Ile kosztuje złożenie pozwu?

ile kosztuje złożenie pozwu

Jeżeli przedsiębiorca chce złożyć pozew, to musi liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów postępowania sądowego. Ile kosztuje złożenie pozwu? Wysokość opłat zależy w większości od wartości dochodzonego roszczenia. Im wyższa jest dochodzona kwota, tym wyższe są opłaty związane z wniesieniem powództwa. 

Ile kosztuje złożenie pozwu?

Na główne koszty postępowania sądowego składa się:

 1. opłata sądowa za złożenie pozwu;
 2. koszty zastępstwa procesowego (wynagrodzenie prawnika);
 3. opłata skarbowa za przedłożenie dokumentu pełnomocnictwa.

W toku postępowania mogą się pojawić jeszcze dodatkowe koszty, które trzeba będzie ponieść. Może to być zaliczka na poczet wynagrodzenia biegłego, czy koszty sporządzenia operatu szacunkowego.

Opłata sądowa za złożenie pozwu występuje zawsze. Natomiast koszty związane z udziałem zawodowego pełnomocnika ponoszone są tylko wtedy, gdy zawodowy pełnomocnik (radca prawny czy adwokat) zastępuje stronę w postępowaniu.

Jeżeli nie stać Cię na złożenie pozwu, to możesz złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych.

Opłata sądowa za złożenie pozwu

Nie ma możliwości wniesienia powództwa za darmo.

Konieczność wniesienia opłaty sądowej stanowi zabezpieczenie przed masowym składaniem pozwów.

Nic tak nie studzi zapałów, jak konieczność wyłożenia z własnej kieszeni kilku groszy.

Zmiana wysokości opłat w sierpniu 2019 roku

W sierpniu 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zmieniała ona zasady określania wysokości kosztów sądowych, w tym np. kosztów za złożenie pozwu.

Stąd poniżej opisuję jakie były zasady określenia wysokości opłaty przed i po zmianie przepisów w 2019 roku.

Wysokość opłat przed sierpniem 2019 roku

Przed sierpniem 2019 roku najczęściej opłata sądowa za złożenie pozwu wynosiła 5% wartości przedmiotu sporu. Było to nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł. Jeżeli przy obliczeniu opłaty wyszła  niepełna kwota, to należy zaokrąglić ją w górę do pełnej złotówki.

Przykład 

Powód dochodzi od pozwanego zapłaty 100.456 zł za niezapłaconą fakturę wraz z właściwymi odsetkami. Ta kwota stanowi naszą wartość przedmiotu sporu i od niej obliczamy 5%. Iloczyn wynosi 5.022,80 zł, więc za wniesienie pozwu należy zapłacić 5.023 zł.

Nie zawsze 5% wartości przedmiotu sporu

Jednak nie w każdym przypadku obliczenie opłaty sądowej do sierpnia 2019 roku odbywało się w taki sposób. Koszty opłaty od pozwu w postępowaniu uproszczonym (czyli np. gdy dochodziliśmy roszczenia do 20.000 zł, które wynikało np. z zawartej umowy) kształtowały się widełkowo.

Jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosiła do 2000 złotych to opłata jest równa opłacie minimalnej, czyli 30 złotych

Gdy dochodzone roszczenie wynosiło ponad 2.000 złotych a nie więcej niż 5.000 zł – 100 złotych.

Natomiast 250 złotych opłaty należało zapłacić, jeżeli dochodzone roszczenie było wyższe niż 5.000 złotych, a nie wyższe niż 7.500 złotych.

Natomiast 300 złotych opłaty pobierało się, gdy roszczenie wynosiło ponad 7.500 złotych.

Nowe wysokości opłat sądowych w 2019 roku

W sierpniu 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o kosztach sądowych, która upraszcza ustalenie wysokości opłaty od pozwu.

W sprawach, których wartość przedmiotu sporu do 20.000 złotych zawsze wysokość opłaty ustala się widełkowo.

Dotyczy to nie tylko spraw dochodzonych w postępowaniu uproszczonym.

Również oznacza to, że do spraw o 20.000 złotych nie obowiązuje zasada opłaty w wysokości 5% dochodzonego roszczenia.

Owe widełki kształtują się następująco:

 • w sprawach do 500 złotych opłata wynosi 30 złotych;
 • w sprawach o wartości przedmiotu sporu ponad 500 złotych, a do 1500 złotych opłata wynosi 100 złotych;
 • w sprawach o wartości przedmiotu sporu ponad 1500 złotych, a do 4000 złotych opłata wynosi 200 złotych;
 • w sprawach o wartości przedmiotu sporu ponad 4000 złotych, a do 7500 złotych opłata wynosi 400 złotych;
 • w sprawach o wartości przedmiotu sporu ponad 7.500 złotych, a do 10.000 złotych opłata wynosi 500 złotych;
 • w sprawach o wartości przedmiotu sporu ponad 10.000 złotych, a do 15.000 złotych opłata wynosi 750 złotych;
 • w sprawach o wartości przedmiotu sporu ponad 15.000 złotych, a do 20.000 złotych oplata wynosi 1.000 złotych.

Opłatę w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu obliczamy dopiero jeżeli ta wartość przekracza 20.000 złotych.

Wcześniej maksymalna opłata mogła wynieść 100.000 złotych.

Od sierpnia 2019 roku kwota ta jest wyższa i wynosi 200.000 złotych, czyli dwa razy tyle.

Od 2019 prościej, ale drożej

Od sierpnia 2019 roku ustalenie opłaty od pozwu w sprawach, gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi do 20.000 złotych jest prostsze.

Nie trzeba obliczać za każdym razem, ile wynosi 5% dochodzonej kwoty i zaokrąglać otrzymany wynik w górę do pełnej złotówki. Wystarczy spojrzeć, w których widełkach mieści się wartość przedmiotu sporu. I już wiadomo, ile trzeba będzie zapłacić za złożenie pozwu.

Nie trzeba też zastanawiać się czy sprawa będzie rozpoznawana w postępowaniu uproszczonym czy nie.

Opłaty za pozew są jednak o wiele wyższe.

Na przykład, przed sierpniem 2019 roku opłata za pozew o zapłatę 19.000 za wykonaną usługę wynosiła 300 złotych. Teraz za złożenie takiego pozwu trzeba zapłacić 1.000 złotych.  Różnica wynosi aż 700 złotych!

Tańsze tryby postępowania

Są jednak dwa postępowania, w których pobiera się jedynie część opłaty ustalonej w przytoczony powyżej sposób.

Zasady te obowiązywały obowiązywały również przed sierpniem 2019 roku i nadal są aktualne.

„Tańszymi” postępowaniami są:

 1. elektroniczne postępowanie upominawcze;
 2.  postępowanie nakazowe;

Koszty złożenia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz w postępowaniu nakazowym wynoszą 1/4 opłaty podstawowej.

W pewnych sytuacjach trzeba będzie dopłacić brakujące 3/4 opłaty.

W postępowaniu nakazowym, gdy sąd wyda nakaz zapłaty, a pozwany nie zgadza się z tym rozstrzygnięciem, to on będzie musiał wnieść brakującą opłatę za złożenie zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Stanowi to wyjątek od zasady, że to zawsze powód uiszcza opłatę za złożenie pozwu.

Koszty zastępstwa procesowego

Dodatkowo strona zastępowana w toku sprawy przez zawodowego pełnomocnika może dochodzić od drugiej strony kosztów zastępstwa procesowego przez zawodowego pełnomocnika.

Wysokość wynagrodzenia określają dwa rozporządzenia: jedno dla stawek radców prawnych, drugie dla stawek adwokatów.

Jednak stawki w obu rozporządzeniach kształtują się w sposób analogiczny.

I tak wysokość kosztów zastępstwa procesowego kształtują się w zależności od wartości przedmiotu sporu.

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 • do 500 zł – 90 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Zwrot kosztów po wygranej

Wyżej wskazane koszty pozwany co do zasady będzie mógł odzyskać od pozwanego, gdy wygra sprawę.

Więcej o zasadach zwrotu kosztów procesu

Wtedy sąd orzeknie o zwrocie przez pozwanego powodowi kosztów postępowania.

Jednak ta zasada działa również w drugą stronę.

Gdy sąd oddali powództwo (powód przegra sprawę), powód będzie musiał zwrócić koszty pozwanemu.

Najczęściej będą to tylko koszty zastępstwa procesowego, chyba że pozwany składał zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Wniosek o zwrot kosztów

Sąd nie rozstrzygnie o kosztach postępowania bez wniosku strony o zasądzenie ich od przeciwnika procesowego.

Jest od tego wyjątek – tj. gdy strona nie jest zastępowana przez zawodowego pełnomocnika. Wtedy sąd z urzędu zasądzi zwrot kosztów procesu.

Jednak co ważne, gdy strona nie jest reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika, to nie przysługują jej koszty zastępstwa procesowego przez zawodowego pełnomocnika.

Skoro strona nie korzysta z pomocy adwokata, to nie należy jej się zwrot „wynagrodzenia” za pomoc prawnika.

Ostatnio otrzymałam od jednego z czytelników takie pytanie, więc chciałam, żeby ta informacja jasno wybrzmiała.

Ile kosztuje złożenie pozwu – podsumowanie

Przed złożeniem pozwu, należy więc sprawdzić ile kosztuje złożenie pozwu.

Wyliczenie, które przedstawiłam powyżej dotyczy kosztów postępowania przed sądem pierwszej instancji.

Jeżeli wyrok będzie niekorzystny dla strony przysługuje jej prawo do złożenia apelacji. A to wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Dlatego warto dążyć do ugodowego zakończenia spaw i zawarcia ugody.  Tym bardziej, że sprawa sądowa może trwać bardzo długo.

Więcej o tym ile może toczyć się sprawa w sądzie i o tym dlaczego warto zawrzeć ugodę.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *