Sprzeciw od nakazu zapłaty w pytaniach i odpowiedziach

sprzeciw od nakazu zapłaty

Otrzymałeś z sądu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Nie wiesz, co masz dalej zrobić? Czy składać sprzeciw od nakazu zapłaty? Czy zapłacić powodowi? Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Przygotowałam listę pytań i odpowiedzi dotyczących ogólnych zasad składania sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Jeżeli według Ciebie brakuje jeszcze jakiegoś pytania, to proszę, zadaj je w komentarzu. Będę stopniowo rozwijać ten artykuł o inne pytania, które dotyczą zasad składania sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty możesz przygotować samodzielnie, korzystając z wiedzy zawartej m.in. w tym artykule.

Możesz również skorzystać z mojej pomocy przy przygotowaniu treści sprzeciwu, który wyślesz samodzielnie do sądu, lub mogę reprezentować Ciebie podczas całego procesu. Prowadzę sprawy z całej Polski. Napisz, jeżeli chcesz uzyskać bezpłatną wycenę usługi.

Nakaz zapłaty – w jakim postępowaniu?

Jeżeli otrzymałeś nakaz zapłaty, to w pierwszej kolejności sprawdź, w jakim trybie sąd wydał nakaz.

Nakaz może być wydany w:

 • postępowaniu upominawczym;
 • postępowaniu nakazowym;
 • elektronicznym postępowaniu upominawczym (tzw. e-sądzie czy EPU).

Przeczytaj dokładnie dokumenty, które dotarły do Ciebie z sądu, i sprawdź, z jakim trybem masz do czynienia.

Każdy z tych trybów ma swoje odrębności.

W tym artykule będę poruszać tylko kwestie związane z nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Czy muszę składać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Nie. Nie masz obowiązku złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

To Twoje uprawnienie.

Jeżeli zgadzasz się z rozstrzygnięciem sądu i chcesz zapłacić należność powodowi, nie musisz składać sprzeciwu.

Jednak zanim zdecydujesz się nie składać sprzeciwu, skonsultuj to z adwokatem. On oceni, czy (i jakie) są szanse na wygranie tej sprawy.

Gdy jednak nie złożysz sprzeciwu, to nakaz się uprawomocni. Musisz wtedy zapłacić w całości koszty wskazane w nakazie.

Dotyczy to nie tylko roszczenia głównego, ale także odsetek, zwrotu kosztów procesu i kosztów zastępstwa procesowego.

Co się stanie, jeżeli nie wniosę sprzeciwu?

Jeżeli nie wniesiesz sprzeciwu, to nakaz zapłaty się uprawomocni. Sprawa będzie zakończona, a Ty musisz zapłacić powodowi kwotę wskazaną w sprzeciwie (roszczenie główne wraz z odsetkami i kosztami postępowania).

Przeczytaj więcej o zwrocie kosztów procesu

Jeżeli nie zapłacisz dobrowolnie, to powód będzie mógł wystąpić do sądu o wydanie klauzuli wykonalności.

Po jej otrzymaniu złoży wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Poza kwotą zasądzoną w nakazie zapłaty zostaną na Ciebie nałożone koszty postępowania egzekucyjnego i koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym.

Jeżeli nie chcesz generować dodatkowych kosztów, to lepiej zapłać należności wynikające z nakazu zapłaty jak najszybciej.

Jaki jest termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Sprzeciw od nakazu zapłaty musisz złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania nakazu z sądu.

Zapisz datę odbioru nakazu zapłaty. Najlepiej zrób to na kopercie lub pierwszej stronie pozwu. Upewnij się kilka razy co do terminu odbioru pisma.

Gdy przygotowuję dla moich mocodawców sprzeciw od nakazu zapłaty, jest to dla mnie podstawowa informacja. To jedno z pierwszych pytań, które zadaję moim klientom. Dzięki temu wiem, ile czasu mam na przygotowanie sprzeciwu od nakazu zapłaty i jak rozłożyć pracę nad tym pismem procesowym.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy zawodowego pełnomocnika, to proszę, przekaż mu informację o nakazie jak najszybciej.

Z doświadczenia wiem, że przygotowanie dobrego sprzeciwu od nakazu zapłaty wymaga zebrania dokumentów, dowodów czy ustalenia listy świadków.

To niestety trwa.

14 dni to wbrew pozorom bardzo krótki czas na przygotowanie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Więc im szybciej zaczniesz działać, tym lepiej.

Sprzeciw będzie miał większe szanse powodzenia.

Czy sprzeciw od nakazu zapłaty podlega opłacie?

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie wymaga opłaty.

Tak samo nie wymaga opłaty sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Musisz natomiast zapłacić za złożenie zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Przeczytaj, ile wynosi opłata sądowa od zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym

Czy sprzeciw muszę złożyć na formularzu?

Do niedawna sprzeciw od nakazu zapłaty w niektórych przypadkach musiał być złożony na specjalnym formularzu. W przeciwnym razie sąd wezwałby Cię do uzupełnienia braków formalnych poprzez złożenie sprzeciwu na formularzu.

Od listopada 2019 roku obowiązują nowe zasady. Nie musisz składać sprzeciwu na formularzu.

Gdy mimo braku takiego obowiązku skorzystasz z formularza, to nic się nie stanie. Sąd przyjmie taki sprzeciw.

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdziesz odpowiednie formularze.

Co zawrzeć w sprzeciwie od nakazu zapłaty?

Lista informacji, które musisz zawrzeć w sprzeciwie od nakazu zapłaty, jest długa.

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest pismem procesowym.

Musi spełniać wszystkie wymogi pisma procesowego wskazane w art. 126 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego.

W sprzeciwie zawrzyj więc:

 • miejsce i datę sporządzenia pisma;
 • oznaczenie sądu, do którego kierujesz sprzeciw (jest to ten sam sąd, który wydał nakaz);
 • oznaczenie powoda (jego imię i nazwisko lub nazwa w przypadku spółek) i jego pełnomocnika procesowego (o ile występuje);
 • swoje imię i nazwisko, adres wraz ze wskazaniem, że jesteś pozwanym;
 • sygnaturę akt sprawy;
 • oznaczenie rodzaju pisma (czyli „sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym”);
 • wskazanie, czego się domagasz, oraz uzasadnienie.

Napisz też, czy nakaz zapłaty zaskarżasz w całości czy w części. Jeżeli zagadasz się, że musisz zapłacić powodowi tylko część kwoty, to napisz to w sprzeciwie. Wskaż, jaką dokładnie kwotę uznajesz, a jaką kwestionujesz.

Wymień również wszystkie zarzuty, w tym te, które musisz podnieść przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

Napisz uzasadnienie swojego sprzeciwu. Pisz jasno. Używaj prostych zdań. Staraj się pisać z zachowaniem chronologii. Ułatwisz tym samym sędziemu pracę. Szybciej zrozumie Twoje stanowisko.

Opisz również okoliczności faktyczne, które dotyczą tej sprawy.

Nie zapomnij również o wskazaniu dowodów na poparcie Twoich twierdzeń. Wnieś o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów. Wskaż też, na jakie fakty powołujesz dany dowód.

Dowodami mogą być np. dokumenty, zeznania świadków czy dowód z opinii biegłego.

Wymień również wszystkie załączniki (np. dokumenty, na które powołujesz się w sprzeciwie). Samo powołanie się na te dokumenty to za mało. Musisz je przesłać do sądu. Ułóż też załączniki w kolejności, w jakiej wymieniasz je w sprzeciwie.

Pamiętaj, żeby podpisać sprzeciw.

Co mogę podnieść jako zarzut w sprzeciwie od nakazu zapłaty?

Zarzuty to najtrudniejsza i jednocześnie kluczowa część sprzeciwu od nakazu zapłaty. To od ich zasadności zależy, czy przegrasz czy wygrasz sprawę sądową.

Najprościej rzecz ujmując: to wszystkie Twoje twierdzenia, dlaczego powodowi nie są należne pieniądze, których od Ciebie żąda.

Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia.

To jedynie przykładowy zestaw zarzutów, które możesz podnieść w swoim sprzeciwie:

 • nie istnieje umowa, która byłaby podstawą do zapłaty dochodzonej kwoty (powód twierdzi, że pożyczył Ci 1000 złotych, a Ty twierdzisz, że taka umowa w ogóle nie miała miejsca);
 • roszczenie jest przedawnione (powód dochodzi zapłaty faktury sprzed np. 11 lat);
 • skutecznie odstąpiłeś_aś od umowy;
 • spełniłeś_aś roszczenie;
 • nie są spełnione warunki do dochodzenia kary umownej.

Musisz dobrać odpowiednie dowody. To kluczowa kwestia.

Czy przy sporządzeniu sprzeciwu muszę korzystać z adwokata?

Nie musisz korzystać z pomocy adwokata. Możesz samemu sporządzić sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Jednak im bardziej skomplikowana sprawa, tym będzie Ci trudniej.

Więc w trudniejszych sprawach lepiej zlecić przygotowanie sprzeciwu od nakazu zapłaty adwokatowi.

Niekoniecznie musisz zlecać adwokatowi prowadzenie całej sprawy. Możesz ograniczyć się tylko do zlecenia sporządzenia sprzeciwu od nakazu zapłaty, który później samodzielnie wyślesz do sądu.

Często klienci wybierają właśnie taką formę współpracy ze mną.

W ilu kopiach wysłać do sądu sprzeciw od nakazu zapłaty?

Zasada jest prosta. Oryginał Twojego sprzeciwu otrzyma sąd. Natomiast odpisy prześle do innych podmiotów uczestniczących w tym postępowaniu.

Dlatego musisz dostarczyć sądowi odpowiednią ilość odpisów, żeby mógł on przekazać je wszystkim osobom występującym w sprawie.

Najczęściej po stronie powodowej i pozwanej występuje jedna osoba. Wtedy musisz wysłać tylko jeden odpis (kopię) sprzeciwu i załączników do sądu.

Jeżeli pozwało Cię kilka osób, to przygotuj odpis sprzeciwu dla każdej z tych osób.

Podobnie jeżeli obok Ciebie jest jeszcze inny pozwany. Dla niego również przygotuj odpis sprzeciwu i wszystkich załączników.

Czy muszę wysłać odpis sprzeciwu do powoda?

Nie musisz wysyłać odpisu sprzeciwu do powoda.

Zrobi to za Ciebie sąd, po tym jak sprawdzi, czy sprzeciw został złożony z zachowaniem terminu i czy nie ma jakichś braków formalnych (np. nie ma podpisu pozwanego).

Jak wysłać do sądu sprzeciw od nakazu zapłaty?

Pamiętaj, żeby sprzeciw od nakazu zapłaty wysłać w ciągu 14 dni od dnia otrzymania odpisu nakazu zapłaty i pozwu.

Wyślij nakaz zapłaty Pocztą Polską za potwierdzeniem nadania (tzw. biała karteczka). Zachowaj potwierdzenie nadania, na wypadek gdyby ktoś kwestionował, że pismo zostało złożone z zachowaniem terminu.

Jeżeli wyślesz sprzeciw Pocztą Polską, to przyjmuje się fikcję, że wtedy ten sprzeciw trafił do sądu. A tym samym termin został zachowany.

Nie wysyłaj przesyłki kurierem. Oddanie przesyłki kurierowi nie jest równoznaczne z doręczeniem pisma do sądu. Jest wtedy szansa, że przesyłka nie dotrze do sądu 14 dni od dnia otrzymania nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty będzie spóźniony i sąd go odrzuci.

Czy mogę sprzeciw złożyć bezpośrednio na biurze podawczym sądu?

Tak, możesz też sprzeciw złożyć bezpośrednio na biurze podawczym sądu.

Pamiętaj jednak, że musi to być sąd, do którego kierujesz sprzeciw. Jeżeli sprawę rozpoznaje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, to nie możesz złożyć pisma na biurze podawczym Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Gdy zdecydujesz się złożyć sprzeciw na biurze podawczym sądu, to zabierz ze sobą dodatkową kopię pierwszej strony sprzeciwu. Na niej otrzymasz tzw. prezentatę, czyli pieczątkę potwierdzającą złożenie pisma na biurze podawczym sądu. Będzie to dowód wpływu pisma do sądu.

Co się stanie, jeżeli prześlę sprzeciw po terminie?

Sąd za każdym razem bada, czy sprzeciw został złożony w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Ciebie odpisu nakazu zapłaty.

Jeżeli sąd stwierdzi, że sprzeciw został przesłany do sądu z uchybieniem terminu, to odrzuci sprzeciw jako złożony po terminie.

Otrzymasz wówczas z sądu postanowienie o odrzucenie sprzeciwu jako złożonego po terminie. Możesz złożyć zażalenie na to postanowienie.

Możesz też wnioskować o przywrócenie terminu.

Wszystko zależy od tego, dlaczego sprzeciw był złożony po terminie.

Co zrobi sąd po moim sprzeciwie?

Sąd sprawdzi czy złożony przez Ciebie sprzeciw nie ma braków formalnych.

Takim brakiem może być np. brak podpisu, brak odpowiedniej liczby odpisów sprzeciwu.

Wtedy otrzymasz wezwanie do uzupełnianie braków formalnych sprzeciwu. Masz na to znów 7 dni od momentu odbioru wezwania z sądu.

Dokładnie przeczytaj, co musisz uzupełnić czy jakie czynności podjąć. Błąd na tym etapie również może Ciebie sporo kosztować.

Spotkałam się z sytuacją, że sąd wezwał pozwanego do uzupełnienia braku formalnego i przesłania odpisu z KRS pozwanej spółki. Spółka w terminie przesłała odpis z KRS, ale nie swój, a innej spółki. Sąd zwrócił sprzeciw, a nakaz się uprawomocnił.

Jeżeli sprzeciw został wniesiony w terminie i nie ma braków formalnych (lub już braki zostały uzupełnione), to sąd doręcza powodowi odpis Twojego sprzeciwu. Często również sąd wyznacza powodowi termin na przygotowanie odpowiedzi na sprzeciw od nakazu zapłaty.

Sąd zawiadomi Cię również o wyznaczonym terminie rozprawy.

Sprawa sądowa będzie rozpoznawana w normalnym trybie.

Przeczytaj więcej o czasie trwania procesu sądowego

Jeżeli chcesz skorzystać z mojej pomocy przy sporządzeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty, to NAPISZ.

22 komentarze “Sprzeciw od nakazu zapłaty w pytaniach i odpowiedziach

 1. Mam jeszcze dodatkowe pytanie do Pani – czy muszę jakoś oznaczyć ten sprzeciw wysyłany do Sądu, że to jest ODPIS? Ja z Sądu dostałam NAKAZ ZAPŁATY z postawionym pieczątką słowem „ODPIS”.

  Zamierzam wysłać sprzeciw w dwóch egzemplarzach – dla Sądu i dla Powoda. To mają być dwa odpisy, a oryginał mam zachować dla siebie? Czy to ma być oryginał dla Sądu + odpis dla Powoda?

  Ech skomplikowane to wszystko 🙂 Ale dziękuję za ten artykuł, trochę mi rozjaśnił !

  1. Pani Magdo,

   oryginał jest dla sądu, zaś odpis dla powoda. Jedną kopię proszę zostawić dla siebie.
   Oryginał różni się tym, że są to podpisane dokumenty. Natomiast odpis to np. kserokopia dokumentów. Dla ułatwienia pracy sądowi lepiej zaznaczyć, który z kompletów dokumentów to odpis. Można napisać na górze pierwszej kartki, że jest to odpis.

   Mam nadzieję, że wyjaśniłam Pani wątpliwości.

 2. Bardzo dziękuję, niby oczywiste, ale dla człowieka, który nigdy nie miał do czynienia z Sądami wszystko jest zagadką… Dziękuję za Pani pomoc i pozdrawiam serdecznie 🙂

 3. Jeszcze jedno mi się przypomniało, otrzymałam od Sądu ogromną ilość dokumentów bankowych odnośnie kredytu, którego nie zaciągnęłam… ktoś użył mojego numeru PESEL, ale zmienił imię i nazwisko, a teraz ja jestem wzywana do zapłaty…
  Czy kopię tych wszystkich dokumentów bankowych też mam odsyłać do Sądu i Powoda? Zdaje mi się że nie, bo oni to na pewno mają, ale chce jeszcze dopytać żeby mieć 100% pewności.

  Wątpliwość naszła mnie dlatego, że w SPRZECIWIE napisałam, że załączam wszystkie dokumenty wspomniane w Sprzeciwie. A ja się w tym sprzeciwie na te dokumenty bankowe powołuję.

  1. Pani Magdo,

   jeżeli już jakiś dokument jest w aktach sprawy (został dołączony do pozwu), to nie musi go Pani drugi raz przesyłać do sądu. On jest już w aktach. Jeżeli przytacza Pani nowy dokument, to powinna Pani do przesłać do sądu.

   Tak przy okazji, jeżeli ktoś podszył się pod Pani dane, to proszę sprawdzić, czy to nie jest jedyny przypadek. Możliwe, że tych spraw jest więcej. Znam takie sprawy, w których ktoś przy wykorzystaniu cudzych danych zaciągnął kilka – kilkanaście pożyczek. Proszę być czujną.

 4. Co w przypadku gdy pozew został rozpatrzony już po uregulowaniu należności ?
  Czy muszę wysyłać sprzeciw ?
  Czy muszę pokrywać wszystkie koszty w tym też zastępstwa procesowego skoro uregulowane zostały należności jeszcze przed rozpatrzeniem pozwu ?

  1. Panie Kubo,

   to jest dość skomplikowany temat, ale idealnie nadaje się na artykuł. Wpisałam go na listę tematów do przygotowania w ramach artykułu. Jak tylko napiszę o tym artykuł, to dam Pani znać.

 5. Bardzo przydatny artykuł. Dziękuję! Mam jedno pytanie. Sąd odrzucił mój sprzeciw wobec nakazu zapłaty, ponieważ wysłałam go po terminie. Powód był bardzo poważny, więc zamierzam starać się o przywrócenie terminu. Czy oprócz wniosku o przywrócenie terminu muszę dodatkowo składać zażalenie na to postanowienie? Czy wystarczy sam wniosek o przywrócenie terminu? Bo to nie jest dla mnie jasne. Pozdrawiam

  1. Pani Hanno,

   wniosek o przywrócenie terminu i zażalenie to dwa sprzeczne ze sobą działania. Jeżeli składa Pani zażalenie, to kwestionuje Pani rozstrzygnięcie sądu, tzn. wskazuje, że sąd błędnie uznał, że złożyła Pani sprzeciw po terminie a w rzeczywistości złożyła Pani sprzeciw w terminie.
   Natomiast jeżeli składa Pani wniosek o przywrócenie terminu, to wskazuje Pani, że nie dotrzymała terminu, ale nastąpiło to nie z Pani winy.

   W związku z tym polecam zastanowić się, które rozstrzygnięcie będzie dla Pani odpowiednie.

 6. W pouczeniu nakazu zapłaty stoi , że w sprawach zlożonych po 6 lutego 2020 do zarzutów nie dołącza się dowodów. Jak to więc jest? Zgodnie z artykułem wyżej należy dowody – np załczniki dokumenty załaczyć.

  1. Podejrzewam, że otrzymała Pani nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Ten artykuł nie dotyczy składania sprzeciwu w tym postępowaniu. Stąd w otrzymanym przez Panią pouczeniu są inne informacje.

 7. Szanowna Pani Legun, kwestia treści sprzeciwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie została w artykule uwypuklona.

  1. Panie Andrzeju,

   w tym artykule są tylko informacje o złożeniu sprzeciwu w „zwykłym” postępowaniu upominawczym. Artykuł nie dotyczy elektronicznego postępowania upominawczego, stąd nie „uwypukliłam” w nim informacji o e-sądzie.

 8. Witam,
  pozwany( dłuznik) złożył sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym. Po czym otrzymałam informacje od firmy windykacyjnej, że sąd ma juz ten sprzeciw, ale nie udzieli informacji co jest w sprzeciwie, ponieważ liczy się jego doręczenie fizycznie….. dwa miesiace pozniej: Sąd niby nie chcę go doręczyć i dostarczy go razem z zawiadomieniem o wyznaczonym terminie rozprawy. Mam to rozumiec, ze nie mam prawa wglądu do sprzeciwu na swój nakaz zapłaty?? Czuje się trochę oszukana przez firmę windykacyjną, która mnie reprezentuje. Dla mnie to niezrozumiałe. prosze o pomoc. dziękuje. KG

  1. Wydaje mi się, że kancelaria, która prowadzi Pani sprawę nie wprowadza Pani w błąd. Pozwany składa sprzeciw bezpośrednio do sądu. Dopiero sąd po weryfikacji braków formalnych bezpośrednio doręcza odpis sprzeciwu pełnomocnikowi powoda. Niektóre sądy czekają z tą wysyłką aż do wyznaczenia terminu rozprawy, żeby ograniczyć ilość korespondencji. Nie jest to jednak reguła. Ja w jednej ze swoich spraw czekam na doręczenie mi odpisu sprzeciwu już od listopada 2020 roku. Więc niestety trzeba uzbroić się w cierpliwość, szczególnie w czasach pandemii koronarirusa.

   W tym momencie może Pani zapoznać się z aktami sprawy w czytelni w sądzie. Może Pani zamówić akta do czytelni sądu i tam zapoznać się z treścią pisma procesowego.

 9. A jak wygląda sprawa kiedy minął termin na wniesienie sprzeciwu, sąd odrzucił wniosek o przywrócenie terminu jednakże zasądzona nakazem wierzytelność jest nienależna i fikcyjna. Czy jest możliwość skutecznej obrony przed koniecznością spełnienia takiego roszczenia i obrona przed takim.

  1. Panie Łukaszu,

   musiałabym szczegółowo przeanalizować Pańską sprawę, żeby ustalić co można w tej sprawie zrobić i czy coś jeszcze w ogóle można zrobić. Jeżeli jest Pan zainteresowany taką analizą, to proszę napisać do mnie na adres joanna@legun.pl

 10. Witam,
  Chciałam zapytać czy przy złożeniu sprzeciwu dołączyć jak najwięcej dowodów czy mogę być to np. dwa a resztę mogę dołączyć już potem w czasie trwania sprawy?
  Proszę o odpowiedź.
  Pozdrawiam.
  Monika

  1. Dzień dobry,

   proszę dołączyć wszystkie dowody od razu. Skuteczne dołączenie ich na późniejszym etapie może okazać się niemożliwe.

 11. Czy w przypadku wniesienia przez powoda pozwu na formularzu, sprzeciw od nakazu zapłaty także musi zostać wniesiony na formularzu czy nie ma takiego obowiązku?

  1. Jeżeli powód nie musiał złożyć pozwu na formularzu, to Pani nie musi składać sprzeciwu na formularzu. Natomiast dla pewności proszę przeczytać pouczenie doręczone Pani przez sąd. Tam powinna być instrukcja co do złożenia sprzeciwu.

  2. W pouczeniu niestety nic nie ma. Natomiast pozew był złożony po nowelizacji, także powód nie był zobowiązany do złożenia go na formularzu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną: 609-774-245 joanna@legun.pl

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joannę Legun w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły w Polityce prywatności.

  Przeczytaj także

  przegranie sprawy sądowej
  Spory sądowe

  Przegranie sprawy sądowej przed jej rozpoczęciem – jak do tego nie dopuścić

  Nie szkoda przegrać sprawy sądowej po uczciwym boju, kiedy obie strony procesu mogły przerzucać się dowodami na poparcie swoich twierdzeń, dyskutować, stawiać zarzuty, zadawać pytania świadkom. Gorzej jeżeli sprawa została zakończona przedwcześnie – przegranie sprawy sądowej przez zaniedbanie pozwanego jest bardzo łatwe. Zebrałam kilka porad, w jaki sposób tego uniknąć i na co zwrócić uwagę przy pismach […]

  Czytaj więcej
  Roszczenia do 20.000 zł w postępowaniu uproszczonym
  Aktualności
  Spory sądowe

  Spory do 20 000 zł w postępowaniu uproszczonym i nowe opłaty

  Weszły w życie kolejne nowelizacje kodeksu postępowania cywilnego. Do tej pory w ramach postępowania uproszczonego można było dochodzić należności do 10 000 zł, jeżeli m.in. wynikały one z umów łączących strony. W tym momencie wartość należności została podwyższona z 10 000 do 20 000 zł.  Dodatkowo od listopada 2019 r. zmienił się zakres spraw rozpoznawanych […]

  Czytaj więcej
  III CZP 17/17
  Aktualności
  Orzecznictwo
  Spory sądowe

  SN: bankowy tytuł egzekucyjny nie przerywa biegu terminu przedawnienia

  Bankowy tytuł egzekucyjny przeszedł już do historii za sprawą orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jednak nie oznacza to, że bankowe tytuły egzekucyjne nie budzą nadal wątpliwości. Jedną z nich rozwiał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 9 czerwca 2017 r. (III CZP 17/17).  Pytanie do Sądu Najwyższego i postanowienie (III CZP 17/17) Do Sądu Najwyższego z pytaniem […]

  Czytaj więcej