Ile „kosztuje” sprzeciw od nakazu zapłaty?

koszty sprzeciwu od nakazu zapłaty

Otrzymałaś_eś nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym czy w postępowaniu nakazowym. Pewnie Twoją pierwszą myślą jest, że masz 14 dni na złożenie sprzeciwu lub zarzutów. W przeciwnym razie nakaz zapłaty się uprawomocni i zasądzoną kwotę trzeba będzie zapłacić. A czy pomyślałaś_eś o tym, ile wynoszą realne koszty sprzeciwu od nakazu zapłaty i jakie masz szanse na pozytywne zakończenie dla siebie tego sporu?

Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty nie wiąże się dla Ciebie z żadną dodatkową opłatą sądową (chyba że składasz zarzuty w postępowaniu nakazowym).

Jest jednak kilka dodatkowych kosztów, których na pierwszy rzut oka zapewne nie dostrzegasz.

Zanim więc złożysz sprzeciw, ustal, jakie są faktyczne koszty złożenia sprzeciwu.

Nie zawsze złożenie „taktycznego” sprzeciwu (tylko żeby odsunąć w czasie zapłatę należności) będzie dla Ciebie korzystne.

Odsetki za opóźnienie w płatności za dłuższy okres

Po pierwsze ustal, ile będziesz musiał_a zapłacić odsetek, jeżeli sprawa sądowa zakończy się rok czy dwa lata później.

W nakazie zapłaty nie znajdziesz konkretnej kwoty odsetek. Sąd określa jedynie, w jaki sposób obliczyć wartość odsetek, tzn. podaje:

 • kwotę, od której należy liczyć odsetki;
 • rodzaj odsetek – np. odsetki ustawowe za opóźnienie, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych;
 • początkową datę, od której należy liczyć odsetki;
 • końcową datę – jest to najczęściej dzień, w którym pozwany reguluje należność na rzecz powoda, tzw. dzień zapłaty.

Zrób wyliczenie wysokości odsetek z założeniem, że sprawa sądowa skończy się za rok, dwa i trzy. To może być całkiem pokaźna kwota.

W internecie są dostępne kalkulatory, które pomogą Ci oszacować te wartości.

Więcej o czasie trwania postępowania sądowego

Wyższe koszty zastępstwa procesowego

Złożenie sprzeciwu czy zarzutów od nakazu zapłaty również przekłada się na wyższe koszty zastępstwa procesowego.

Pamiętaj, że zwrot kosztów zastępstwa procesowego przysługuje powodowi, o ile jest reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika.

Gdy pozwany skutecznie wniesie sprzeciw od nakazu zapłaty, wysokość kosztów zastępstwa procesowego ustala się na zasadach ogólnych, czyli jest drożej.

Jeśli wydany zostanie nakaz zapłaty, sąd w większości przypadków zasądza zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Bazuje na poniższych stawkach minimalnych uzależnionych od wartości przedmiotu sporu:

1) do 500 zł – 60 zł;
2) od powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
3) od powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
4) od powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
5) od powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
6) od powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
7) od powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

Natomiast stawki minimalne po wniesieniu sprzeciwu czy zarzutów również uzależnione są od wartości przedmiotu sporu i kształtują się następująco:


1) do 500 zł – 90 zł;
2) od powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
3) od powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4) od powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5) od powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6) od powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
7) od powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
8) od powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
9) od powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Załóżmy, że spór dotyczy kwoty 7000 zł.

Jeżeli sprawa kończy się na etapie nakazu zapłaty, wówczas sąd co do zasady zasądza koszty zastępstwa procesowego w wysokości 1200 zł.

Jeśli zaś sprzeciw zostanie złożony i sprawa zostanie rozpoznana w normalnym postępowaniu, koszty zastępstwa procesowego mogą wynieść 1800 zł.

Różnica wynosi aż 600 zł.

Oczywiście to wyliczenie ma sens, gdy po rozpoznaniu sprawy sąd uwzględni powództwo w całości. To znaczy, że złożenie przez pozwanego sprzeciwu nie przyniesie żadnego rezultatu.

Więcej o zwrocie kosztów procesu

Wyższe koszty opłaty sądowej w przypadku złożenia zarzutów od nakazu zapłaty

Od razu zastrzegam, że te „dodatkowe koszty” dotyczą tylko spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym.

Jeżeli chcesz złożyć zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, musisz wnieść dodatkową opłatę sądową.

Zasadniczo jest to 3/4 normalnej opłaty od pozwu.

Wróćmy do naszego przykładu.

Gdy spór dotyczy kwoty 7000 zł, opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym wynosi 100 zł. Pozwany przy złożeniu zarzutów powinien uregulować dodatkowo kwotę 300 zł.

Więcej o tym, ile wynosi opłata od zarzutów od nakazu zapłaty

Dodatkowe koszty postępowania

Na tym jednak nie koniec.

Podczas procesu mogą pojawić się inne czynności, które będą wymagały poniesienia dodatkowych kosztów.

Na przykład powód już w pozwie złożył wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Gdy sąd dopuści ten dowód, do kosztów postępowania trzeba będzie doliczyć koszty opinii biegłego.

Wynagrodzenie biegłego może wynieść nawet kilka tysięcy złotych – wszystko zależy od konkretnej opinii. W przypadku sporów o niższe kwoty koszty opinii biegłego mogą stanowić znaczne obciążenie dla przegranej strony postępowania.

Koszty sprzeciwu od nakazu zapłaty – czy zawsze opłaca się składać sprzeciw?

Moim zdaniem nie zawsze opłaca składać się sprzeciw czy zarzuty od nakazu zapłaty.

Zanim zdecydujesz się na złożenie odwołania od nakazu zapłaty, oceń swoje szanse na wygraną. Sprawdź też wysokość kosztów, które wynikają z dłuższego prowadzenia sporu. Dopiero na podstawie takich informacji podejmij decyzję, czy składać sprzeciw od nakazu zapłaty.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej w sprawie ustalenia szans na powodzenie Twojego sprzeciwu od nakazu zapłaty, zapraszam do KONTAKTU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  odsetki od kosztów procesu
  Aktualności
  Spory sądowe

  Odsetki od kosztów procesu

  Do dziś pamiętam, jak podczas pierwszych praktyk w kancelarii miałam przygotować wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Nie wiedziałam, w jaki sposób wyliczyć odsetki za opóźnienie w zwrocie kosztów procesu zasądzonych w prawomocnym wyroku. Logiczne dla mnie było, że powinnam jakoś dochodzić odsetek za opóźnienie w zapłacie tych należności. Przecież nie mogło być tak, że jeżeli […]

  Czytaj więcej
  Przedawnienie faktur z końcem grudnia
  Spory sądowe

  Co przedsiębiorca musi zrobić jeszcze w grudniu?

  Nie chodzi mi o przygotowanie podsumowania roku, sporządzenie planów na rok następny czy wysłanie życzeń świątecznych do klientów. Mowa będzie niestety o mniej przyjemnym zajęciu, ale przełożenie go na styczeń może okazać się kosztowną decyzją. Przedawnienie faktur z końcem grudnia Jeszcze w grudniu przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy przypadkiem nie ma zaległych należności od swoich kontrahentów. […]

  Czytaj więcej
  kara umowna w umowie sprzedaży energii elektrycznej
  ABC prawa
  Prawo energetyczne
  Spory sądowe
  Umowy

  Kara umowna za wcześniejsze rozwiązanie umowy sprzedaży energii

  Sprzedawcy nierzadko dochodzą od klientów kary umownej za niewypełnienie zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży energii elektrycznej. W umowach B2B kara często zastrzeżona jest np. za wcześniejsze rozwiązanie umowy zawartej na czas określony. Co zrobić, gdy sprzedawca dochodzi zapłaty kary umownej za przedterminowe rozwiązanie umowy sprzedaży energii elektrycznej? Na co zwrócić uwagę? Jak się bronić? Czy […]

  Czytaj więcej