Wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych w 2019 roku

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w 2019 roku

Nastał nowy rok a z nim mogła się zmienić wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Jednak pozostała ona bez zmian. Wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych w 2019 roku będzie taka sama jak w 2018 r. Odsetki te będą wynosić 9,5%.

To, że w 2019 r. roku odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych są takie same jak w 2018 roku wynika z tego, że nie uległa zmianie stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego.

Z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wynika, że odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych są sumą stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

Inne rodzaje odsetek w 2019 roku również bez zmian

Wysokość pozostałych odsetek w 2019 roku również pozostała bez zmian. Ich wysokość także zależy od stopy referencyjnej NBP.

I tak w 2019 r.:

  • odsetki za opóźnienie (tzw. kapitałowe) wynoszą 5%;
  • maksymalne odsetki za opóźnienie (tzw. kapitałowe) wynoszą 10%;
  • odsetki za opóźnienie w płatności wynoszą 7%;
  • odsetki maksymalne za opóźnienie w płatności wynoszą 14%.

Nie tylko wyższe odsetki w transakcjach handlowych

Na blogu Jak zrozumieć prawnika? wielokrotnie pisałam o tym, że przedsiębiorcom, którzy zawierają umowy B2B o świadczenie usług czy sprzedaż towaru, przysługują wyższe odsetki od tych przewidzianych w kodeksie cywilnym. Są to tzw. odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Różnica wynosi aż 2 punkty procentowe.

Poza wyższymi odsetkami przedsiębiorcom przysługuje jeszcze tzw. rekompensata za koszty odzyskania należności. Zryczałtowana opłata wynosi 40 euro. Kwotę tę trzeba przeliczyć na złotówki. Na blogu znajdziesz informację, ile wynosi 40 euro w przeliczeniu na złotówki w danym miesiącu.

Jeżeli przedsiębiorca poniósł wyższe koszty odzyskania należności niż 40 euro, to może dochodzić wyższej kwoty. Jednak powinien wykazać, ile faktycznie kosztowało go dochodzenie należności. Może np. przedstawić faktury za pomoc prawną przy zwrocie pieniędzy.

Więcej o dochodzeniu należności w transakcjach handlowych możesz dowiedzieć się z niżej wskazanych artykułów:

Jeżeli masz jakieś pytania, chcesz dochodzić od swoich kontrahentów odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, to NAPISZ.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *