Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku, czyli co fotograf wiedzieć powinien

zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Zdjęcia ludzi należą do najładniejszych i najwdzięczniejszych spośród powstających. Kwestia wykorzystania cudzego wizerunku zgodnie z prawem budzi jednak spore wątpliwości. W jaki sposób fotograf może korzystać z wizerunku osób, które fotografuje? Kiedy potrzebna jest zgoda na rozpowszechnianie wizerunku? Poniżej praktyczny poradnik, o tym co fotograf wiedzieć powinien, żeby zgodnie z prawem opublikować czyjś wizerunek. 

Artykuł 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Wątpliwości w kwestii rozpowszechniania wizerunku powinien rozwiać art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Brzmi on tak:

1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.
2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Zapis ten wymaga jednak wyjaśnienia.

Zasada: potrzebna zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Prawo autorskie wprowadza zasadę, że potrzebna jest zgoda na rozpowszechnianie wizerunku. Jeżeli fotograf chce pochwalić się wynikami swojej pracy, powinien uzyskać zgodę fotografowanej osoby na publikację zdjęcia np. w internecie czy w gazecie.

Nie każde „pochwalenie się” swoim zdjęciem będzie rozpowszechnianiem wizerunku. To tylko takie upublicznianie zdjęcia, wskutek którego będzie miała do niego dostęp nieograniczona ilość osób.

Wizerunek nie będzie rozpowszechniony przez:

 • umieszczenie kopii fotografii w domowej galerii;
 • przesłanie fotografii do kilku znajomych;
 • publikację fotografii na zamkniętym forum internetowym.

Zgoda może być wyrażona w dowolny sposób. Nie musi być pisemna, ale zgoda na piśmie sporo ułatwia. W przypadku sporu będzie to mocny dowód, że osoba na zdjęciu wyraziła zgodę i jakiej treści. Innym dowodem może być np. wiadomość e-mail, w której ktoś zgadza się na rozpowszechnianie swojego wizerunku.

Kiedy zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest potrzebna

Fotograf nie musi uzyskiwać zgody na publikowanie wizerunku w każdym przypadku. Trzy wyjątki dotyczą sytuacji, w której:

 • osoba na zdjęciu dostała wynagrodzenie za pozowanie;
 • utrwalamy wizerunek osoby powszechnie znanej z związku z pełnieniem przez nią swojej funkcji;
 • fotografowana osoba stanowi jedynie szczegół większej całości.

Wynagrodzenie za pozowanie

Pierwszy wyjątek zachodzi, gdy osoba pozująca uzyskała wynagrodzenie. Skoro dostała honorarium, przyjmujemy, że wyraziła zgodę na upublicznienie swego wizerunku. Trzeba przy tym pamiętać o jednym wyjątku. Nie można rozpowszechnić wizerunku fotografowanej osoby, gdy wyraźnie wskazała, że sobie tego nie życzy.

Wizerunek osoby powszechnie znanej

Nie musisz mieć zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej. By jednak udostępnić wizerunek aktora, piosenkarza czy polityka, zdjęcie z nim powinno spełniać dodatkowe warunki. Powinno być zrobione w związku z pełnieniem przez tę osobę funkcji publicznych, m.in. politycznych, społecznych czy zawodowych.

Nie będzie więc konieczne posiadanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku:

 • piosenkarza w czasie jego koncertu,
 • burmistrza podczas przemówienia na dożynkach.

Będziemy zaś musieli uzyskać zgodę na publikację wizerunku piosenkarza, którego wychwyciliśmy w tłumie podczas koncertu innego muzyka. Również burmistrza, który był na dożynkach w sąsiedniej wsi, ale prywatnie, po prostu spędzał tam czas z rodziną.

Część większej całości  

Uzyskanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku od każdej osoby, która znajduje się na zdjęciu, doprowadziłoby do totalnego paraliżu.

Wyobraźmy sobie fotografa, który pyta każdą osobę wychodzącą z koncertu rockowego, czy może wykorzystać jej wizerunek. Zadanie niemożliwe do wykonania.

Dlatego w polskim prawie wprowadzono kolejny wyjątek dotyczący uzyskiwania zgody na rozpowszechnianie wizerunku. Dotyczy on zdjęć, na których wizerunek danej osoby stanowi jedynie część całości. Człowiek na zdjęciu nie stanowi o jego istocie.

Klasycznym przykładem będzie zdjęcie klasowe. Gdyby na zdjęciu znajdowały się portrety tylko 23 a nie 24 uczniów, to zdjęcie nie straciłoby swojego „klasowego” charakteru.

Każde utrwalenie wizerunku należy traktować indywidualnie. Przed publikacją zdjęcia z wizerunkiem danej osoby trzeba zastanowić się, czy nie trzeba uzyskać jej zgody.

W każdym przypadku musisz też pomyśleć, czy dane zdjęcie jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego.

Praktyczne problemy fotografów – fotografia ślubna i street photo

Fotograf, który chce opublikować zdjęcie na swojej stronie internetowej, powinien zastanowić się, czy nie musi mieć zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

Oto kilka przykładów.

Fotograf jest profesjonalistą i zajmuje się wykonywaniem zdjęć na ślubach i weselach. Chciałby pochwalić się swoją pracą na Facebooku czy stronie internetowej. W umowie zawartej z młodą parą powinien zawrzeć zgodę na rozpowszechnienie ich wizerunku.

Jeżeli zaś fotografowi udało się uchwycić moment, gdy wzruszona matka panny młodej ociera łzę, zrobił jej więc piękny portret, wtedy musi on uzyskać odrębną zgodę na publikację wizerunku matki panny młodej. Nieważny będzie zapis w umowie, w którym para młoda wyrazi zgodę na publikację wizerunku swoich gości. Zgody powinien udzielać nie kto inny niż właściciel wizerunku. W tym przypadku – matka panny młodej.

Dużo kontrowersji budzi również wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych przez fotografów na ulicy. Street photo od wielu lat jest bardzo popularną dziedziną fotografii. Jeżeli fotograf chce opublikować zdjęcie z wizerunkiem przechodnia, powinien zapytać go o zgodę. Nie będzie to konieczne, gdy osoba na zdjęciu stanowi jego nieistotny element. Po wykonaniu zdjęcia najlepiej podejść do fotografowanej osoby i uzyskać jej pisemną zgodę na publikację wizerunku.

Wizerunek a RODO

Po 25 maja 2018 r. kwestia rozpowszechniania wizerunku jest jeszcze bardziej skomplikowana. Tego dnia bowiem weszło w życie RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

A pamiętajmy: wizerunek to dana osobowa!

Profesjonalni fotografowie będą musieli spełniać obowiązki informacyjne wobec osób, których dane dotyczą. Jak również realizować ich prawa, w tym prawo do bycia zapomnianym. Warto więc przygotować się do RODO.

Zgoda na rozpowszechnienie wizerunku – podsumowanie

Każdy fotograf, który chce publikować swoje zdjęcia, powinien być świadom, że:

 • w większości przypadków trzeba mieć zgodę na rozpowszechnianie wizerunku,
 • są wyjątki, które pozwalają opublikować wizerunek bez zgody;
 • zgoda na rozpowszechnianie wizerunku powinna być uzyskana od właściciela wizerunku.

Przeczytaj więcej o tym, co możesz zrobić, jeżeli ktoś wykorzystał Twój wizerunek

Jeżeli chcesz skorzystać z indywidualnej porady prawnej w zakresie wykorzystania wizerunku, to zapraszam do kontaktu. 

 

54 komentarze “Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku, czyli co fotograf wiedzieć powinien

 1. A czy w obliczu RODO osoba będąca częścią większej całości, nie mająca wpływu na wyraz fotografii, ale jej twarz mniej lub bardziej można rozpoznać i utożsamić, powinna wydać pisemną zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku? Na podstawie samej ustawy o ochronie danych osobowych (przed wejściem w życie RODO), sytuacja taka stanowiła wspomniany wyżej trzeci wyjątek, w którym takiej zgody nie potrzebowaliśmy.

  1. Pani Izabelo,

   w mojej ocenie nie będzie potrzebne pozyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i w ogóle nie trzeba będzie stosować RODO.

   RODO stosuje się tylko do sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach zbiorów danych osobowych albo dane dane osobowe będą miałby stanowić zbiór takich danych osobowych. Gdy mamy zdjęcie tłumu, to przecież twarze osób nie stanowią żadnego zbioru danych, więc nie będzie miało do nich zastosowania RODO.

   Inaczej byłoby gdyby z tego zdjęcia „wycięto by” twarze osób i dodano je do jakiejś bazy danych. Wówczas te wizerunki osób byłyby częścią bazy danych i trzeba byłoby do nich stosować RODO, czyli w szczególności legitymować się podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych, jak również spełnić obowiązek informacyjny.

   RODO budzi wiele wątpliwość. Stąd niedługo opublikuję podcast o największych problemach wynikających z RODO. Dodatkowo jestem w trakcie przygotowania artykułu dotyczącego RODO w działalności fotografów.

 2. Witam. Pracuję z fotobudką.
  Mam pytanie odnośnie do zdjęć, na których goście podczas zabawy przebierają się. Takich zdjęć jest 80-90% podczas wieczoru. Jeżeli, ktoś na zdjęciu założył okulary, perukę, zasłonił część twarzy maską, wąsami itd. to czy jego dane osobowe w postaci wizerunku są w dalszym ciągu rozpoznawalne?
  Czy takie zdjęcia można publikować bez zgody na publikacje wizerunku?

  Czy faktycznie muszę mięć zgodę od każdej osoby ze zdjęcia przed publikacją podczas większej imprezy? O ile podczas festynu mogę przed zrobieniem zdjęcia poprosić o podpisanie zgody (i choć jest to dosyć kłopotliwe- jest też do zrobienia), to podczas np. wesela uważam nie wypada mi prosić o to gości Państwa Młodych.
  Moje zdjęcia wykorzystuję TYLKO do publikacji postów na fanpage-na zasadzie relacji z danej imprezy. Oraz „wrzucam” je do galerii internetowej (do pobrania) z hasłem (hasło dostaje tylko klient).
  Czy wystarczy informacja/zgoda przed zrobieniem zdjęcia, która wyświetla się na ekranie?
  I fotobudka kataloguje mi zdjęcia osób, które wyraziły zgodę lub nie do osobnych folderów.
  Wciąż nie mam tej informacji na piśmie. Jednak zgoda/lub nie została wyrażona ustnie a zdjęcie odpowiednio skatalogowane?

  Będę wdzięczna za odpowiedź.

  1. W Pani wpisie pojawia się bardzo wiele ciekawych wątków.

   Po pierwsze, kwestie fotobudki. Nawet jeżeli ktoś zakryje część twarzy to i tak będziemy mieli do czynienia z wizerunkiem, a więc zgoda na rozpowszechnienie takiego wizerunku będzie potrzebna.

   Po drugie, nawet jeżeli ktoś zakryje twarz okularami czy założy perukę, to nadal jego wizerunek będzie daną osobową i będzie podlegał pod RODO, o ile te zdjęcia będą lub mają być częścią zbioru danych.

   Po trzecie, zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie musi być pisemna. Może być udzielona w każdej formie, więc jeżeli w fotobudce będzie możliwość wyrażenia zgody i będzie to jakoś katalogowane, to moim zdaniem takie działanie będzie prawidłowe.

   Po czwarte, zgodę na rozpowszechnianie wizerunku należy co do zasady posiadać. Wyjątki od tej reguły wskazałam w artykule.

   Po piąte, należy rozróżnić kwestię rozpowszechniania wizerunku od przekazywania zdjęć ograniczonej liczbie osób. Jeżeli zdjęcia mają być umieszczone na facebooku czy innej stronie promującej fotografa, to wówczas dostęp do tych zdjęć ma nieograniczona liczba osób. Będzie to rozpowszechnienie wizerunku i zgoda będzie wymagana. Natomiast jeżeli zdjęcia są przekazywane młodym / klientom i są one zahasłowane, to nie mamy do czynienia z rozpowszechnianiem wizerunki. Do tych zdjęć nie ma dostępu nieograniczona liczba osób, więc nie jest to rozpowszechnienie. Nie ma konieczności pozyskiwania zgody.

   Mam nadzieję, że pomogłam,

   Jeżeli coś jest jeszcze niejasne, to proszę pytać.

 3. Szanowna Pani,
  a co w przypadku wykorzystywania zdjęć z koncertów do celów marketingowych? Co jeśli jako pracodawca mam swój zespół taneczny i chce wykorzystywać zdjęcia z występów na plakatach, facebooku, itp.? Czy muszę mieć zgodę pracownika? A co jeśli odmówi? Takie zdjęcia i filmiki stanowią dość istotny aspekt promocji wydarzeń kulturalnych. Zespół liczy różną liczbę osób – zdarza się, że tańczą dwie osoby a zdarza się, że tanczy 15-20.

  1. Dzień dobry,
   cel marketingowy nie ma tutaj znaczenia – w sensie, że na rozpowszechnianie wizerunku do celów marketingowych też trzeba mieć zgodę.

   W przypadku, o którym Pani pisze może wizerunek danej osoby być częścią większej całości. Jeżeli będzie to zdjęcie grupowe, to możliwe, że nie trzeba będzie uzyskać zgody na rozpowszechnienie wizerunku. Natomiast jeżeli dana osoba nie będzie częścią większej całości, to wtedy potrzebna jest jej zgoda. Każdy przypadek trzeba rozstrzygać indywidualnie.

   Chyba że tancerze są osobami powszechnie znanymi. Wtedy można udostępniać ich wizerunek utrwalony podczas występów.

   Najlepiej jednak uzyskać taką zgodę od właściciela wizerunku. Jeżeli ktoś Pani odmówi udzielenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku, to nie może Pani takich zdjęć (z wizerunkiem tej osoby) rozpowszechniać, czyli np. udostępniać na facebooku.

   Jeżeli to są stali członkowie zespołu, to nie powinno być dużego problemu z uzyskaniem zgody na rozpowszechnienie wizerunku. Im też powinno zależeć na popularności zespołu.

   Moim zdaniem można uzyskać jedną zgodę i na jej podstawie rozpowszechniać z wizerunek z wielu występów.

 4. Dzień dobry .
  Robiliśmy zdjęcia dla odzieży marki mojej kolerzanki, na stronę internetowa w której występowałam jako modelka ( za co nie dostałam wynagrodzienia, tak ze nie podpisałam zgody na rozpowszenianie wizerunku ) . Stylistka serii dostała prawa do zdjęć , za które nie płaciła . Po tym jak zdjęcia zostali opublikowane na stronie została grozić mojej kolerzanki prawnikami , ze za każde zdjęcie opublikowane dostanie 7000 kary . Powiedziała tez ze może odsprzedać prawa do zdjęć ( chociaż sama za nich nie płaciła ). Czy ja w tej sytuacji jako modelka mogę używać tych zdjęć na swoich mediach społecznościowych? I jakie tak naprawdę ma prawa styliska która ma prawa do zdjęć , jak ma zdjęcia na których są odzież mojej kolerzanki i moj wzeronek ( do którego prawa nie ma)?

  1. Dzień dobry,

   niestety na podstawie informacji wskazanych powyżej, nie jestem w stanie odpowiedzieć na zadane pytania. Czy między autorką zdjęć a stylistką została zawarta umowa? Jeżeli tak, to proszę o przesłanie tej umowy, na mój adres: joanna@jakzrozumiecprawnika.pl. Sprawa jest bardziej skomplikowana i wymaga analizy. Po zapoznaniu się z treścią umowy będę w stanie powiedzieć więcej o prawach stron tego sporu.

 5. Auto z firmy w której pracuję miało wypadek, właściciel pomocy drogowej zrobił mi zdjęcie przy rozbitym pojeździe i bez mojej zgody umieścił je na swojej stronie internetowej. To samo zdjęcie prawdopodobnie odsprzedał lokalnym mediom, gdyż pojawiło się na kilku portalach jak i w lokalnej gazecie. Czy miał prawo na takie postępowanie? Zdjęcie było zrobione bez mojej wiedzy, dowiedziałem się dopiero od znajomych którzy przysyłali wiadomości z pytaniem co nawywijałem, kiedy ja tam byłem przypadkiem.

  1. Dzień dobry,
   na początku trzeba sprawdzić czy w tym konkretnym przypadku była konieczność pozyskania zgody na rozpowszechnienie wizerunku. Tj. czy Pański wizerunek nie był częścią większej całości. Jeżeli tak nie było (można to określić po zapoznaniu się ze zdjęciem), to zgoda powinna być uzyskana i może Pan żądać zaprzestania rozpowszechniania zdjęcia. Mogło również dojść do naruszenia Pańskich dóbr osobistych.

 6. Dzień dobry,

  a co z dodawaniem zdjęć z imprez w klubach i barach. Czyli np. fotograf podczas wieczoru robi zdjęcia różnym osobom. Czy chcąc wrzucić takie zdjęcia na stronę www lub facebook’a trzeba posiadać zgodę?

  1. Dzień dobry,
   tu nie można udzielić uniwersalnej odpowiedzi. Możliwe, że zdjęcia będą korzystały z jednego z „wyłączeń”, o którym pisałam w artykule. Trzeba więc wszystko rozpatrywać od przypadku do przypadku.

 7. Witam
  Mam pytanie.Jestem organizatorem imprez okolicznościowych i masowych.W tym roku organizuje imprezę andrzejkową.Do tej pory potwierdzeniem uczestnictwa w imprezie był paragon z kasy fiskalnej,na którym np.1 osoba płaciła za 10 osób,które będą przy jednym stoliku.Te 9 osób zobaczyłam dopiero na imprezie.Jak w takiej sytuacji uzyskać od wszystkich uczestników zgodę na wykorzystanie wizerunku np.na mojej stronie na facebooku czy podobnej ?Chcę zaznaczyć,że sama fotografuje salę,dekoracje,gości.Z tych zdjęć wybieram część i „wrzucam na stronę”(cele reklamowe) Czy konieczne jest biletowanie?.Jak poinformować gości o moich zamiarach? A co jeśli ktoś nie chce być na tych zdjęciach?

  1. Przede wszystkim należy sprawdzić czy publikowane zdjęcia nie będą korzystały z jednego z wyjątków przewidzianych w ustawie. Pisałam o tym w artykule. Możliwe, że wizerunek danej osoby będzie elementem większej całości, nie będzie wpływał „na wydźwięk” zdjęcia. W takim przypadku zgoda na wykorzystanie wizerunku nie będzie potrzebna. Można takie zdjęcia spokojnie publikować.

   Zgoda może być pobierana w dowolny sposób. Może być wyrażona mailem, pisemnie itp. Ważne, żeby mieć możliwość w razie sporu potwierdzenia, że dana osoba wyraziła zgodę. Biletowanie nie ma tu nic do rzeczy, bo przecież bilet nie jest zgodą na wykorzystanie wizerunku.

 8. Witam
  Dziękuję bardzo za odpowiedź ale mam jeszcze pewną niejasność ,czy dobrze zrozumiałam.Mam zrobić imprezę bez konieczności informowania gości o zdjęciach.Dopiero kiedy będę chciała zamieścić zdjęcia na mojej stronie wówczas czekam na ich pisemną zgodę(muszę więc osobiście lum e-mailem dotrzeć do nich). Nie ma potrzeby zamieszczania na plakacie reklamowym lub na wejściu do lokalu(na którym odbędzie się impreza) informacji o RODO.Ktoś powiedział mi,że na plakacie mogę zamieścić info.że uczestnictwo w imprezie-zakup biletu jest jednocześnie zgodą klientów na ewentualne umieszczanie ich zdjęć w internecie.Proszę o szczegółowe wyjaśnienia.

  1. Dopiero w przypadku rozpowszechniania wizerunku potrzebna jest zgoda na takie działanie. Na samo zrobienie zdjęcia nie musimy mieć zgody.

   Nie mówimy tutaj w ogóle o RODO. To osobna sprawa, którą trzeba zbadać. Natomiast tu głównie koncentrujemy się na kwestiach wynikających z prawa autorskiego.

   Jeżeli chodzi o zgodę na plakatach / na bilecie, to jest to już bardziej szczegółowe zagadnienie, które wymaga głębszej analizy (m.in. pod kątem ważności takiej zgody). Jeżeli byłaby Pani zainteresowana taką analizą wraz z rekomendacją co do możliwego działania, to oczywiście służę pomocą już w ramach porady prawnej.

 9. Witam, jestem fotografem świadczę usługi podczas uroczystości weselnych.
  Podczas wesela robię gościom zdjęcia (utrwalam ich wizerunek) wobec czego czy w związku z RODO muszę odbierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych od każdego gościa obecnego na uroczystości oraz czy ciąży na mnie obowiązek informacyjny wobec gości?

  1. Dzień dobry,

   wizerunek danej osoby jest daną osobową. Natomiast RODO stosujemy do przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy te dane stanowią lub mają stanowić część zbioru danych (czyli uporządkowanego zestawu danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów). Stąd kwestię czy obowiązek informacyjny należy spełnić wobec tych osób, zależy czy w tym konkretnym przypadku będą one stanowić zbiór danych. Wymaga to już rozstrzygnięcia w danym konkretnym przypadku.

   Natomiast proszę pamiętać, że obowiązek informacyjny musi być spełniony wobec pary młodej.

 10. Dzień dobry,
  Jestem właścicielem zdjęć przedstawiających osoby powiązane z jednym z historycznych miejsc w Warszawie. Zewnętrzna firma, przygotowująca album historyczny na temat tego miejsca, zwróciła się do mnie o udostępnienie zdjęć w celu opublikowania ich w albumie. Zdjęcia przedstawiają mojego, nieżyjącego już ojca oraz inne osoby, z których część również nie żyje.
  Czy mogę przekazać te zdjęcia dla celów publikacji ich w albumie? Czy od wszystkich żyjących osób powinienem otrzymać zgodę na rozpowszechnienie ich wizerunku czy też jest to odpowiedzialność firmy publikującej album? Jak należy postąpić w przypadku osób, które nie żyją?
  Pozdrawiam
  Tomasz

  1. Dzień dobry Panie Tomaszu,

   z tego co Pan pisze, mamy tu dwie kwestie. Autorskie prawa majątkowe do zdjęć oraz wizerunek.

   Jeżeli Pan przekazuje zdjęcia do publikacji, to powinien Pan dysponować majątkowymi prawami autorskimi. Z Pańskiego komentarza trudno jest mi to jednoznacznie wywnioskować czy dysponuje Pan prawami autorskimi do tych zdjęć i może je Pan dalej przekazać. Wymagałoby to większej analizy.

   Natomiast jeżeli chodzi o ewentualne zgody na rozpowszechnianie wizerunku, to moim zdaniem w umowie z wydawcą należałoby obowiązki w tym zakresie przerzucić właśnie na wydawcę.

 11. Szanowna Pani Joanno,
  czy samo podanie adresu e-mail (który jest niezbędny aby wziąć udział w spotkaniu) pod adnotacją, że podając go zgadzamy się tym samym na rozpowszechnianie zdjęć na konkretnym profilu w mediach społecznościowych jest zgodne z prawem? Czy potrzebujemy osobnej zgody z podpisem?

  1. Moim zdaniem potrzebna jest osobna zgoda. Nie musi to być zgoda udzielona w formie pisemnej. Może to być również zaznaczenie chcechboxa.

 12. Dzień dobry,
  Chciałabym zapytać co robić w sytuacji, kiedy rodzice dzieci przebywających w placówce opiekuńczo- wychowawczej nie wyrazili zgody na udostępnianie wizerunku swoich dzieci (rodzice maja ograniczone prawa rodzicielskie). Jednak dzieci te chętnie pozują do zdjęć indywidualnych i grupowych, jako pracownicy placówki nie zabraniamy dzieciom uczestnictwa w robieniu zdjęć, ponieważ byłoby im przykro, czuły by się dyskryminowane. Jednak później mamy problem, ponieważ na większości zdjęć widnieją wizerunki tych dzieci, czy wstawić takie zdjęcie na stronę internetową placówki. Czy dopuszczalne jest wstawianie zdjęć grupowych na których są inne dzieci? Ewentualnie czy można wstawić takie zdjęcia po zamazaniu lub wycięciu twarzy konkretnego dziecka?

  1. Pani Emilio,

   moim zdaniem można rozpowszechnić zdjęcia, gdy wizerunek wychowanka jest częścią większej całości – czyli wykorzystując jeden z wyjątków, który wskazałam w artykule, chyba że rodzice wyrazili sprzeciw co do rozpowszechnienia wizerunku. Natomiast wizerunek to więcej niż twarz, więc wycięcie czy zamazanie twarzy dziecka za dużo nie da.

   pozdrawiam

 13. Witam,

  W artykule napisała Pani, iż
  „Nie każde „pochwalenie się” swoim zdjęciem będzie rozpowszechnianiem wizerunku. To tylko takie upublicznianie zdjęcia, gdy będzie miała do niego dostęp nieograniczona ilość osób”. Wspomniano, że publikacja „fotografii na zamkniętym forum internetowym” nie jest rozpowszechnianiem wizerunku. Zainteresowałem się ostatnio tym tematem i nigdzie indziej nie spotkałem się z analogiczną interpretacją.
  W związku z tym pojawia się moje pytanie. Czy umieszczenie zdjęć z reportażu Ślubnego (Para młoda + goście) na stronie www w zamkniętej galerii tj chronionej np. hasłem jest rozpowszechnianiem wizerunku czy nim nie jest. Przyjmijmy, że posiadam zgodę na publikację jedynie pary młodej a hasło do galerii otrzymują poza Parą młodą potencjalni Klienci w celu zapoznania się z portfolio. Czy w takiej sytuacji dodatkowa zgoda gości jest niezbędna?
  Co w takiej sytuacji z dalszym rozpowszechnianiem hasła przez osoby, które je otrzymały.
  Z góry dziękuję za odpowiedź

  Pozdrawiam

  1. Tu należy odnieść się do definicji rozpowszechnienia. Wynika on z art. 6 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Zgodnie z nim utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie.

   Kluczowe jest tutaj słowo publicznie. Stąd wszystko będzie zależało od skali działania i skali rozpowszechniania hasła. Czy w rzeczywistości skala tego działania nie doprowadzi, że będzie to rozpowszechnienie publiczne, czyli że de facto każdy będzie miał dostęp.

 14. Gdybym w takim razie przekazując hasło wybranej osobie trzeciej poinformował o zakazie dalszego jego przekazywania. Np. w mailu w którym przekazywany jest niniejszy kod. Miałoby to sens czy nie bardzo? W sumie nie mam żadnego wpływu na to co zrobi osoba otrzymująca dostęp do galerii.

  Drażę temat gdyż uzyskanie zgody od wszystkich będących na zdjęciach będzie raczej uciążliwe a para młoda raczej nie występuje sama. Prawie zawsze jest ktoś jeszcze na fotografiach. Zastanawiam się więc jak zadziałać żeby wystarczająca była zgoda młodych. Bez gości portfolio byłoby dość ubogie. Ciężko byłoby się opierać tylko na parze młodej detalach czy ewentualnie zdjęciach grupowych co do których też mam wątpliwości. Niby jeżeli usuniemy kogoś z fotografii i nie zmieni to jej charakteru to taką fotografię można upublicznić. Trochę to śliski temat. No i ostatnia rzecz ile osób to grupa 3-5-15?

  Pozdrawiam

  1. Zaproponowane przez Pana rozwiązanie jest ciekawe. Natomiast czy będzie prawnie skuteczne? To wymaga większej analizy orzecznictwa i komentarzy. Jeżeli byłby Pan zainteresowany otrzymaniem szczegółowej analizy, to zapraszam do kontaktu.

 15. A co w przypadku, gdy robimy zdjęcia przed wykonaniem usługi kosmetycznej i po – porównując efekt? Na zdjęciach widoczna jest nieznaczna część twarzy np. zdjęcie brwi lub rzęs.

  1. Dzień dobry, tu polecałabym jednak dla pewności uzyskać zgodę danej osoby. Na podstawie nawet części ciała jest możliwość rozpoznania danej osoby. Nie musi to być powszechne rozpoznanie. Mogą tę osobę rozpoznać np. najbliżsi członkowie rodziny czy przyjaciele.

 16. Witam,
  Jako student studium fotograficznego wykonywałem swój własny projekt/pomysł pt Jak widzi pies? W maskotce psa prowadzonej-zamocowanej przeze mnie na kiju była mini kamera wykonująca na ulicach co 5 sek zdjęcie z psiej perspektywy. Na kiju była karteczka z zapisem Foto projekt Jak widzi pies. Na zdjęciach ludzie są w tłumie i w pojedynkę, często patrzą się w obiektyw, dzieci wyciągają rękę, psy obwąchują. Pytanie – czy takie fotografie mogę bez niczyjej zgody zamieścić na swojej niekomercyjnej stronie internetowej? Jeśli zdjęcia będą trochę nieostre czy to coś zmieni? Cześć ludzi nawet pytała gdzie to będzie można zobaczyć. Pozdrawiam

  1. W tej sytuacji należy zweryfikować czy nie zachodzi jedno z wyłączeń wskazanych przeze mnie w artykule. Można powołać się na to, że dane osoby są jedynie częścią całości – nie stanowią o istocie zdjęcia. Jeżeli zdjęcia będą trochę nieostre, to moim zdaniem nic to nie zmieni. Nadal będzie można rozpoznać czyjś wizerunek. Wszystko należy rozpatrzyć od przypadku do przypadku.

 17. A co w sytuacji, gdy wyraziłam ustną zgodę na fotografowanie, fotograf zdjęcia miał umieścić na swoim fanpage’u, ale nie zrobił tego oraz nie odpisuje na żadne wiadomości?

  1. To jest odwrotna sytuacja niż ta opisywana w artykule. W artykule mamy do czynienia z sytuacją, gdy ktoś rozpowszechnia czyjś wizerunek i kiedy zgoda jest a kiedy nie jest potrzebna. Tutaj fotograf zobowiązał się do umieszczenia zdjęcia na stronie internetowej, ale tego nie zrobił. Można tutaj ewentualnie dochodzić odszkodowania za niewypełnienie zobowiązania (tj. opublikowania zdjęcia na facebooku). Pytanie tylko – czy jakaś szkoda majątkowa w tym przypadku się pojawiła?

 18. Szkoła zebrała zezwolenie z Prawa Autorskiego na publikację zdjęć we własnych mediach – na stronach www i fb.

  Czy Pani zdaniem nauczycielka, po zakończonym roku szkolnym może przekazać płytkę ze zdjęciami z wydarzeń klasy rodzicom? Załóżmy, że będą to tylko zdjęcia dzieci, które zezwoliły na publikację swojego wizerunku.

  Jakie Pani widzi tu ograniczenia z Prawa Autorskiego lub RODO?

  1. Panie Janie,

   przede wszystkim należałoby ustalić jakie zezwolenie i od kogo otrzymała szkoła. To jest podstawa do ustalenia jakimi prawami szkoła dysponuje do tych zdjęć. Jeżeli jest Pan zainteresowany szczegółową analizą, to proszę o przesłanie treści „zezwolenia” na mój adres mailowy tj. joanna@legun.pl. Wówczas będę w stanie coś więcej powiedzieć o tej sytuacji.

 19. Witam, mam pytanie dotyczace rozpowszechniania wizerunku zawartego w wyjatku dotyczacym osoby powszechnie znanej.

  Zapis ustawy jest jasny, lecz czy w przypadku chęci podjęcia zarabianiu na wizerunku wtedy musimy miec pozwolenie?
  Przyklad: zajmuje sie fotografia sportowa i pomyslalem sobie ze moglbym swoje zdjecia przeniesc na plotna/plakat itd i chcialbym zeby osoby trzecie w ten sposob kupowaly ode mnie zdjecia przedstawiajace zawodnikow podczas zawodow- zawodowcow zarabiajacych na zycie w takiej wlasnie formie. Wtedy w mysl prawa zarabiam na wizerunku a wiec chyba powinenem miec zezwolenie na wykorzystanie wizerunku, mimo iz te osoby sa powszechnie znane i fotografowane podczas wykonywania przezeń czynnosci zawodowych.

  Pozdrawiam i prosze o odpowiedz.

  1. Panie Michale,

   Pańskie pytanie wymaga większej analizy. Trzeba uwzględnić więcej kwestii niż te, o których wspomniał Pan w komentarzu. Stąd jeżeli jest Pan zainteresowany opinią na ten temat, to zapraszam do kontaktu pod adres joanna@legun.pl. Pozdrawiam

 20. Witam Panią
  Proszę o podpowiedz jak poradzić sobie z publikacją zdjęć zespołów/chórów z przeglądu piosenek. W przypadku solistów sprawa jest prosta bo możemy tutaj w prosty sposób uzyskać zgodę samego solisty lub w przypadku osoby niepełnoletniej jego rodzica czy opiekuna prawnego. Jak podejść do tego zagadnienia w przypadku zespołów – czy musimy uzyskać zgodę na rozpowszechnianie wizerunku poszczególnych członków zespołu/chóru czy po prostu umieścić zdjęcie z występu (nie pozowane) jako dokumentowanie przebiegu konkursu? Co jeżeli zespół/chór zostanie laureatem i otrzyma nagrodę – będa pozowali do zdjęcia – co w takim wypadku?
  Pozdrawiam
  Małgorzata

  1. Dzień dobry,

   proszę pamiętać, że nie zawsze zgoda na wykorzystanie wizerunku jest potrzebna. Mamy w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych kilka wyjątków. Jeden z nich może mieć moim zdaniem zastosowanie w tej sprawie. To znaczy jeżeli osoby na zdjęciu będą szczegółami większej całości. Jeżeli będzie to zdjęcie całego chóru, to bardzo możliwe, że te wizerunki będą częścią większej całości.

   Natomiast to, że mamy do czynienia z zespołem nie jest uzasadnieniem niepozyskiwania zgody od wszystkich członków zespołu.

   Jeżeli chodzi o pozowanie do zdjęcia to trzeba się zastanowić czy w tym konkretnym przypadku przez pozowanie członkowie zespołu wyrażają zgodę na rozpowszechnienie ich wizerunku.

 21. Witam,
  A jak sprawa wygląda w kwesti samego robienia komuś zdjęć?
  Czy wystarczy tylko uzyskać zgodę na rozpowszechnianie wizerunku czy konieczne jest do tego taķże uzyskanie zgody na wykonanie zdjęcia?
  Dziękuję za odp.

  1. Przepis mówi tylko i wyłącznie o rozpowszechnieniu wizerunku. Zgoda na rozpowszechnienie wizerunku wystarczy. Nie trzeba mieć osobnej zgody na wykonanie zdjęcia. Często też zgoda na wykonanie zdjęcia jest dorozumiana (np. osoba pozuje do zdjęcia).

 22. Proszę o pomoc w rozwiązaniu następującego kazusu:
  Pani Marlena korzystała ostatnio z usług pewnego fotografa. Miesiąc później, przechodząc obok jego zakładu zauważyła, że w witrynie znajduje się jej zdjęcie. Była oburzona tym, że ów fotograf umieścił bez jej zgody zdjęcie z sesji i to w dodatku w tak widocznym miejscu, gdzie przewija się każdego dnia mnóstwo osób. Czy Pani Marlena ma rację, oskarżając fotografa o złamanie prawa z powodu rozpowszechnienia wizerunku bez jej zgody? Czy fotograf, chcący się pochwalić własnym wytworem artystycznym musiał spytać wcześniej o zgodę Panią Marlenę?

  1. Dzień dobry, moim zdaniem w opisywanym przez Panią przypadku nie zachodzą okoliczności wyłączające pozyskanie zgody na rozpowszechnienie wizerunku. Stąd zgoda pewnie była potrzebna.

 23. Witam!
  Szyję grupowe stroje artystyczne np. cheerleaderkom. Po długim okresie czasu, kilku rodzicom nagle zaczęło przeszkadzać, że twarz ich dziecka znajduje się w galerii na zdjęciu grupowym przykładowo z mistrzostw. Nigdy nie umieszczałam zdjęć na stronie czy fb bez pozwolenia, natomiast nie mam go w formie pisemnej, więc tak jakby go nie było. Poinformowałam, że usunę zdjęcie jeśli mailowo przekażą mi które i gdzie ich dziecko się znajduje. Na razie odpowiedzi nie ma…A straszyli mnie, że zgłoszą sprawę do fb. Przecież nie usunę całej galerii, nie wiedząc gdzie dziecko jest. Poza tym jak to się ma do tego, że jest to zdjęcie większej grupy dziecięcej z publicznej imprezy.

  1. Dzień dobry,

   jeżeli wizerunki dzieci są jedynie elementem większej całości, to w takim przypadku nie musi mieć Pani zgody na rozpowszechniania wizerunku. Może Pani takie zdjęcia swobodnie publikować. Więc to, że zbierała Pani takie zgody było Pani dobrą praktyką.
   Każde jednak zdjęcie należy oceniać oddzielnie – tj. czy spełnia ono wymogi wynikające z ustawy.

 24. Dzień dobry,
  czy w przypadku fotografii ulicznej także są potrzebne zgody na wykorzystanie wizerunku osoby fotografowanej? Zdjęcie nie było pozowane, ale widać na nim twarze. Czy jeżeli nie jestem w stanie uzyskać zgody od tych osób to mogę opublikować zdjęcie w konkursie?

  1. Dzień dobry,

   proszę zwrócić uwagę na przepis dotyczący rozpowszechniania wizerunku, o którym wspominam w artykule. Jeżeli nie można dla tego zdjęcia zastosować żadnego wyłączenia, to moim zdaniem należy pozyskać zgodę na rozpowszechnianie wizerunku.

 25. A co w momencie kiedy znalazłem w domu zdjęcie żony wskazujące na zdradę i na tymże zdjęciu jest jej kochanek – a zdjęcie zostało pokazane rodzinie (rodzina zrobiła sobie fotkę w celu pokazania swojej drugiej połówce i późniejszego skasowania – osoba robiąca zdjęcie i jego „połówka” są zaangażowani w pomoc przy ratowaniu małżeństwa).
  czy to jest naruszenie rozpowszechnia wizerunku?

  1. Tutaj zastanowiłabym się czy wizerunek został rozpowszechniony, czyli w skrócie „powszechnie dostępny”. Jeżeli nie doszło do rozpowszechnienia wizerunku, to nie można mówić o naruszeniu przepisu, o którym wspominam w artykule.

 26. Dzień dobry,
  Dwa lata przed ślubem ustalilismy w wiadomościach prywatnych z fotografem (znajomy męża), że zrobi nam określoną liczbę zdjęć 200/300 za daną kwotę w ramach nabierania przez niego dalszego doświadczenia oraz aby móc pochwalić się zdjęciami w swoim portfolio. Nie spisywalismy umowy, miało być po znajomości. Jednakże, po dokonaniu zdjęć plenerowych po jakimś czasie okazalo się, ze mamy otrzymać zaledwie kilkanascie zdjęć ok. 20 za nadal tą samą kwotę, które on sam sobie wybierze mimo wielu ujęć w różnych miejscach oraz ze wszystkich nie dostaniemy, bo sa nie wyraźne, zle miny, swiatlo itd., i na odczepne wyslal nam pare docelowych zdjęć i takich roboczych, a wczesniej, ze tyle zdjęć, ze nie może się zdecydowac, które wybrać itd. Nie zgodzilismy sie, gdyż 20 a 200 zdj za ta sama kwotę to kolosalna różnica, nie moglismy sie dogadac, przestano odbierać nasze tel. I temat ucichl. Po kilku miesiącach patrzymy, ze nagle zaczęto publikowac pojedynczo nasze zdjęcia , ktore widzimy pierwszy raz na oczy na jego koncie w internecie, mimo nie zapłaty za zdjęcia, nie otrzymania zdjęć i braku zgody na publikację. Nie odbiera naszych tel. Co robić? Pozdrawiam.

  1. Pani Magdaleno,

   pod tym adresem znajdzie Pani inny mój artykuł dotyczący roszczeń, które przysługują osobie, której wizerunek został naruszony: https://jakzrozumiecprawnika.pl/bezprawne-rozpowszechnienie-wizerunku/

   W Pani przypadku jest kilka możliwości działania. Możlwie, że trzeba wykorzystać jedno z roszczeń, o którym pisałam w artykule lub może można próbować dążyć do wykonania umowy. Która z nich będzie najskuteczniejsza – niestety bez szczegółowych informacji nie jestem Pani w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Musiałabym jeszcze kilka kwestii zweryfikować. Jeżeli jest Pani zainteresowana taką analizą i pomocą prawną w tej sprawie, to zapraszam do kontaktu pod adresem e-mail joanna@legun.pl.

 27. Dzień dobry,
  Jestem artystą i mam projekt, w którym zniekształcam zdjęcia polityków. Czy potrzebuję zgody autorów zdjęć? Końcowy efekt można uznać za karykaturę, ale można się domyślić, z jakiego zdjęcia stworzono tę karykaturę. Czy jest to problem?

  1. Dzień dobry,

   możliwe, że takie wykorzystanie zdjęcia będzie naruszeniem praw autorskich. Musiałabym dokładnie przeanalizować sprawę, żeby dać Panu jednoznaczną odpowiedź. Jeżeli jest Pan zainteresowany, to zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
  ABC prawa
  Prawo autorskie

  Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku, czyli co fotograf wiedzieć powinien

  Zdjęcia ludzi należą do najładniejszych i najwdzięczniejszych spośród powstających. Kwestia wykorzystania cudzego wizerunku zgodnie z prawem budzi jednak spore wątpliwości. W jaki sposób fotograf może korzystać z wizerunku osób, które fotografuje? Kiedy potrzebna jest zgoda na rozpowszechnianie wizerunku? Poniżej praktyczny poradnik, o tym co fotograf wiedzieć powinien, żeby zgodnie z prawem opublikować czyjś wizerunek.  Artykuł 81 […]

  Czytaj więcej
  klauzula abuzywna
  ABC prawa
  Orzecznictwo
  Umowy

  5 najpopularniejszych klauzul abuzywnych

  Z większością klauzul abuzywnych przedsiębiorcy radzą sobie bardzo dobrze. Wiedzą, że takich zapisów nie można umieszczać w umowach z konsumentami. Jednak Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nadal orzeka o niezgodności postanowień umownych z przepisami prawa. Poniżej przedstawiam 5 najpopularniejszych klauzul abuzywnych. Sprawdź czy jakaś klauzula abuzywna nie znajduje się w Twoim wzorcu umowy.  Przeczytaj więcej o […]

  Czytaj więcej
  należyta staranność przedsiębiorcy
  ABC prawa
  Orzecznictwo

  Należyta staranność przedsiębiorcy

  Prowadzenie działalności gospodarczej łączy się ze znaczną odpowiedzialnością. I nie chodzi wyłącznie o obciążenia podatkowe, ale też o odpowiedzialność za podejmowane działania. Czym więc jest należyta staranność przedsiębiorcy? Należyta staranność przedsiębiorcy Przedsiębiorcę czy osobę zajmującą się zawodowo danym typem działalności obowiązuje inny miernik staranności. Poprzeczka zawieszona jest wyżej. Za swoje działania odpowiada jak profesjonalista. Wynika […]

  Czytaj więcej