Wypowiedzenie umowy sprzedaży energii elektrycznej

Wypowiedzenie umowy sprzedaży energii elektrycznej

To częsty przypadek: przedsiębiorca zachęcony niskimi cenami zawiera umowę sprzedaży energii elektrycznej z nowym sprzedawcą. Po pewnym czasie nie chce kontynuować umowy i składa wypowiedzenie umowy sprzedaży energii elektrycznej. Jak to zrobić? Na co zwrócić uwagę? Jakie mogą być konsekwencje wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony?

Wypowiedzenie umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej na czas nieokreślony

Umowa sprzedaży energii elektrycznej może być zawarta na czas nieokreślony.

Wtedy umowę możesz wypowiedzieć z zachowaniem terminu wypowiedzenia. Sprawdź w umowie, jaki jest termin wypowiedzenia umowy. Najczęściej spotykany okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc. Natomiast w umowach między przedsiębiorcami niejednokrotnie okresy wypowiedzenia są dłuższe. Mogą np. wynosić trzy miesiące.

Skutek wypowiedzenia umowy

Następnie sprawdź, kiedy upływa termin wypowiedzenia umowy. W umowie może widnieć zapis, że ulega ona rozwiązaniu np.:

 • na koniec miesiąca kalendarzowego;
 • na koniec okresu rozliczeniowego.

Sprzedawcy energii elektrycznej wprowadzają do umowy takie zapisy, żeby ułatwić rozliczenia płatności. Dzięki temu nie muszą przeliczać np. opłaty handlowej za część miesiąca. Sprzedawcy będzie też łatwiej ustalić ilość pobranej przez klienta energii elektrycznej.

Wypowiedzenie umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej na czas określony

Umowa sprzedaży energii elektrycznej może być też zawarta na czas określony. W przypadku umów B2B to bardzo popularna praktyka.

Na początku sprzedawcy energii elektrycznej proponują klientom zawarcie umowy na czas określony (np. 2 lat). Po tym terminie umowa zwykle ulega przedłużeniu na czas nieokreślony albo na kolejny określony termin.

Wszystko zależy od sprzedawcy i od warunków umowy.

Okres wypowiedzenia umowy sprzedaży energii elektrycznej też powinien wynikać z treści umowy. Dlatego przed złożeniem wypowiedzenia sprawdź, jaki jest okres wypowiedzenia umowy.

Forma wypowiedzenia

Wiesz już, czy umowa została zawarta na czas określony czy nieokreślony. Sprawdziłeś_aś, czy umowa skończy się wraz z okresem rozliczeniowym czy z miesiącem kalendarzowym. Do sprawdzenia zostaje jeszcze jedna ważna kwestia: w jakiej formie trzeba złożyć wypowiedzenie umowy sprzedaży.

Bardzo często spotykam zapis, według którego umowa sprzedaży energii elektrycznej wymaga złożenia wypowiedzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Sprawdź więc, czy przy zapisie o wypowiedzeniu umowy nie ma wskazania, że musi ono być pisemne „pod rygorem nieważności”.

Jeżeli w umowie sprzedaży energii elektrycznej umieszczono taki zapis, musisz złożyć pisemne wypowiedzenie.

Jeśli wyślesz skan wypowiedzenia mailem, to będzie za mało. Takie wypowiedzenie nie będzie ważne. Skutecznie wypowiesz umowę, dopiero gdy dotrze ono w formie pisemnej do sprzedawcy energii elektrycznej.

Przeczytaj więcej o tym, jak skutecznie wypowiedzieć umowę.

Data złożenia wypowiedzenia

Wypowiedzenie będzie skuteczne, jeżeli dotrze do adresata w taki sposób, że będzie on mógł się z nim zapoznać. Jeżeli ostatniego dnia miesiąca wyślesz wypowiedzenie pocztą, nie ma możliwości, żeby dotarło ono do adresata przed końcem miesiąca. Radzę zachować odpowiedni margines i nie zostawiać złożenia wypowiedzenia na ostatnią chwilę.

Dobra wiadomość jest taka, że sprzedawca energii elektrycznej nie musi przeczytać treści wypowiedzenia.

Ważne, żeby miał taką możliwość.

Jeżeli wypowiedzenie dotrze do sprzedawcy ostatniego dnia miesiąca, a nikt nie otworzy przesyłki tego dnia, wypowiedzenie i tak zostanie skutecznie złożone tego dnia. Sprzedawca miał możliwość zapoznania się z tym wypowiedzeniem. To, że tego nie zrobił – jest wyłącznie jego sprawą.

Elektroniczne wypowiedzenie umowy

Sprytnym sposobem na ominięcie konieczności wysyłki pisemnego wypowiedzenia umowy jest skorzystanie z formy elektronicznej. Do zachowania tej formy potrzebny jest kwalifikowany podpis elektroniczny.

Więcej o formie elektronicznej pisałam przy okazji zawarcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Jeżeli już skorzystasz z tego podpisu, osiągniesz taki skutek, jakbyś złożył_a pisemne wypowiedzenie umowy. Potwierdza to art. 781 § 2 kodeksu cywilnego:

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Skorzystanie z elektronicznej formy wypowiedzenia umowy ma jeszcze jedną ważną zaletę. Jeżeli już wyślemy mailem takie wypowiedzenie, jest ono skuteczne od momentu, gdy adresat miał możliwość zapoznania się z nim. Tak wynika z art. 61 § 2 kodeksu cywilnego:

§ 2. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

Kary umowne za wcześniejsze rozwiązanie umowy sprzedaży energii elektrycznej

Jeżeli wypowiadasz umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej na czas określony, może Cię to słono kosztować.

Powszechną praktyką wśród sprzedawców energii elektrycznej jest umieszczanie w umowie zapisu o karze umownej za wcześniejsze rozwiązanie umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Uprawnienie do żądania kar umownych wynika z prawa energetycznego.

Artykuł 4a ust. 3j tej ustawy brzmi:

Odbiorca końcowy może wypowiedzieć umowę zawartą na czas oznaczony, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza temu odbiorcy paliwa gazowe lub energię, bez ponoszenia kosztów i odszkodowań innych niż wynikające z treści umowy, składając do przedsiębiorstwa energetycznego pisemne oświadczenie.

Obowiązek zapłaty kary umownej za wcześniejsze rozwiązanie umowy musi wynikać z jej tekstu. W przeciwnym razie sprzedawca energii elektrycznej nie ma prawa do naliczenia kary umownej.

Sprzedawcy rozmaicie obliczają wysokość należnej kary umownej za wcześniejsze rozwiązanie umowy sprzedaży energii elektrycznej. Istnieją dwa najpopularniejsze sposoby.

Pierwszy oparty jest na ilości zadeklarowanej przez klienta energii elektrycznej (wolumenie energii elektrycznej). Klient podczas zawierania umowy wskazuje, jakiej ilości energii elektrycznej będzie potrzebował przez okres obowiązywania umowy. Kara umowna wyliczona jest jako różnica między tym, ile energii elektrycznej klient zadeklarował, a ile faktycznie pobrał. Ta różnica w energii elektrycznej przemnażana jest przez kwotę określoną w umowie. Może to być np. 100 zł za każdą MWh.

Drugi sposób wyliczenia kary umownej oparty jest na ilości miesięcy pozostałych do końca obowiązywania umowy. Wówczas liczba miesięcy, o którą klient skrócił obowiązywanie umowy, jest przemnażana przez określoną w umowie kwotę.

Rozwiązanie za porozumieniem stron

Każdą umowę można rozwiązać za porozumieniem stron. Do tego potrzebna jest dobra wola sprzedawcy energii elektrycznej. Która nie zdarza się często. Jednak zawsze warto próbować. Sprzedawcy często z własnej inicjatywy proponują ugodowe rozwiązanie umowy. W szczególności gdy na kliencie ciąży obowiązek zapłaty kary umownej.

Jeżeli chcesz skorzystać z porady prawnej dotyczącej np. naliczenia kary umownej za wcześniejsze rozwiązanie umowy sprzedaży energii elektrycznej – NAPISZ.

3 komentarze “Wypowiedzenie umowy sprzedaży energii elektrycznej

 1. Brakuje tu informacji, co w przypadku kar umownych zawartych w regulaminie do umów na czas nieoznaczony.
  Takie praktyki stosuje np. Tauron umieszczając w regulaminie czas obowiązywania 'Cennika’. Rozumiem, że taka próba przemycenia umowy na czas oznaczony w umowie na czas nieoznaczony jest formą klauzuli niedozwolonej w myśl Art 4j ust. 3?

  1. Panie Filipie,

   to jest dobry temat na osobny artykuł. Zapisuję sobie go na liście problemów do poruszenia.
   Natomiast czy taki zapis jest próbą obejścia okresu obowiązywania umowy na czas określony, to już zależy od brzemienia konkretnego zapisu. Jeżeli ma Pan wątpliwości co zrobić w Pańskiej konkretnej sprawy, to proszę śmiało pisać na adres joanna@legun.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  Wzór umowy
  ABC prawa

  5 zalet własnego wzoru umowy

  Ostatnio kilka osób zadało mi podobne pytanie – czy przedsiębiorca powinien mieć swój wzór umowy. Dla mnie odpowiedź jest oczywista. Jeżeli prowadzisz swój biznes, masz własną firmę, świadczysz dany rodzaj usługi, to powinieneś mieć swój wzór umowy. Jest to oszczędność czasu i pieniędzy. Dzięki takiemu wzorowi umowy lepiej dbasz o swoje interesy. 1. Oszczędność pieniędzy […]

  Czytaj więcej
  artykuł 172 prawa telekomunikacyjnego
  ABC prawa

  Artykuł 172 prawa telekomunikacyjnego

  O tym przepisie powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca. Jednym z najlepszych kanałów sprzedażowych jest bowiem rozmowa telefoniczna z potencjalnym klientem. W jaki sposób prowadzić marketing własnych produktów w zgodzie z prawem? Pozyskanie numerów telefonów potencjalnych klientów wydaje się łatwe. Czy jednak wykorzystanie takich kontaktów nie będzie prowadzić do naruszenia art. 172 prawa telekomunikacyjnego? Artykuł 172 prawa […]

  Czytaj więcej
  wspólnicy spółki cywilnej jako współadministratorzy
  ABC prawa
  Umowy

  Wspólnicy spółki cywilnej jako współadministratorzy danych osobowych

  Spółka cywilna nie jest spółką w rozumieniu prawa handlowego. To umowa zawarta między wspólnikami spółki cywilnej. Wszelkie obowiązki przypadają więc nie spółce, a wszystkim wspólnikom spółki cywilnej. Dotyczy to również obowiązków wynikających z RODO. Kto będzie administratorem danych osobowych w spółce cywilnej? Wspólnicy spółki cywilnej mogą występować jako współadministratorzy danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o […]

  Czytaj więcej