Wznowienie umowy leasingu w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Wypowiedzenie umowy leasingu

Leasing wśród przedsiębiorców cieszy się dużym powodzeniem. Leasingują oni nie tylko samochody, ale też maszyny produkcyjne, drukarki czy coraz częściej komputery. Leasing nie przysparza problemów, gdy raty leasingowe regulowane są w terminie. Komplikacje pojawiają się gdy firma leasingowa wypowiedziała umowę, bo przedsiębiorca nie płacił rat w terminie. W jaki sposób strony mogą wznowić umowę leasingu?

Wznowienie umowy leasingu

Przyjmijmy, że firma leasingowa skutecznie wypowiedziała umowę, bo korzystający nie uregulował płatności w terminie.

W takim przypadku część leasingodawców stawia sprawę tak:  leasingobiorco zapłać nam opłatę wznowieniową, a umowa będzie znów wiążąca. 

Firma leasingowa uznaje, że skutecznie wypowiedziała umowę, bo nastąpiło to z zachowaniem warunków wynikających z umowy albo kodeksu cywilnego.

Gdy leasingobiorca zapłaci opłatę wznowieniową, to umowa leasingu automatycznie znów obowiązuje. 

Czy takie działanie firmy leasingowej jest prawidłowe?

Zawarcie umowy leasingu w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Rzadko ustawodawca wymaga zawierania umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Na palcach jednej ręki mogę policzyć takie przypadki.

Umowa leasingu jest w tym przypadku wyjątkiem. Musi być zawarta na piśmie. Zawarcie jej w inny sposób (ustnie, mailowo), będzie nieskuteczne. Umowa nie będzie ważna.

Wynika to wprost z art. 709[2] kodeksu cywilnego:

Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. 

Co ważniejsze – jeżeli strony chcą zmienić postanowienia umowy leasingu – to również musi to nastąpić w formie pisemnej. 

Wznowienie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Część firm leasingowych po zapłacie przez leasingobiorcę zaległych rat oraz opłaty za wznowienia umowy, uznaje, że umowa leasingu dalej obowiązuje. 

Moim zdaniem jest to błędna praktyka firm leasingowych.

W takim przypadku  Strony powinny zawrzeć nawą pisemną umowę lub przynajmniej pisemnie potwierdzić wznowienie umowy.

Skuteczne odwołanie wypowiedzenia umowy leasingu 

Czy jednak zawsze po wypowiedzeniu umowy konieczne jest pisemne wznowienie umowy? 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 kwietnia 2016 r. (I CSK 283/15), wskazał, że wypowiedzianą umowę leasingu można kontynuować, gdy np. leasingodawca odwołałby swoje oświadczenie woli zgodnie z art. 61 § 1 kodeksu cywilnego.

Przepis ten brzmi następująco:

Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

Firma leasingodawca może cofnąć wypowiedzenie umowy leasingu, gdy oświadczenie o cofnięciu dotrze jednocześnie lub wcześniej z wypowiedzeniem umowy.

Jeszcze nie spotkałam się z taką sytuacją.

Trudno to sobie wyobrazić, żeby firma leasingowa jednocześnie wypowiadałaby umowę leasingu i cofałaby to oświadczenie.

W praktyce więc jeżeli strony będą chciały wznowić umowę leasingu, to muszą zrobić to w formie pisemnej.

Konsekwencje niezachowania formy pisemnej

Co się stanie, gdy strony błędnie wznowią umowę leasingu?

Każdy przypadek należy rozpatrywać oddzielnie. Jednak takie błędne wznowienie umowy może np. wpłynąć na sposób rozliczenia umowy leasingu po jej kolejnym rozwiązaniu.

Przeczytaj więcej o rozliczeniu umowy leasingu po jej rozwiązaniu

Błędne wznowienie umowy leasingu może również zmieniać zasady odpowiedzialności firmy leasingowej za wady przedmiotu leasingu.

Przeczytaj więcej o rękojmi za wady przedmiotu leasingu

Jeżeli chcesz skorzystać z indywidualnej porady w sprawie wznowienia umowy leasingu, to zapraszam do KONTAKTU.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  umowa leasingu jest nieważna
  Umowa leasingu

  Kiedy umowa leasingu jest nieważna?

  Leasingodawca i korzystający muszą zawrzeć umowę leasingu w formie pisemnej. W przeciwnym razie umowa leasingu jest nieważna. Nieważność umowy leasingu wynika wprost z art. 709[2] kodeksu cywilnego. Brzmi on następująco: Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Umowa leasingu nie będzie ważna, jeżeli strony zawrą ją: ustnie; mailowo. Czym jest forma pisemna umowy leasingu? […]

  Czytaj więcej
  kiedy umowa leasingu wygasa
  Umowa leasingu

  Kiedy umowa leasingu wygasa?

  Do zakończenia leasingu nie zawsze dochodzi wyłącznie na skutek zapłaty wszystkich rat czy z powodu wypowiedzenia umowy leasingu. Umowa leasingu może zakończyć się także przez wygaśnięcie. W jakich okolicznościach umowa leasingu wygasa?  Kiedy umowa leasingu wygasa? Umowa leasingu wygasa najczęściej w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy leasingobiorca utraci rzecz, która jest przedmiotem leasingu. Po drugie, […]

  Czytaj więcej
  nieważne wypowiedzenie kilku umów leasingu
  Orzecznictwo
  Umowa leasingu
  Umowy

  Nieważne wypowiedzenie umowy leasingu

  Przedsiębiorca zawarł z jedną firmą leasingową kilka umów leasingu. Opóźniał się z płatnością jednej raty leasingu z tytułu jednej tylko umowy. Czy firma leasingowa może wypowiedzieć wszystkie umowy łączące strony? Kiedy wypowiedzenie kilku umów leasingu przez leasingodawcę jest skuteczne? Czy wypowiedzenie każdej umowy leasingu jest skuteczne? Przed takim problemem stanął Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W […]

  Czytaj więcej