie pozwu

Nie ma możliwości wniesienia powództwa za darmo.  Konieczność wniesienia opłaty sądowej stanowi zabezpieczenie przed masowym składaniem pozwów. Nic tak nie studzi zapałów, jak konieczność wyłożenia z własnej kieszeni kilku groszy.

Najczęściej opłata sądowa za złożenie pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł. Jeżeli przy obliczeniu opłaty wyjdzie nam niepełna kwota, to należy zaokrąglić ją w górę do pełnej złotówki.

Przykład nr 1

Powód dochodzi od pozwanego zapłaty 10.456 zł za niezapłaconą fakturę wraz z właściwymi odsetkami. Ta kwota stanowi naszą wartość przedmiotu sporu i od niej obliczamy 5%. Iloczyn wynosi 522,80 zł, więc za wniesienie pozwu należy zapłacić 523 zł.

Przykład nr 2

Powód dochodzi od pozwanego zapłaty 80 zł za niezapłaconą fakturę wraz z właściwymi odsetkami. Ta kwota stanowi naszą wartość przedmiotu sporu i od niej obliczamy 5%. To stanowi  4 zł zł, więc za wniesienie pozwu należy zapłacić opłatę minimalną – 30 zł.

Nie zawsze 5% wartości przedmiotu sporu

Jednak nie w każdym przypadku obliczenie opłaty sądowej będzie takie proste. Zdarzają się tryby złożenia pozwu, w których opłata jest niższa niż 5% wartości przedmiotu sporu.

„Tańszymi” postępowaniami są:

 1. elektroniczne postępowanie upominawcze;
 2.  postępowanie nakazowe;
 3.  postępowanie uproszczone.

Koszty złożenia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz w postępowaniu nakazowym wynoszą 1/4 opłaty podstawowej. W pewnych sytuacjach trzeba będzie dopłacić 3/4 opłaty. W elektronicznym postępowaniu upominawczym będzie miało to miejsce, gdy sprawa zostanie przekazana do normalnego trybu postępowania. W postępowaniu nakazowym, gdy sąd wyda nakaz zapłaty, a pozwany nie zgada się z tym rozstrzygnięciem, to on będzie musiał wnieść brakującą opłatę za złożenie zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Stanowi to wyjątek od zasady, że to zawsze powód uiszcza opłatę za złożenie pozwu.

Natomiast koszty opłaty od pozwu w postępowaniu uproszczonym (czyli np. gdy dochodzimy roszczenia do 10.000 zł, które wynika z zawartej umowy) kształtują się widełkowo. Jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi do 2000 zł to opłata jest równa opłacie minimalnej, czyli 30 zł. Gdy dochodzone roszczenie wynosi ponad 2.000 zł a nie więcej niż 5.000 zł – 100 zł. Natomiast 250 zł opłaty należy zapłacić, jeżeli dochodzone roszczenie jest wyższe niż 5.000 zł, a nie wyższe niż 7.500 zł. Natomiast 300 zł opłaty pobiera się, gdy roszczenie wynosi ponad 7.500 zł.

Koszty zastępstwa procesowego

Dodatkowo strona zastępowana w toku sprawy przez zawodowego pełnomocnika może dochodzić od drugiej strony kosztów zastępstwa procesowego przez zawodowego pełnomocnika. Wysokość wynagrodzenia określają dwa rozporządzenia: jedno dla stawek radców prawnych, drugie dla stawek adwokatów. Jednak stawki w obu rozporządzeniach kształtują się w sposób analogiczny.

I tak wysokość kosztów zastępstwa procesowego kształtują się w zależności od wartości przedmiotu sporu.

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 • do 500 zł – 90 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Zwrot kosztów po wygranej

Wyżej wskazane koszty pozwany odzyska, gdy wygra proces. Wtedy sąd orzeknie o zwrocie przez pozwanego powodowi kosztów postępowania. Jednak ta zasada działa również w drugą stronę. Gdy sąd oddali powództwo (powód przegra sprawę), powód będzie musiał zwrócić koszty pozwanemu. Najczęściej będą to tylko koszty zastępstwa procesowego, chyba że pozwany składał zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Chcesz zwrot kosztów – złóż wniosek

Sąd nie rozstrzygnie o kosztach postępowania bez wniosku strony o zasądzenie ich od przeciwnika procesowego. Warto o tym pamiętać.

Przykładowy wniosek o zasądzenie kosztów postępowania może brzmieć następująco:

Wnoszę o zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, według norm przepisanych.

Bez takiego wniosku sąd z własnej inicjatywy nie zasądzi kosztów postępowania.  Wniosek trzeba złożyć przed wydaniem wyroku w danej instancji. Oznacza to, że nie można w sposób skuteczny złożyć wniosku o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego przed sądem pierwszej instancji, gdy sprawę rozpoznaje sąd na skutek apelacji złożonej przez jedną stronę. Najlepiej złożyć wniosek o zasądzenie kosztów postępowania w pierwszym piśmie procesowym tj. albo w pozwie albo w odpowiedzi na pozew.

Przed złożeniem pozwu, należy więc sprawdzić ile kosztuje złożenie pozwu. Koszty postępowania plus analiza szans na powodzenie  pozwu, to pierwsze podstawowe kroki, które należy zrobić przed złożeniem każdego pozwu.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *